Rozpoczęcie roku szkolnego 2016/2017

1 września, o godzinie 9.00, na boisku szkolnym miała miejsce inauguracja roku szkolnego 2016/2017. W tym roku wśród zaproszonych gości byli m.in. Marszałek Województwa Podlaskiego Jerzy Leszczyński oraz Wicestarosta Powiatu Siemiatyckiego Marek Bobel.

 

Tradycją szkoły jest też obecność  absolwentów. Uroczystość rozpoczęła się wprowadzeniem sztandaru szkoły i wspólnym odśpiewaniem hymnu państwowego. Następnie głos zabrała dyrektor szkoły Bożena Krzyżanowska, która serdecznie przywitała gości, uczniów, nauczycieli, rodziców i tegorocznych absolwentów.

Szczególne słowa powitania skierowała do pierwszoklasistów, a maturzystom życzyła entuzjazmu i podejmowania wyzwań. „Jesteśmy - tu i teraz - po to, aby się uczyć, Was uczyć, prowadzić, a także wspierać, służyć radą i pomocą” - dodała. Głos zabrali też Marszałek Województwa i Wicestarosta Powiatu.

Ze strony przedstawicieli władz padły deklaracje dotyczące wsparcia finansowego placówki, zarówno jej działań edukacyjnych, jak i planowanych inwestycji. W imieniu rady rodziców głos zabrała Jolanta Sidorowicz,  życząc całej społeczności szkolnej owocnej pracy, przynoszącej satysfakcję.

 

Po odprowadzeniu sztandaru szkoły uczniowie udali się na spotkania z wychowawcami. Maturzyści, zgodnie z wieloletnią tradycją, upamiętnili 77. rocznicę wybuchu II wojny światowej, udając się w pochodzie na cmentarz,

gdzie złożyli wieńce przy pomniku poświęcony żołnierzom Polskich Sił Zbrojnych walczącym na Zachodzie Europy w latach 1940-1945, pochodzącym z terenu powiatu siemiatyckiego, na grobach poległych za ojczyznę oraz budowniczego szkoły Ignacego Gilewskiego. W tym roku szkolnym w Zespole Szkół pierwszoklasiści rozpoczynają naukę w czterech klasach LO i jednej klasie ZSZ.

FILMY

.be">Powiatowa inaguracja roku szkolnego 2016/2017 w Siemiatyczach