Nagroda Główna w II Edycji Konkursu „W barwach biało-czerwonych”

 

 

8 czerwca 2017r. w Podlaskim Kuratorium Oświaty odbyło się  wręczenie nagród i wyróżnień szkołom, które przystąpiły do II Edycji Konkursu „W barwach biało-czerwonych” realizowanego z okazji Święta Flagi i Święta Konstytucji 3 Maja.

Na nagrodę główną  zasłużyła przede wszystkim, zapoczątkowana w ubiegłym roku, inicjatywa zorganizowania  „Siemiatyckiego  Marszu Biało-Czerwonego”, w którym uczestniczyły władze samorządowe Powiatu, Miasta i Gminy Siemiatycze oraz nauczyciele i uczniowie szkół z terenu miasta i gminy Siemiatycze. Wszyscy ubrani w stroje biało - czerwone nieśliśmy ze sobą flagi i balony w kolorach narodowych, dając wyraz naszemu przywiązaniu do barw i symboli narodowych. Flaga wyraża i podkreśla naszą tożsamość i pamięć o tych, którym zawdzięczamy wolną Polskę.

Przedstawiciele Kuratorium przekazali podziękowania dyrekcji, nauczycielom i uczniom  za inicjatywy i zaangażowanie w obchody świąt narodowych oraz podkreśli wagę takich działań szkoły w wychowanie młodego pokolenia.Bardzo dziękujemy za nagrodę i docenienie naszych starań. Już dziś jesteśmy przekonani, że weźmiemy udział w kolejnej edycji konkursu.