XIII EDYCJA KONKURSU WIEDZY O PATRONIE SZKOŁY

13 października 2015r. w godzinach popołudniowych  odbyła się w Zespole Szkół w Siemiatyczach XIII edycja Ogólnoszkolnego Konkursu „Komisja Edukacji Narodowej – założenia, przedstawiciele, działalność, osiągnięcia”. Wzięli w niej udział uczniowie klas drugich.

Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwała komisja, w której skład weszli: Bożena Krzyżanowska – dyrektor szkoły, Jolanta Grzymkowska – nauczyciel bibliotekarz oraz Jakub Sidorowicz – przedstawiciel społeczności uczniowskiej. Zmagania konkursowe składały się z dwóch części. 8 października   dwuosobowe zespoły złożone z przedstawicieli wszystkich klas drugich rozwiązywały test związany z Komisją Edukacji Narodowej oraz szkolnictwem w dobie oświecenia. W tej konkurencji nie do pokonania okazały się uczennice klasy IIB. 13 października każda klasa druga zobowiązana była również do przedstawienia krótkiego hasła na temat patrona naszego liceum, fraszki lub piosenki związanej z Komisją Edukacji Narodowej bądź życiem współczesnym szkoły oraz wylosowanej wcześniej postaci związanej z KEN. Drugoklasiści wykazali się dużą pomysłowością, o czym świadczyły wysokie noty przyznane przez jury, a zmagania te zakończyły się zwycięstwem klasy IIB, która w nagrodę otrzymała tort.

 

Konkurs , jak co roku, przygotowały panie Bożena Czerkas i Monika Basista, a z wdziękiem i swobodą poprowadzili Julia Sycewicz i Mateusz Stefaniuk z klasy IIIE.  mb