28 kwietnia 2016 roku (czwartek) o godzinie 9.30 na ulicy Pałacowej w Siemiatyczach odbył się „Pierwszy Siemiatycki Marsz Biało-Czerwony”, zorganizowany przez naszą szkołę. Było pięknie, biało-czerwono, patriotycznie i narodowo. W pierwszym marszu wzięło udział ok. 250 uczestników. Uczestniczyły władze samorządowe Pan Starosta Jan Zalewski, Wicestarosta Marek Bobel, Zastępca Burmistrza Henryk Czmut, Wójt Gminy Edward Krasowski, dyrektorzy, nauczyciele i uczniowie Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II, Gimnazjum Gminnego, Gimnazjum Publicznego nr 1 oraz naszego liceum. Wszyscy ubrani w stroje biało - czerwone nieśli ze sobą flagi i balony w kolorach narodowych dając wyraz naszemu przywiązaniu do barw i symboli narodowych. Flaga zajmuje szczególne miejsce w naszej tradycji i kulturze. Wyraża i podkreśla naszą tożsamość i pamięć o tych, którym zawdzięczamy wolną Polskę.

Dziękujemy wszystkim za udział oraz liczymy, że na trwałe wpisze się on do kalendarza siemiatyckich uroczystości i będzie w nim uczestniczyło coraz więcej osób, a tym samym zapoczątkujemy nową tradycję w naszym mieście.

Dziękujemy za pomoc w organizacji marszu Pani dyrektor SOK Jolancie Sidorowicz oraz pracownikom SOK, Pani kierownik KRUS Teresie Klepackiej, Panu Komendantowi Powiatowej Komendy Policji Maciejowi Wesołowskiemu oraz policjantom dbającym o nasze bezpieczeństwo.