Rozpoczęcie nowego roku szkolnego

3 września na boisku szkolnym miała miejsce inauguracja nowego roku szkolnego 2018/2019. Uroczystość rozpoczęła się wprowadzeniem sztandaru szkoły i wspólnym odśpiewaniem hymnu państwowego.

Następnie głos zabrała dyrektor Bożena Krzyżanowska oraz Jolanta Sidorowicz przedstawicielka Rady Rodziców. Pani dyrektor bardzo serdecznie przywitała uczniów, rodziców i nauczycieli. Szczególnie ciepło tych wszystkich, którzy w tym roku rozpoczynają naukę i pracę w naszej szkole. Po odprowadzeniu sztandaru szkoły uczniowie udali się na spotkania z wychowawcami.

Maturzyści zgodnie z wieloletnią tradycją szkoły, upamiętnili rocznicę wybuchu II wojny światowej udając się w pochodzie na cmentarz, gdzie złożyli wieńce na grobach żołnierzy poległych podczas działań wojennych oraz Ignacego Gilewskiego – założyciela naszego liceum.

 

KLASY PIERWSZE I WYCHOWAWCY:

 

I A - mgr U. Jermakowicz
I B - mgr M. Basista
I C - mgr A. Smoktunowicz
I D - mgr E. Niewińska
I BS - mgr I. Hapanowicz-Charko