Wybory do Młodzieżowej Rady Miasta

Najważniejsze terminy nadchodzących wydarzeń:

1) Przyjmowanie przez wicedyrektor Bożenę Czerkas wniosków w sprawie kandydatów do składu  Okręgowej Komisji Wyborczej. Kandydatów do komisji mogą zgłaszać nauczyciele, samorządy klasowe lub samorząd szkolny  oraz inne organizacje. Członek komisji nie może kandydować do rady.

do 15 kwietnia

2) Powołanie przez dyrektora  Okręgowej Komisji Wyborczej przy Zespole Szkół w Siemiatyczach.

do 19 kwietnia

3) Przyjmowanie przez Okręgową Komisję Wyborczą zgłoszeń na kandydatów do Młodzieżowej Rady Miasta Siemiatycze. Kandydaci muszą być zameldowani w Siemiatyczach i zyskać poparcie co najmniej 10 osób.

do  22 kwietnia

4) Ustalenie  listy  kandydatów w naszym  okręgu wyborczym i podanie  do publicznej wiadomości. Od momentu ogłoszenia listy kandydatów rozpoczęcie kampanii wyborczej.

do 27 kwietnia

5) Sporządzenie przez Okręgową Komisję Wyborczą  w porozumieniu z Dyrektorem szkoły listy osób uprawnionych do głosowania w naszym okręgu wyborczym.

do 30 maja

WYBORY

13 CZERWCA - GŁOSOWANIE

W GODZ. OD  8.00 DO 14.00

Niezbędnych informacji udzielają członkowie Samorządu Uczniowskiego oraz p. wicedyrektor Bożena Czerkas.

Obwieszczenie BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE z dnia 8 kwietnia  2016 r.

Ordynacja Wyborcza do Młodzieżowej Rady Miasta

Zachęcamy do czynnego udziału w wyborach.

Samorząd Uczniowski