Koncert „100 LAT POLSKI NIEPODLEGŁEJ”

4 paździenika 2018r. wysłuchaliśmy audycji muzucznej pt. „100 LAT POLSKI NIEPODLEGŁEJ”. 100 lat temu, po wielu latach zaborów, Polska znów była niepodległa. Tak ważnym wydarzeniom zawsze towarzyszyła pieśń, jako „świadectwo” historii.

Tak też było w przypadku odzyskania niepodległości w 1918r. Idea przybliżenia tego czasu poprzez muzykę ma uzmysłowić słuchaczom doniosłość tego faktu, jak również pokazać jak ważną rolę odegrała pieśń w umacnianiu tożsamości naszego narodu. Pieśni patriotyczne w czasach zaborów były ważnym nośnikiem niepodległościowych idei, a za ich śpiewanie można było nawet stracić życie lub trafić do więzienia. Podczas audycji muzycy zaprezentowali treści patriotyczne zawarte w takich utworach jak: „O mój rozmarynie”, „My pierwsza brygada”, i inne.