„BIEG Z PRZESZKODAMI NA WAKCJE”

Ścieżka biegła na terenie szkoły, umieszczono na jej trasie tablice z przedmiotami szkolnymi. Na każdym przystanku na uczniów czekali nauczyciele z  zadaniami przedmiotowymi i sportowymi.

Pierwszy przystanek to JĘZYKI OBCE gdzie uczniowie tłumaczyli słówka oraz czekała na nich loteria.

Następnie na swojej drodze mieli FIZYKĘ i do rozwiązania zadanie oraz konkurencję sportową - rzut beretem. Padł rekord długości rzutu  13 metrów.

Na trzecim przystanku oczekiwała PRZYRODA. Po rozwiązaniu zadania uczniowie wykonali test na spostrzegawczość

Czwarte stanowisko to JĘZYK POLSKI I HISTORIA. Uczniowie poszczególnych klas zmierzyli się z dyktandem o treści historycznej, gdzie mieli podkreślić wszystkie błędy ortograficzne. Bardzo dużym zainteresowaniem cieszyła się konkurencja rzutu piłeczką tenisową do wiaderek.

Piąty przystanek to CHEMIA i rozwiązanie zadania ze zmieszania roztworów octu oraz rzut piłką do ustawionych jak kręgle butelek z wodą.

Następnie uczniowie udali się na lekcję PRZEDSIĘBIORCZOŚCI i zmierzyli się z obliczaniem wartości procentowych. Wiele śmiechu i dobrej zabawy było podczas układania haseł reklamowych najciekawsze to:

„Nasza szkoła wciąż wymiata przyprowadzę tutaj brata”

„Nasza szkoła zawodowa jest odlotowa”,

„W bibliotece książek wiele, chodzą do niej przyjaciele”

INFORMATYKA na siódmym stanowisku i do rozwiązania schemat  algorytmu oraz skoki na długiej skakance gdzie uczniowie z klasy kolejno dochodzą i wspólnie skaczą. Rekord to cztery uczennice i wychowawczyni.

Na zakończenie biegu uczniowie zetknęli się z MATEMATYKĄ. Zadanie okazało się bardzo proste i bardzo dobrze rozwiązane przez wszystkie klasy. Rzuty do kosza zakończyły rywalizację między klasami.

Przejście tej trasy dostarczyło wszystkim wiele radości i dobrej zabawy. Towarzyszyła nam dobra wakacyjna muzyka przygotowana przez radiowęzeł szkolny. Na zakończenie przygotowaliśmy piknik z kiełbaskami. Tak wyglądała nietypowa, bo żywa lekcja w terenie.

Pierwsze miejsce zajęła klasa I C LO z wychowawczynią panią Jolantą Kalinowską i otrzymała pamiątkowy dyplom oraz tort. Drugie miejsce zajęła klasa I ZSZ, a trzecie klasa II C LO. Wyróżnienie za wyjątkowe i najbardziej oryginalne hasła reklamowe otrzymała klasa IB LO.

Lekcja przypadła nauczycielom i uczniom do gustu i jest już pomysł na kolejną w przyszłym roku.