W związku z działaniami w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery oraz obchodzonym 18 października Europejskim Dniem Walki z Handlem Ludźmi młodzież klas III spotkała się 21 października 2016r. z doradcą EURES z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku, doradcą zawodowym z Powiatowego Urzędu Pracy w Siemiatyczach oraz pracownikiem Komendy Powiatowej Policji w Siemiatyczach.   Młodzież zapoznała się z aktualną sytuacją na europejskim rynku pracy oraz poznała zasady bezpiecznych wyjazdów do pracy za granicę.

Włączmy się do Ogólnoświatowej Kampanii „19 dni przeciwko przemocy i agresji wobec dzieci i młodzieży”. Akcję w naszym mieście organizuje klasa III C z Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II pod honorowym patronatem Burmistrza Miasta Siemiatycze. Zewnętrzną formą poparcia akcji niech będą wstążeczki przypięte do naszych ubrań od 1 do 19 listopada. Podsumowanie akcji odbędzie się 18.11.2016r., na Placu Jana Pawła II.

7 października 2016 r. uczniowie Liceum Ogólnokształcącego w Siemiatyczach wzięli udział w projekcji filmu „Cichociemni. Wywalcz wolność lub zgiń” w reżyserii Dariusza Walusiaka i Mirosława Krzyszkowskiego zorganizowanej przez Siemiatycki Ośrodek Kultury.

 

UWAGA! Od dnia 1 listopada 2016r. następuje zmiana formy wpłaty za obiady. Wpłaty należy dokonać za cały miesiąc z góry od 1-go do 5-go dnia miesiąca na konto szkoły. Od 25-go dnia do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc obiadowy należy zgłosić do Pani Intendent ilość obiadów na miesiąc kolejny, która poda kwotę zapłaty za dany miesiąc i poda informację o numerze konta. Bank PKO SA 66 1240 5211 1111 0010 7043 1460 Tytułem: wpłata za obiady / imię i nazwisko ucznia / klasa / za miesiąc

17 października 2016 r. w naszej szkole odbyła się akademia z okazji święta Edukacji Narodowej. Uroczystość rozpoczęła się wprowadzeniem sztandaru szkoły i odśpiewaniem hymnu państwowego. Pani dyrektor Bożena Krzyżanowska oraz prowadzący tę uroczystość uczniowie powitali wszystkich obecnych, a w szczególności zaproszonych gości - Pana Starostę Jana Zalewskiego, Pana Wicestarostę Marka Bobla oraz emerytowanych nauczycieli i pracowników.

Drużyna siatkówki dziewcząt z naszej szkoły  przygotowując  się do zawodów wojewódzkich w dniu 18.10.2016r. brała udział  w turniej ,,Gramy dla Papieża’’, który corocznie rozgrywany jest w Dziadkowicach.

 

<<BOOKCROSSING W NASZEJ SZKOLE>> więcej na: |*BIBLIOTEKA*|

11 października 2016r. w Zespole Szkół w Siemiatyczach odbyła się XIV już edycja Ogólnoszkolnego Konkursu „Komisja Edukacji Narodowej – założenia, przedstawiciele, działalność, osiągnięcia”. Wzięli w niej udział uczniowie klas drugich.

 

W dniu 10 października 2016r. klasy pierwsze LO i ZSZ zostały przyjęte przez klasy II i III do społeczności szkolnej. Po wielu zmaganiach sprawdzających zwinność, szybkość, skoczność, kreatywność i spryt, jury w składzie: pani dyrektor Bożena Krzyżanowska, pani Justyna Owczarska, pani Małgorzata Kościaniuk i Julia Stasiuk z klasy IIIB uznało, że dominującą klasą w tegorocznych „otrzęsinach” była klasa IB.

 

Strona 28 z 42