Rozpoczęcie nowego roku szkolnego

3 września na boisku szkolnym miała miejsce inauguracja nowego roku szkolnego 2018/2019. Uroczystość rozpoczęła się wprowadzeniem sztandaru szkoły i wspólnym odśpiewaniem hymnu państwowego.

Następnie głos zabrała dyrektor Bożena Krzyżanowska oraz Jolanta Sidorowicz przedstawicielka Rady Rodziców. Pani dyrektor bardzo serdecznie przywitała uczniów, rodziców i nauczycieli. Szczególnie ciepło tych wszystkich, którzy w tym roku rozpoczynają naukę i pracę w naszej szkole. Po odprowadzeniu sztandaru szkoły uczniowie udali się na spotkania z wychowawcami.

Maturzyści zgodnie z wieloletnią tradycją szkoły, upamiętnili rocznicę wybuchu II wojny światowej udając się w pochodzie na cmentarz, gdzie złożyli wieńce na grobach żołnierzy poległych podczas działań wojennych oraz Ignacego Gilewskiego – założyciela naszego liceum.

Klasy pierwsze, przedmioty rozszerzone i wychowawcy:


KLASA 1 A - BIOLOGIA, CHEMIA, JĘZYK ANGIELSKI - wych. mgr Uszula Jermakowicz
KLASA 1 B - BIOLOGIA, GEOGRAFIA, JĘZYK ANGIELSKI - wych. mgr Monika Basista
KLASA 1 C - MATEMATYKA, GEOGRAFIA, JĘZYK ANGIELSKI - wych. mgr Alicja Smoktunowicz
KLASA 1 D - MATEMATYKA, FIZYKA, JĘZYK ANGIELSKI - wych. mgr Edyta Niewińska
KLASA 1 BS - wych. mgr Iwona Hapanowicz-Charko