accessible

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Zespół Szkół  w Siemiatyczach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów https://www.lo-siemiatycze.edu.pl/

Status pod względem zgodności
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub włączeń wymienionych poniżej:

  • może się zdarzyć, że są elementy, w których nie wszystkie atrybuty ID są unikalne;
  • nie wszystkie nazwy linków wynikają z ich tytułów lub treści;
  • nie wszystkie obrazy posiadają teksty alternatywne;
  • kliknięcie łącza powoduje uruchomienie linku w nowym oknie przeglądarki internetowej nie informując o tym;
  • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchoniemych.

Dostępna strona.

  • Użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą swobodnie poruszać się po serwisie za pomocą klawisza Tab + Enter.
  • Linki - także te prowadzące do serwisów zewnętrznych – w zdecydowanej większości otwierają się w tym samym oknie w nowej karcie. Dzięki temu użytkownik ma pełną kontrolę nad swoją przeglądarką.
  • Zadbano o odpowiedni kontrast tekstu do tła. Dzięki temu materiały osadzone na stronie są czytelne także dla osób słabiej widzących.
  • Osoby zamieszczające teksty na stronie dokładają starań, aby były one zrozumiałe oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności.

Przygotowanie oświadczenia w sprawie dostępności.
Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia: 04.01.2021r.

Metoda przygotowania oświadczenia
Przeprowadzono samoocenę dostępności strony internetowej korzystając z dostępnego narzędzia do oceny strony: Test – European Internet Inclusion Initiative (narzędzie dostępne pod adresem internetowym http://checkers.eiii.eu), z którego wynika, że strona internetowa spełnia wymagania w 91,29%.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z Zespołem Szkół w Siemiatyczach, tel. 85 655 25 62, e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich.
https://www.rpo.gov.pl/

Informacje uzupełniające
Data publikacji strony internetowej: 27.03.2018r.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 27.03.2018r.

Data ostatniej aktualizacji deklaracji dostępności: 24.03.2023r.

Dane teleadresowe podmiotu publicznego:
Adres: 17-300 Siemiatycze,
ul. T. Kościuszki 43
Tel.: 85 655 25 62
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Strona internetowa
https://www.lo-siemiatycze.edu.pl/

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenie przez obszar kontroli

Przed budynkiem Zespołu Szkół w Siemiatyczach, na parkingu szkolnym wyznaczono miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Do budynku szkolnego prowadzą cztery wejścia. Wejście w nowej części szkoły zaopatrzone jest w podjazd dla osób niepełnosprawnych, jest ono częściowo zadaszone i oświetlone. Wewnątrz szkoły, bezpośrednio przy wejściu znajduje się winda dla osób niepełnosprawnych. Istnieje odrębne wejście prowadzące do bloku sportowego, znajdujące się z tyłu szkoły, prowadzą do niego  schody oraz podjazd dla osób niepełnosprawnych, jest ono częściowo zadaszone i oświetlone.

W szkole istnieją 3 wyjścia ewakuacyjne oraz odrębne wyjście ze stołówki szkolnej.

Opis dostępności budynku
W bloku dydaktycznym istnieją 3 kondygnacje: parter, pierwsze i drugie piętro. W bloku żywieniowym 1 kondygnacja, w bloku sportowym 1 kondygnacja. W budynku szkoły korytarze, schody i balustrady schodów są zgodne z prawem budowlanym. W nowej części szkoły znajduje się winda, która umożliwia osobom niepełnosprawnym przedostanie się na wyższe kondygnacje
W budynku szkoły nie ma zamontowanych informacji głosowych, pętli indukcyjnych.
Na terenie szkoły został wyznaczony parking z miejscem postojowym dla pojazdów przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Do szkoły może wejść osoba z psem asystującym.

Na terenie Zespołu Szkół w Siemiatyczach jest możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego oraz tłumacza  alfabetu Braille´a dla osób niewidomych.