Gdzie studiują nasi absolwenci?

Do LO im. KEN w Siemiatyczach z solidną porcją wiedzy, po ukończeniu miejscowych i okolicznych gimnazjów, przychodzi młodzież, która chce kontynuować naukę z myślą o następnym etapie edukacyjnym, tj. studiach. Niezbędną do tego przepustką jest pomyślnie zdana matura. Świadectwo dojrzałości uzyskało 93% tegorocznych absolwentów siemiatyckiego liceum. Przy tej okazji warto wspomnieć o tym, że kilkoro uczniów może się pochwalić wynikiem 100%, uzyskanym z przedmiotów zarówno obowiązkowych, zdawanych na poziomie podstawowym, jak i dodatkowych, zdawanych na poziomie rozszerzonym. Maksymalny wynik na egzaminie pisemnym z przedmiotów obowiązkowych osiągnęły: 4 osoby z języka angielskiego, 3 z matematyki, 1 z języka hiszpańskiego. Na 100% pisemny egzamin z przedmiotów dodatkowych napisały 2 uczennice: 1 z biologii i 1 z języka polskiego.

Dla chcącego...

W siemiatyckim liceum młodzież ma możliwość uczenia się w klasach o profilach zgodnych z jej potrzebami, dlatego też później reprezentuje nasze miasteczko na przeróżnych uczelniach. Spośród 134 absolwentów LO im. KEN w Siemiatyczach, którzy w maju tego roku pomyślnie zmierzyli się z egzaminem maturalnym, aż 91% z nich, to jest ponad 120 osób rozpoczęło naukę na pierwszym roku studiów. Bardzo dobre wyniki maturalne zapewniły im miejsce na obleganych kierunkach renomowanych uczelni. I tak: 4 osoby rozpoczęły naukę na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym (wydział lekarski, stomatologia, pielęgniarstwo); na Uniwersytet Medyczny w Białymstoku dostały się również 4 osoby (wydział lekarski, dietetyka, rehabilitacja); na Politechnice Warszawskiej naukę rozpoczęło 9 osób (kierunki: informatyka, mechatronika, elektrotechnika, budownictwo, inżynieria produkcji, poligrafia i papiernictwo, geodezja i kartografia, inżynieria produkcji); na Politechnikę Białostocką dostało się 27 osób ( informatyka, elektrotechnika, automatyka i robotyka, budownictwo, matematyka stosowana, logistyka, zarządzanie i inżynieria produkcji, gospodarka przestrzenna, inżynieria środowiska); 17 osób trafiło na warszawską SGGW (leśnictwo, rolnictwo, hodowla zwierząt, inżynieria systemów biotechnicznych, technologie energii odnawialnej, zarządzanie inżynierią produkcji, logistyka, informatyka, inżynieria gospodarką wodną, meblarstwo, ekonomia, finanse i rachunkowość); na Uniwersytecie Warszawskim znalazły się 4 osoby (chemia jądrowa, filozofia, europeistyka, zarządzanie); 24-osobowa grupa rozpoczęła naukę na Uniwersytecie w Białymstoku (kognitywistyka, kryminologia, socjologia, filologia angielska z j. rosyjskim, zarządzanie, pedagogika, filologia francuska z j. angielskim, stosunki międzynarodowe, historia, prawo, filologia angielski); na uniwersytetach: UMCS w Lublinie, im. K.S. Wyszyńskiego w Warszawie, Przyrodniczo-Humanistycznm w Siedlcach, Wrocławskim łącznie 12 osób (kierunki: kryminologia, prawo, filologia romańska, j. rosyjski w biznesie, publikowanie cyfrowe i sieciowe). Pozostałe uczelnie, na których znaleźli się reprezentanci Siemiatycz i okolic: WAT w Warszawie, AGH w Krakowie, Akademia Muzyczna w Białymstoku, Akademia Obrony Narodowej w Warszawie, AWF w Białej Podlaskiej, AWF w Warszawie.

Ciężka praca przynosi wymierne korzyści - co swoim przykładem udowadniają absolwenci siemiatyckiego liceum. M.in. Aleksandra Osiejuk, tegoroczna absolwentka, która uzyskując tytuł laureata Olimpiady Biologicznej, zapewniła sobie 100% wynik z biologii na maturze i tym samym spowodowała, że kilka uczelni otworzyło przed nią swoje drzwi. Wybrała medycynę na WUM. Zdjęcie z czasów liceum pokazuje, że troska o zdrowie zawsze była jej priorytetem.

Ewa Magdalena Iwaniak, „Kurier Podlaski – Głos Siemiatycz”, fot. arch. Aleksandra Osiejuk