accessible

 

 25 czerwca o godzinie 9:00 miało miejsce zakończenie roku szkolnego. Tradycyjnie uroczystość rozpoczęto odśpiewaniem hymnu państwowego. Pani dyrektor Bożena Krzyżanowska podziękowała uczniom i nauczycielom za trud i pracę w tym wyjątkowym roku szkolnym oraz życzyła wszystkim słonecznych i bezpiecznych wakacji.


Dnia 22 czerwca odbyło się rozdanie nagród i wręczenie dyplomów w konkursie World of Languages Expert XI. Konkurs polegał na rozwiązaniu przez uczniów testu obejmującego 20 pytań, które zostały podzielone na trzy bloki: rozumienie ze słuchu, rozumienie tekstu czytanego oraz gramatyka i słownictwo. W konkursie udział wzięli uczniowie klas drugich i trzecich liceum. W kategorii klas drugich najwyższy wyniki osiągnął Aleksander Goblet (IIG), a w kategorii klas trzecich najwyższe wyniki i tytuł zwycięzcy uzyskały 3 osoby: Julia Jermakowicz (IIIC), Klaudia Purta (IIIA) i Daniela Zubrzucka (IIIA). Gratulujemy sukcesu.

 

17 czerwca  2021 r.  w  Młodzieżowym  Domu Kultury w Białymstoku miało miejsce rozstrzygnięcie XIV edycji Wojewódzkiego Konkursu Literackiego „O Srebrne Pióro MDK" im. Wiesława Szymańskiego. Mogli  w nim wziąć udział uczniowie szkół średnich, studenci, a także ci, którzy nie ukończyli jeszcze 25 lat. Konkurs został przeprowadzony w dwóch kategoriach gatunkowych: poezji i prozy. W kategorii poezja należało nadesłać zestaw trzech wierszy o dowolnej tematyce. Natomiast w kategorii proza trzeba  było przysłać jedno opowiadanie o długości około 10 tys. znaków, również o dowolnej tematyce.  Do konkursu zostały zgłoszone prace dwóch naszych uczennic i z przyjemnością zawiadamiamy, że zostały one dostrzeżone i nagrodzone.  Katarzyna Arcimowicz   z klasy IIA otrzymała III nagrodę w kategorii proza,  a Milena Kosińska  z klasy IID wyróżnienie w kategorii poezja.

16.06.2021r. uczestniczyliśmy w wyjątkowej lekcji historii. Gościliśmy w naszej szkole przewodniczącego i członków Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Internowanych i Represjonowanych, które zrzesza  ludzi, którzy poświęcili swoje życie, zdrowie, zdolności czas  walce z komunistyczną dyktaturą. Już po raz szósty członkowie stowarzyszenia organizują patriotyczny rajd „Śladami niepodległości” po wschodnich rubieżach Polski i odwiedzają miejsca, pomniki i cmentarze upamiętniające wysiłek wcześniejszych pokoleń w walkach o niepodległość Ojczyzny.  Ważnym punktem każdego rajdu jest spotkanie z młodzieżą. Cieszymy się bardzo, że w tym roku członkowie stowarzyszenia odwiedzili naszą szkołę i mogliśmy wysłuchać wzruszających opowieści o tym trudnym okresie zrywu narodowego z lat 1980-1989. Pięknym przesłaniem pozostawionym młodzieży były słowa mówiące o konieczności zachowania  się w każdej sytuacji „jak trzeba”, tak jak Oni w latach osiemdziesiątych, jak wcześniej „Inka” młoda bohaterka z pokolenia Żołnierzy Wyklętych.


Kończący się rok szkolny do najłatwiejszych nie należał, ale jak mówi jedno z powiedzeń – dla chcącego nic trudnego 💪💪💪. Nawet w trudnych warunkach pandemicznych uczniowie naszej szkoły odnosili niemałe sukcesy. Warto przypomnieć, że w tegorocznej XLVII Olimpiadzie Geograficznej wzięły udział dwie uczennice z naszej szkoły: Aleksandra Łuba (klasa 3c) oraz Natalia Terebun (3b).

