NAUCZYCIELE

Religia

mgr Joanna Juchnowska

ks. mgr Mariusz Woltański

ks. mgr Rafał Zbucki

 

Język polski

mgr Monika Basista – egzaminator egzaminów maturalnych

mgr Ewa Magdalena Iwaniak

mgr Edyta Niewińska - egzaminator egzaminów maturalnych

mgr Alina Wolszczuk - egzaminator egzaminów maturalnych

 

Język angielski

mgr Urszula Burakowska - egzaminator egzaminów maturalnych

mgr Krzysztof Jermakowicz - egzaminator egzaminów maturalnych

mgr Jolanta Kalinowska - egzaminator egzaminów maturalnych

mgr Justyna Owczarska - egzaminator egzaminów maturalnych

mgr Agnieszka Stypułkowska - egzaminator egzaminów maturalnych

 

Język francuski

mgr Małgorzata Mioduszewska-Scaduto

 

Język łaciński

mgr Renata Kaliszuk

 

Język rosyjski

mgr Helena Tymoszewicz - egzaminator egzaminów maturalnych

 

Język niemiecki

mgr Urszula Jermakowicz - egzaminator egzaminów maturalnych

 

Matematyka

mgr Małgorzata Kościaniuk - egzaminator egzaminów maturalnych

mgr Barbara Łuba - egzaminator egzaminów maturalnych

mgr Teresa Urbańska - egzaminator egzaminów maturalnych

 

Biologia

mgr Małgorzata Sawczuk - egzaminator egzaminów maturalnych

mgr Anna Bobel

 

Chemia

mgr Krzysztof Derehajło

mgr Beata Krzesińska

 

Fizyka

mgr Krzysztof Derehajło

mgr Małgorzata Kościaniuk

 

Geografia

mgr Stanisław Sieklucki

mgr Elżbieta Sielicka

 

Przyroda

mgr Małgorzata Sawczuk

mgr Małgorzata Kościaniuk

 

Historia i WOS

mgr Bożena Czerkas - egzaminator egzaminów maturalnych

mgr Alicja Smoktunowicz - egzaminator egzaminów maturalnych

mgr Anna Gregorczuk

 

Wiedza o kulturze

mgr Ewa Magdalena Iwaniak

mgr Edyta Niewińska

 

Informatyka i Technologia Informacyjna

mgr Jarosław Ryszczuk

 

Programowanie

mgr Jarosław Ryszczuk

 

Podstawy przedsiębiorczości

mgr Bożena Krzyżanowska

mgr inż. Irena Łuba


Edukacja dla bezpieczeństwa

mgr Iwona Kuczewska

 

Wychowanie fizyczne

mgr Iwona Hapanowicz-Charko

mgr Iwona Kuczewska

mgr Cezary Kudelski

mgr Wojciech Zieleniewski

 

Zajęcia sportowe

mgr Cezary Kudelski

 

Biblioteka

mgr Monika Basista

mgr Ewa Boguszewska

mgr Jolanta Grzymkowska

mgr Małgorzata Mioduszewska-Scaduto

 

Chór szkolny

mgr Łukasz Kraujutowicz