Cieszymy się bardzo, że także i w tym roku, w tym czasie przedświątecznym mogliśmy wywołać uśmiech na twarzy i pomóc potrzebującym. Każdy z nas mógł wesprzeć chorą i niepełnosprawną Kingę.

Zgodnie z tradycją, 22 grudnia, w ostatnim dniu nauki w tym roku kalendarzowym spotkaliśmy się wszyscy na świątecznym spotkaniu na sali gimnastycznej. Młodzież przygotowała okolicznościową scenkę. Ksiądz Adam Niewęgłowski wprowadził uczestników spotkania w atmosferę Świąt Bożego Narodzenia odczytując fragment z Pisma Świętego o narodzeniu Pańskim.

21 grudnia 2017 wolontariusze z Zespołu Szkół w Siemiatyczach odwiedzili już po raz trzeci podopiecznych Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Siemiatyczach przynosząc gwiazdkowe upominki zakupione z pieniędzy zebranych ze Świątecznego Kiermaszu Ciast.

 

Dnia 14 grudnia 2017r. klasy biologiczno - chemiczne IA i IIA z wychowawcami Małgorzatą Sawczuk i Krzysztofem Derehajło udały się na zajęcia edukacyjne do Uniwersytetu w Białymstoku. Na początku zwiedzaliśmy Uniwersyteckie Centrum Przyrodnicze im. Profesora Andrzeja Myrchy, znajdujące się w  budynku Instytutu Biologii. Mogliśmy zobaczyć i wysłuchać wiele ciekawych informacji na temat m.in. przyrody północno-wschodniej Polski, rozpoznać skamieniałości z osadów polodowcowych, przypomnieć gatunki roślin chronionych i charakterystycznych Podlasia, poznać faunę mórz podzwrotnikowych, filogenezę zwierząt tkankowych, ewolucję roślin naczyniowych, minerały i skały i wiele innych. Po krótkiej przerwie  wysłuchaliśmy wykładudr hab. Agnieszki Wilczewskiej CZY PLASTIK MOŻNA ZJEŚĆ ? POLIMERY BIODEGRADOWALNE dr hab. Agnieszki Wilczewskiej „Czy plastik można zjeść? Polimery biodegradowalne”, a następnie obejrzeliśmy nowoczesne laboratoria chemiczne z ich unikalną aparaturą, np. chromatograf żelowy, transmisyjny mikroskop elektronowy TEM, mikroskop TEM)- Spektroskop Magnetyczny Rezonansu Jąspektroskop magnetycznego rezonansu jądrowego NMR.

Strona 8 z 62