accessible

W dniach od 22 do 24 marca 2021 przedstawimy ofertę edukacyjną sześciu wydziałów Politechniki

Białostockiej, która prowadzi rekrutację na 30 kierunków studiów I stopnia.

Harmonogram wydarzenia:

Strona 3 z 3