SIEMIATYCKIE LO OCENIONE PRZEZ MIESIĘCZNIK „PERSPEKTYWY”

Miesięcznik „Perspektywy” opublikował najnowszy ogólnopolski ranking szkół ponadgimnazjalnych 2016. Siemiatyckie LO im. KEN znalazło się na bardzo wysokim 19 miejscu. W województwie podlaskim funkcjonują 94 licea ogólnokształcące.

W województwie podlaskim w wykazie szkół i placówek w roku szkolnym 2015/2016 wykazanych jest 77 liceów ogólnokształcących publicznych oraz 17 liceów ogólnokształcących niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych (czyli bezpłatnych). W Białymstoku funkcjonuje 19 liceów ogólnokształcących.

W rankingu znalazło się 25 liceów ogólnokształcących z całego województwa, nasza szkoła zajęła bardzo wysoką 19 pozycję. Jesteśmy dumni z osiągnięć naszych uczniów. Wspólna praca i zaangażowanie nauczycieli posiadających bardzo wysokie kwalifikacje oraz uczniów daje tak wysokie osiągnięcia i wysoką pozycję naszej lokalnej szkoły w województwie podlaskim.

W ocenie redakcji czasopisma, ranking jest ważnym instrumentem w badaniu jakości szkolnictwa ponadgimnazjalnego. Dzięki niemu uczniowie najstarszych klas gimnazjów, którzy muszą podjąć bardzo ważną decyzję, mogą wybrać taką szkołę ponadgimnazjalną, która doprowadzi ich do osiągnięcia przez siebie wyznaczonych celów.  Zapraszamy do wyboru naszej szkoły.


Zgodnie z postanowieniem Kapituły, licea ogólnokształcące zostały ocenione za pomocą trzech kryteriów. Są to: sukcesy szkoły w olimpiadach, wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych, oraz wyniki matury z przedmiotów dodatkowych. W Rankingu 2016 brane były pod uwagę jedynie wyniki matury pisanej w tzw. „nowej formule”. Do sporządzenia rankingu wykorzystano dane ze źródeł egzogenicznych (zewnętrznych) wobec ocenianych szkół. Źródłem danych były protokoły komitetów głównych olimpiad, zestawienia okręgowych komisji egzaminacyjnych (OKE) z wynikami matur z przedmiotów obowiązkowych i przedmiotów dodatkowych, oraz dane Systemu Informacji Oświatowej..