Wymagania edukacyjne

Biologia

Przedmiotowy System Oceniania z biologii
Wymagania edukacyjne z biologii kl. I A, B, C, D, ZSZ
Wymagania edukacyjne z biologii dla klas II LO - zakres rozszerzony
Wymagania edukacyjne z biologii dla klas III LO - zakres rozszerzony

 

Chemia

Przedmiotowy  System Oceniania z chemii
Wymagania edukacyjne z chemii dla klas I LO, I BS i II ZSZ
Wymagania edukacyjne z chemii dla klasy II A - zakres rozszerzony
Wymagania edukacyjne z chemii dla klas: III A - zakres rozszerzony

Edukacja dla bezpieczeństwa

Przedmiotowy System Oceniania z edukacji dla bezpieczeństwa
Wymagania edukacyjne z edukacji dla bezpieczeństwa dla klas I LO i I ZSZ

Fizyka

Przedmiotowy System Oceniania
Wymagania edukacyjne z fizyki dla klas I LO i I ZSZ
Wymagania edukacyjne z fizyki dla klasy II D - zakres rozszerzony
Wymagania edukacyjne z fizyki dla klasy III C - zakres rozszerzony

Geografia

Przedmiotowy System Oceniania
Wymagania edukacyjne z geografii dla klas I LO
Wymagania edukacyjne z geografii dla klas II LO - zakres rozszerzony
Wymagania edukacyjne z geografii dla klasy III C - zakres rozszerzony
Wymagania edukacyjne z geografii dla klasy III E - zakres rozszerzony

Historia

Wymagania programowe z historii dla klasy I liceum ogólnokształcącego
Wymagania programowe z historii dla klasy II liceum ogólnokształcącego - zakres rozszerzony
Wymagania programowe z historii dla klasy III liceum ogólnokształcącego - zakres rozszerzony
Wymagania edukacyjne z historii dla klasy II ZSZ

Historia i społeczeństwo

Wymagania edukacyjne z historii i społeczeństwa dla klas II i III LO

Informatyka

Wymagania edukacyjne z informatyki

Język polski

Przedmiotowy system oceniania
Wymagania edukacyjne z języka polskiego dla klas I LO
Wymagania edukacyjne z języka polskiego dla klas II LO - zakres podstawowy i rozszerzony
Wymagania edukacyjne z języka polskiego dla klas III LO - zakres podstawowy i rozszerzony
Wymagania edukacyjne z języka polskiego dla klasy I Branżowej Szkoły I Stopnia oraz klasy II i III Zasadniczej Szkoły Zawodowej

Języki obce

Przedmiotowy system oceniania
Wymagania edukacyjne

Język łaciński - przedmiot dodatkowy

Matematyka

Przedmiotowy System Oceniania
Wymagania edukacyjne z matematyki dla klas LO - zakres podstawowy
Wymagania edukacyjne z matematyki dla klas LO - zakres rozszerzony
Wymagania edukacyjne z matematyki dla klas ZSZ

Podstawy przedsiębiorczości

Wymagania edukacyjne z podstaw przedsiębiorczości dla klas I LO i I ZSZ

Przyroda

Przedmiotowy System Oceniania z przyrody
Wymagania edukacyjne z przyrody dla klasy II i III LO

Religia katolicka

Ogólne zasady oceniania
Wymagania edukacyjne z religii katolickiej dla klas I
Wymagania edukacyjne z religii katolickiej dla klas II
Wymagania edukacyjne z religii katolickiej dla klas III

Religia prawosławna

 

Wymagania edukacyjne z religii prawosławnej


Wiedza o kulturze

Przedmiotowy system oceniania
Wymagania edukacyjne w wiedzy o kulturze dla klas I LO

Wiedza o społeczeństwie

Przedmiotowy system oceniania
Wymagania edukacyjne z wiedzy o społeczeństwie - zakres podstawowy
Wymagania edukacyjne z wiedzy o społeczeństwie - zakres rozszerzony

Wychowanie fizyczne

Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego

Zajęcia sportowe

Wymagania edukacyjne z zajęć sportowych - piłka nożna