accessible

O G Ł O S Z E N I E - Wywiadówki

Zapraszamy wszystkich rodziców

28 września 2022 r.
na pierwszą wywiadówkę w roku szkolnym 2022/2023

17:00 - spotkanie rodziców z wychowawcami w następujących salach:

18:15 - spotkanie wybranych w klasach przedstawicieli do Rady Rodziców w bibliotece szkolnej.