Podsumowanie projektu edukacyjnego

Podsumowanie projektu edukacyjnego „Katyń – w rocznicę Zbrodni”,

„Śladami bohaterów Monte Cassino-Loreto-Bolonia 1944-2015”

 

Podsumowanie projektu edukacyjnego

„Katyń – w rocznicę Zbrodni”, „Śladami bohaterów Monte Cassino-Loreto-Bolonia 1944-2015”

27 listopada 2015 roku w ramach obchodów 15-lecia białostockiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej odbyło się podsumowanie projektu edukacyjnego „Katyń – w rocznicę Zbrodni”, „Śladami bohaterów 1944-2015”. Zaprezentowano najciekawsze prace uczniów, dokumentujące wyjazdy edukacyjne z lat 2010–2015 do Katynia, Kuropat, a także Bolonii, Loreto i Monte Cassino.

Dziękujemy Starostom Powiatu Siemiatyckiego Panu Janowi Zalewskiemu i Panu Markowi Boblowi za możliwość uczestnictwa naszej młodzieży, po raz pierwszy, w tym projekcie. Dziękujemy również pracownikom Instytutu Pamięci Narodowej w Białymstoku w szczególności panu Waldemarowi Wilczewskiemu i Pani Magdalenie Dzienis -Todorczuk za organizację i  edukację historyczną naszej młodzieży.

Bóg, Honor, Ojczyzna – to wartości nadrzędne w życiu polskich żołnierzy. Zachowajmy te wartości w sercu i pamięci. Jesteśmy dumni z bohaterów, których wydała Polska ziemia. Była to lekcja  prawdziwej historii, która zapisana jest w wymowny sposób na polskich mogiłach rozsianych po świecie, w tych tysiącach krzyży  „… bo wolność Ojczyzny krzyżami się mierzy”. Każdy grób to tragiczna historia.  Historia, która inspiruje do jej odtworzenia, wywołania z przeszłości  i wielkiego szacunku…

„ Kto nie szanuje i nie ceni swojej przeszłości,

ten nie jest godzien szacunku teraźniejszości,

ani nie ma prawa do przyszłości”