"HISTORYCZNY WEHIKUŁ CZASU"

Europejskie Centrum Solidarności, słynny krzyżacki zamek w Malborku, muzeum poświęcone II wojnie światowej oraz emigracji – te oto przystanki zagwarantowały młodzieży zastrzyk ciekawych faktów na temat przeszłości naszej ojczyzny, rozmaitych domysłów, a także legend owianych tajemnicą. Dostępność informacji podawana w dwóch wariantach językowych (język polski, język angielski) umożliwiła uczniom rozwiniecie zdolności lingwistycznych i sprawdzenie swojej wiedzy z języka angielskiego. Młodzież pożegnała Trójmiasto dwugodzinnym spacerem wzdłuż Bałtyku. Wycieczka okazala sie doskonala metoda zjednoczenia sie uczniow z historią narodu, co jest zasluga Pani Alicji Smoktunowicz, Pani Aliny Wolszczuk oraz Pani Agnieszki Stypułkowskiej.