Prezentacje edukacyjne

 

 

Rozmowy z przedstawicielami uczelni, ulotki i informatory przybliżyły przyszłym studentom specyfikę poszczególnych uczelni: opis kierunków, zasady rekrutacyjne, warunki w jakich funkcjonują.Na zakończenie imprezy za przygotowanie najciekawszej oferty edukacyjnej podczas XIV Prezentacji „Uczelnie w powiecie” otrzymały wyróżnienia.  Puchar ufundowany przez Starostę Siemiatyckiego Pana Jana Zalewskiego wręczono Uniwersytetowi w Białymstoku, natomiast wyróżnienie Burmistrza Miasta Siemiatycze Pana Piotra Siniakowicza otrzymała Wyższa Szkoła Agrobiznesu w Łomży.