W I etapie olimpiady należało napisać pracę na jeden z czterech podanych tematów. Uzyskanie minimum 75% punktów z oceny pracy przez komisję w Białymstoku, gwarantowało zakwalifikowanie się do etapu okręgowego olimpiady. Obie uczennice pomyślnie przebrnęły przez ten etap i w lutym 2021r. rywalizowały w zawodach pisemnych II etapu w Białymstoku. Decyzją Komitetu Głównego Olimpiady Geograficznej do etapu finałowego zakwalifikowano 123 uczniów z całej Polski, wśród nich Natalię Terebun. Z powodu pandemii zawody nie odbyły się w Gdyni, lecz w siedzibach poszczególnych oddziałów. W Białymstoku Natalia zdobyła Tytuł Finalisty XLVII Olimpiady Geograficznej, który zwalnia ją z pisemnej matury z geografii. Należy podkreślić także sukcesy Aleksandry i Natalii, odniesione w ubiegłym roku szkolnym w II Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy Geologicznej OKAWANGO 2020, organizowanym przez Wydział Geologii Uniwersytetu Warszawskiego. Z powodu pandemii zawody centralne przeprowadzono online a etap finałowy odbył się w lipcu 2020 r. Aleksadra uzyskała Tytuł Laureata III stopnia, zaś Natalia – Tytuł Laureata I stopnia, osiągając II miejsce w kraju. Obu uczennicom serdecznie gratulujemy!

szczepieniauczniow

Fot. Autorzy zwycięskiej pracy z opiekunem

Uczniowie z klasy 3c: Julia Jermakowicz, Izabela Melaniuk i Bartosz Siniakowicz zwyciężyli w konkursie „Woda na młyn polskiego rolnictwa – tradycja i perspektywy gospodarki wodnej na polskiej wsi” organizowanym przez Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi w Warszawie. Uczniowie pod kierunkiem nauczycielki geografii mgr Elżbiety Sielickiej przygotowali pracę: „Młyny wodne w Siemiatyczach i okolicy”DYPLOM

Drodzy Rodzice!

Minął rok, odkąd mierzymy się z wyzwaniem nauki zdalnej. Sporo się wydarzyło. Od przyszłego tygodnia wszyscy nasi uczniowie wrócą do nauki stacjonarnej w szkole. Radość ze spotkania z rówieśnikami może być poprzedzona obawą o to, jak na nowo nawiązać relacje społeczne. Młodzież może częściej niż zwykle odczuwać trudne emocje.

Zachęcamy Rodziców do kontaktu z wychowawcą lub dyrekcją. Jesteśmy do Państwa dyspozycji, deklarujemy swoje wsparcie i pomoc.

dlarodzicow

W dniach od 8 do 15 maja 2021r. obchodzimy XVIII Ogólnopolski Tydzień Bibliotek. Z tej okazji uczniowie i nauczyciele naszej szkoły przygotowali nagrania, w których zachęcają do przeczytania wybranych ksiązek.

UDRĘKA I EKSTAZA

MIŁOŚĆ ZA WSZELKĄ CENĘ

POWRÓT Z BAMBUKO
OJCIEC CHRZESTNY

BYŁ SOBIE CHŁOPCZYK

CELA: HISTORIA MORDERCY, KTÓRY STAŁ SIĘ MNICHEM

Nauczyciele włączyli się również w działania zorganizowane przez Miejską Bibliotekę Publiczną im. Ks. Anny Jabłonowskiej w Siemiatyczach:  CIEŃ WIATRU 

7 maja otrzymaliśmy bardzo dobrą wiadomość 😊 w tym roku nasza młodzież również wyjedzie do Grecji w ramach realizowanego projektu: "Kultura jako kompetencja młodego Europejczyka”

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji – Zespół Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój ogłosiła wyniki konkursu formularzy zgłoszeniowych złożonych w terminie do dnia 10 stycznia 2021 r. w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów”. Decyzja została podjęta w dniu 5 maja 2021 roku. Decyzją Zarządu FRSE po rekomendacji Komitetu Ewaluacyjnego. Kwota przyznanego dofinansowania wynosi 250 tyś. zł.

Strona 14 z 40