OGÓLNOPOLSKI KONKURS WIEDZY GEOLOGICZNEJ

 

Uczennice klasy 2c: Natalia Jaszczołt, Kamila Małyszczuk, Gabriela Twarowska wzięły udział w Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy Geologicznej ,,OKAWANGO”, zorganizowanym przez Wydział Geologii Uniwersytetu Warszawskiego.

W pierwszym etapie tego konkursu należało wykonać projekt badawczy dotyczący geologii regionu.Oto tematy prac wykonanych przez uczennice: „Surowce skalne w gminie Siemiatycze”, „Projekt jednodniowej wycieczki geoturystycznej na terenie gminy Siemiatycze”, „Surowce skalne w gminie Mielnik”.
Do etapu finałowego, który odbył się w dniach 25 – 27 marca br. w Europejskim Centrum Edukacji Geologicznej w Chęcinach, eksperci z zakresu geologii zakwalifikowali 59 uczniów, spośród autorów kilkuset nadesłanych prac. Wśród nich znalazły się: Natalia, Kamila i Gabriela.
Finał konkursu odbywał się w dwóch etapach: pierwszy to część pisemna – testowa, przeprowadzona pierwszego dnia zmagań. W drugim natomiast dniu ocenie podlegały przedstawiane przez uczestników prezentacje z hasłem przewodnim: „Dlaczego wybrany przeze mnie obiekt geologiczny uważam za najciekawszy w mojej gminie?”
Podczas etapu finałowego odbyły się także liczne zajęcia terenowe i wycieczki krajoznawczo – geologiczne przeprowadzone na terenie Chęcin i okolic.
Natalia, Kamila i Gabrysia dzielnie walczyły w geologicznej rywalizacji uzyskując dość wysokie wyniki. Tytuł Finalisty Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Geologicznej „Okawango” gwarantuje uczennicom maksymalną ilość punktów z geografii podczas rekrutacji na Wydział Geologii UW. Opiekunem naukowym uczennic jest p. Elżbieta Sielicka.