Dzień bez Papierosa

Dzień ma równie zachęcić do 24-godzinnego okresu abstynencji od wszystkich form konsumpcji tytoniu na całym świecie. Światowy Dzień bez Papierosa został ustanowiony przez WHO w 1987 roku ze względu na rosnącą liczbę osób uzależnionych i pacjentów ze schorzeniami wywoływanymi przez palenie papierosów.  W naszej szkole zostały przeprowadzone akcje profilaktyczne na temat szkodliwości palenia papierosów, uczniowie wykonali plakaty antynikotynowe, na korytarzu były puszczane spoty  dotyczące szkodliwości i skutki palenie tytoniu. Uczniowie mogli podzielić się wiadomościami i wiedzą na ten temat z nauczycielami. Dzięki takim akcjom chcemy dotrzeć do jak najszerszego grona młodych ludzi i odwieść ich od tego bardzo ciężkiego nałogu. Organizator ZS w Siemiatyczach, koordynator akcji - C.Kudelski