Kultura bezpieczeństwa

Nasza szkoła objęta jest programem edukacyjnym „ Kultura bezpieczeństwa”. Celem programu jest przygotowanie uczniów do czekającego ich przejścia ze szkoły do pracy poprzez przekazanie informacji o bezpieczeństwie pracy i przysługujących prawach pracowniczych. Uczniowie klas maturalnych i Zasadniczej Szkoły Zawodowej w ramach programu - na zajęciach doradztwa zawodowego rozmawiali o bezpieczeństwie młodych pracowników. W dniu 23 lutego 2016 roku nasza młodzież spotkała się z przedstawicielem Państwowej Inspekcji Pracy w Białymstoku. Pan Kazimierz Koper przygotował warsztaty na temat: „Zanim podejmiesz pracę”. Cykl zajęć wzbogacił wiedzę przyszłych pracowników.