Powstrzymajmy przemoc wobec kobiet

Przemoc wobec kobiet i przemoc domowa to nadal zjawiska powszechne. Na świecie więcej kobiet w wieku od 15 do 44 lat umiera na skutek przemocy, niż na raka, malarię czy w wypadkach drogowych. Według danych policji w Polsce w 2014 roku ponad 100 tysięcy osób padło ofiarą przemocy domowej. Możemy to zmienić. Dzięki naszym staraniom Polska podpisała i ratyfikowała Konwencję Rady Europy w sprawie zapobiegania i zwalczania przemocy wobec kobiet i przemocy domowej.

25 listopada 2015r. nastąpiło uroczyste otwarcie kampanii „Białej wstążki” i 16 dni akcji przeciw przemocy ze względu na płeć. Siemiatyccy policjanci, pracownicy zespołu prewencji kryminalnej wspólnie z pracownikami Urzędu Miasta Siemiatycze a także Lokalnego Zespołu Interdyscyplinarnego uczestniczyli w inauguracji działań w Zespole Szkół w Siemiatyczach. Zorganizowane w szkole spotkania zgromadziły liczną grupę słuchaczy. Podczas inauguracji rozdano ulotki związane z prowadzoną kampanią a także informujące gdzie na terenie powiatu siemiatyckiego można uzyskać pomoc. W trakcie spotkania przekazano informacje dotyczące przemocy w rodzinie, czym owa przemoc jest, jakie są jej rodzaje i fazy a także jak sobie z nią radzić. Na spotkaniu położono nacisk na bardzo ważną rolę świadka przemocy w rodzinie oraz na ochronę prawną ofiar i ich rodzin. W tym roku kampania odbywa się pod hasłem: "Poprzez pokój w domu do pokoju na świecie - powstrzymajmy przemoc wobec kobiet"