WARSZTATY GEOLOGICZNE W MUZEUM GEOLOGICZNYM W WARSZAWIE

W dniu 14.06.2019r. grupa uczniów z klasy 2c uczestniczyła w warsztatach geologicznych „Rozpoznawanie skamieniałości” w Muzeum Geologicznym w Warszawie.

 

Zajęcia z wykorzystaniem muzealnych okazów skał, minerałów i skamieniałości prowadziła p. dr Tatiana Woroncowa - Marcinowska. Warsztaty przybliżyły uczniom zagadnienia związane z powstaniem skamieniałości i ukazywały bogactwo świata zwierząt w przeszłości geologicznej. Na wstępie prezentowane były informacje świadczące o istnieniu życia organicznego od ponad 3,5 mld lat. Przedstawiane skamieniałości należały do różnych typów zwierząt – od form najprostszych do coraz bardziej zaawansowanych ewolucyjnie. Były to gąbki, koralowce, małże, ślimaki, amonity, belemnity, ramienionogi, jeżowce i liliowce, będące najczęściej spotykanymi skamieniałościami w Polsce. Skamieniałości omawianychgrup zwierząt uczniowie podzieleni na zespoły, samodzielnie odnajdowali wśród wielu okazów zgromadzonych w kolekcji dydaktycznej.

 

 

 

W dalszej części warsztatów nastąpiło poznanie prawdziwych skarbów Muzeum. Przewodnik opowiedział uczniom ewolucję życia organicznego oraz ukazał bogactwo świata minerałów i skał. Uczniom w szczególności podobały się zrekonstruowane szkielety m.in. mamuta, nosorożca włochatego i model dinozaura popularnie zwanego “Dyziem”.


Wyprawa do Muzeum Geologicznego była wielkim uzupełnieniem wiedzy w zakresie geologii. Opiekunem wycieczki była p. Elżbieta Sielicka.