Próbna ewakuacja

17 września 2018r. w Zespole Szkół w Siemiatyczach odbyła się próbna ewakuacja. Głównym celem ćwiczeń było zapoznanie uczniów i pracowników szkoły z praktycznym zastosowaniem procedur dotyczących zachowania się w przypadku powstania zagrożenia. 

Po usłyszeniu sygnału alarmowego nauczyciele wraz z uczniami przedostali się drogami ewakuacyjnymi do punków zbiórki. Nauczyciele złożyli meldunek prowadzącej ewakuację wicedyrektor Bożenie Czerkas. Meldunek wskazał, że wszyscy bezpiecznie opuścili szkołę. W akcji brali udział: dyrekcja, nauczyciele, uczniowie pracownicy obsługi, strażacy z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Siemiatyczach oraz Policja.