Jak postępować w przypadku konieczności zgłoszenia szkody w PZU?

pobierz

 

 

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW DZIECI, MŁODZIEŻY I PERSONELU

pobierz

 


UBEZPIECZENIE NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW DZIECI W ZESPOLE SZKÓŁ W SIEMIATYCZACH

ROK SZKOLNY 2016/2017

pobierz

 


ZMIANY W OGÓLNYCH WARUNKACH UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW DZIECI, MŁODZIEŻY I PERSONELU

pobierz

 

Potwierdzenie zbiorowego ubezpieczenia przez Ubezpieczającego

pobierz