2 września o godz. 9:00 przed wejściem do szkoły odbyło się uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020. Uroczystość rozpoczęła się wprowadzeniem sztandaru szkoły i wspólnym odśpiewaniem Mazurka Dąbrowskiego. Następnie głos zabrała dyrektor szkoły Bożena Krzyżanowska, która serdecznie przywitała uczniów, nauczycieli oraz tegorocznych absolwentów. Szczególnie ciepło powitała wszystkich, którzy w tym roku rozpoczynają naukę w naszej szkole po szkole podstawowej.

 Szanowni Państwo, Droga Młodzieży
Poniżej zamieszczamy Projekt Programu wychowawczo - profilaktycznego z prośbą o zapoznanie się i wniesienie uwag czy wniosków.
Dyrekcja Szkoły

<Plik z projektem>

15 sierpnia 2019r. nasze poczty sztandarowe uczestniczyły w powiatowych obchodach Święta Wojska Polskiego. Organizatorami obchodów byli Starosta Siemiatycki oraz Społeczny Komitet Budowy Pomnika Żołnierzy Walczących w Polskich Siłach Zbrojnych na Zachodzie w latach 1940-1945. Główne uroczystości odbyły się przy pomniku Żołnierzy Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie.

Rok 2018/2019 zakończył się w naszej szkole wydarzeniem istotnym dla całej społeczności szkolnej, mianowicie XI Zjazdem Absolwentów i Wychowanków Liceum Ogólnokształcącego im. KEN, Liceum Handlowego i Technikum w Siemiatyczach oraz obchodzonym jednocześnie jubileuszem 75-lecia istnienia szkoły.

Dobiegł końca kolejny rok szkolny. W tym roku wyjątkowo w środę 19 czerwca 2019r. odbyło się jego uroczyste zakończenie. Po raz kolejny uroczystość odbyła się przed głównym wejściem do szkoły. Niewątpliwie był to ciekawy rok przepełniony intensywną pracą. Uczniowie klas I i II LO oraz BS I stopnia pożegnali się na czas wakacji z nauczycielami i przyjaciółmi.

W dniu 14.06.2019r. grupa uczniów z klasy 2c uczestniczyła w warsztatach geologicznych „Rozpoznawanie skamieniałości” w Muzeum Geologicznym w Warszawie.

cenzor492

4(92)2018/2019 NUMER „CENZORA” JUŻ JEST  DOSTĘPNY. MOŻNA NAS  CZYTAĆ NA STRONIE SZKOŁY LUB NA TABLICACH PRZY PRACOWNI NR 76 W NOWEJ SZKOLE.

W sobotę, 8 czerwca w Drohiczynie odbyły się uroczyste obchody 20. rocznicy wizyty Ojca Świętego Jana Pawła II pod hasłem „Wspólnoty Wspólnot”.

W marcu bieżącego roku piątka uczniów naszego liceum (Aleksandra Łuba, Natalia Terebun, Kamila Małyszczuk, Weronika Stypułkowska oraz Grzegorz Tyborowicz) wzięła udział w XX już edycji Konkursu Geologiczno - środowiskowego organizowanego przez PIG-PIB w Warszawie.

 

Strona 1 z 43