Kandydaci na radnych

Na podstawie § 7 ust. 2 Ordynacji Wyborczej do Młodzieżowej Rady Miasta Siemiatycze stanowiącej załącznik do Statutu Młodzieżowej Rady Miasta Siemiatycze nadanego uchwałą Nr XLIV/241/14 Rady Miasta Siemiatycze z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta Siemiatycze (Dz. Urz. Woj. Podl poz. 1204, poz. 1917) Okręgowa Komisja Wyborcza z Okręgu Nr 3 podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów na radnych do Młodzieżowej Rady Miasta Siemiatycze.

 

1. Wioleta Sylwia Koc - Liceum Ogólnokształcące im. K.E.N. w Siemiatyczach

2. Kuba Tomasz Bergcholc - Liceum Ogólnokształcące im. K.E.N. w Siemiatyczach

3. Grzegorz Krawczuk - Liceum Ogólnokształcące im. K.E.N. w Siemiatyczach

4. Martyna Niewińska - Liceum Ogólnokształcące im. K.E.N. w Siemiatyczach

5. Karina Bisz - Liceum Ogólnokształcące im. K.E.N. w Siemiatyczach

6. Mateusz Zaręba - Liceum Ogólnokształcące im. K.E.N. w Siemiatyczach

7. Joanna Jachimczuk - Liceum Ogólnokształcące im. K.E.N. w Siemiatyczach

8. Konrad Kryński - Liceum Ogólnokształcące im. K.E.N. w Siemiatyczach

9. Dominik Wasilewski - Liceum Ogólnokształcące im. K.E.N. w Siemiatyczach

10. Karol Łuniewski - Liceum Ogólnokształcące im. K.E.N. w Siemiatyczach

11. Piotr Mantur - Liceum Ogólnokształcące im. K.E.N. w Siemiatyczach

 

Przewodniczący

Okręgowej Komisji Wyborczej z Okręgu Nr 3

Bożena Czerkas