Wycieczka do Białegostoku

Tematem przewodnim zajęć była Inżynieria Genetyczna. Dzień rozpoczęto wykładem pani dziekan dr A. Zakrzeską, która przybliżyła „Wykorzystanie metod inżynierii genetycznej wczoraj, dziś i jutro”. Temat okazał się doskonałą powtórką i utrwaleniem wiedzy, którą uczniowie nabyli dotychczas na lekcjach. Następnie, podzieleni na grupy, udali się na warsztaty laboratoryjne. Mieli możliwość samodzielnego wykonania bloczku parafinowego, w którym zatopili mózg szczura, służący później do wykonania prawdziwego preparatu mikroskopowego, obejrzeli ciekawe preparaty tkanek zwierzęcych. Niektórzy po raz pierwszy samodzielnie mogli poćwiczyć umiejętność pipetowania  specjalistyczną pipetą miarową. Wyizolowali cząsteczki DNA, które posłużyły im do elektroforezy. Czterogodzinne zajęcia dały uczniom możliwość bezpośredniego, aktywnego i interesującego zetknięcia się z prawdziwą pracą laboratoryjną. Wycieczkę zakończono wspólnym oglądaniem filmu w Kinie Helios.