Delegacja naszej szkoły wzięła udział w obchodach Święta Wojska Polskiego w Siemiatyczach w Roku Jubileuszu 100-lecia Odzyskania Niepodległości.

UWAGAINFORMACJA DLA KANDYDATÓW DO SZKOŁY. 

W szkole na tablicy ogłoszeń znajduje się lista kandydatów, którzy po potwierdzeniu woli podjęcia nauki poprzez złożenia oryginału świadectwa i zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego zostaną przyjęci do klasy pierwszej Liceum Ogólnokształcącego w Siemiatyczach i Branżowej Szkoły I stopnia na rok szkolny 2018/2019.

Bezpieczny wypoczynek – poradnik MEN  <<TUTAJ>>

marsz flaga2018

 

W piątek, 22 czerwca nasi uczniowie uroczyście zakończyli rok szkolny 2017/2018. Dyrektor szkoły Bożena Krzyżanowska dziękowała wszystkim za całoroczną pracę, życzyła udanych i bezpiecznych wakacji. Uroczyście wręczono świadectwa uczniom, którzy uzyskali świadectwa z wyróżnieniem.

Strona 1 z 67