Nasi olimpijczycy

 2018/2019

 

 

XLV Olimpiada Geograficzna
eliminacje szkolne – 6 uczniów
eliminacje okręgowe – 6 uczniów: Natalia Terebun IB – zakwalifikowała się do części ustnej
zawodów okręgowych a następnie do eliminacji centralnych
eliminacje centralne – 1 uczennica, Natalia Terebun IB – uzyskała tytuł finalisty

opiekun: mgr Elżbieta Sielicka

 

XIX Olimpiada Teologii Katolickiej „Święty Jacek – wzór ewangelizacji”
eliminacje szkolne – 7 osób
eliminacje okręgowe – 2 osoby
eliminacje centralne - 2 uczennice: Aleksandra Oleksiuk IA, Zubrzycka Daniela IA
uzyskały tytuł finalisty
opiekun: ks. Krzysztof Nagórny

 

XLIV Olimpiada Historyczna
eliminacje szkolne – 1 uczeń
eliminacja okręgowe – 1 uczeń - Kubicki Łukasz IIB, po etapie pisemnym
zakwalifikował się do etapu ustnego
opiekun: mgr Bożena Czerkas

 

Olimpiada Wiedzy o HIV/AIDS
eliminacje szkolne – 21 osób
eliminacje okręgowe – 5 osób
eliminacje wojewódzkie - 3 uczennice: Terebun Natalia IB, Tomczuk Natalia IIB,
Tarasiuk Hanna IA - uzyskały tytuł finalisty
opiekun: mgr Małgorzata Sawczuk

 

Olimpiada Prawosławnej Wiedzy Religijnej
eliminacje szkolne – 2 osoby
eliminacje okręgowe – 1 uczeń, Wiktor Daciuk IIIB

opiekun: ks. Rafał Wawreniuk

 

Olimpiada Wiedzy Ekologicznej
eliminacje szkolne – 13 uczniów
opiekun: mgr Małgorzata Sawczuk

 

Olimpiada Przedsiębiorczości
eliminacje szkolne – 3 osoby
opiekun: mgr Bożena Krzyżanowska

 

XLII Olimpiada Języka Angielskiego
eliminacje szkolne – 14 uczniów
opiekunowie: mgr Justyna Owczarska, mgr Krzysztof Jermakowicz,
mgr Jolanta Kalinowska, mgr Agnieszka Stypułkowska

 

 

2017/2018

 

XLIV Olimpiada Geograficzna
eliminacje szkolne –2 osoby
eliminacje okręgowe – 2 osoby: Jaroszewicz Anna IIIC i Rozwadowski Michał IIIC
uczniowie pani mgr Elżbiety Sielickiej

 

XVIII Olimpiada Teologii Katolickiej „ Pokój i nadzieja dla Europy w nauczaniu
Benedykta XVI i Franciszka” eliminacje szkolne – 8 osób
eliminacje okręgowe – 2 osoby Koc Wioleta IIIC i Koc Krzysztof IIIC
uczniowie: ks. Adama Niewęgłowskiego

 

XLIV Olimpiada Historyczna
eliminacje szkolne – 2 uczniów
eliminacja okręgowe – 1 uczeń Kubicki Łukasz IB
uczniowie: mgr Bożeny Czerkas

 

Olimpiada Wiedzy Ekologicznej
eliminacje szkolne – 10 uczniów
uczniowie: mgr Małgorzaty Sawczuk

 

Olimpiada Przedsiębiorczości
eliminacje szkolne – 1 uczennica Karolina Perlejewska IIC
uczennica: mgr Bożeny Krzyżanowskiej

 

XLII Olimpiada Języka Angielskiego
eliminacje szkolne – 17 uczniów
uczniowie: mgr Justyna Owczarska, mgr Krzysztof Jermakowicz,
mgr Jolanta Kalinowska, mgr Agnieszka Stypułkowska
mgr Urszula Burakowska

 

2015/2016

ALEKSANDRA GALIMSKA – laureatka XVII Olimpiady Prawosławnej Wiedzy Religijnej

uczennica pani mgr Joanny Juchnowskiej

 

2014/2015

ALEKSANDRA OSIEJUK – laureatka XLIV Olimpiady Biologicznej

uczennica pani mgr Małgorzaty Sawczuk

ALEKSANDRA WARSZYCKA – finalistka XVI Olimpiada Prawosławnej Wiedzy Religijnej

uczennica pani mgr Joanny Juchnowskiej

 

2013/2014

TOMASZ GRZYB – laureat XL Olimpiady Geograficznej

PIOTR OSIEJUK – finalista XL Olimpiady Geograficznej

Uczniowie przygotowywali się pod kierunkiem pani mgr Elżbiety Sielickiej

ANDRZEJ PODGÓRZAK- laureat Olimpiady Prawosławnej Wiedzy Religijnej.

Uczeń przygotowywał się pod kierunkiem pani mgr Joanny Juchnowskiej

NATALIA ORŁOWSKA – finalista Olimpiady Wiedzy o HIV/AIDS

ANGELIKA KRAWCZUK - finalista Olimpiady Wiedzy o HIV/AIDS

Uczennice przygotowywały się pod kierunkiem pani mgr Małgorzaty Sawczuk

TOMASZ GRZYB – laureat z przedmiotu geografia z elementami geologii VII Ogólnopolskiej Olimpiady „O Diamentowy Indeks AGH”

Uczeń przygotowywał się pod kierunkiem pani mgr Elżbiety Sielickiej

Tomasz Grzyb - udział w 11 Międzynarodowej Olimpiadzie Geograficznej

Uczeń przygotowywał się pod kierunkiem pani mgr Elżbiety Sielickiej

 

2012/2013

TOMASZ GRZYB – laureat XXXIX Olimpiady Geograficznej

PIOTR OSIEJUK –   finalista XXXIX Olimpiady Geograficznej. Uczniowie przygotowywali się pod kierunkiem pani mgr Elżbiety Sielickiej

ANNA MARCZUK – finalistka Olimpiady Prawosławnej Wiedzy Religijnej. Uczennica przygotowywała się pod kierunkiem mgr Joanny Juchnowskiej

2011/2012

TOMASZ GRZYB - laureat XXXVIII Olimpiady Geograficznej. Uczeń przygotowywał się pod kierunkiem mgr Elżbiety Sielickiej

RAFAŁ OLEKSIUK - laureat IV Ogólnopolskiej Olimpiady „ Myśli Jana Pawła II” . Uczeń przygotowywał się pod kierunkiem ks. Mirosława Połoka

 

2010/2011

MARTA KOSINIAK - LAUREATKA ELIMINACJI CENTRALNYCH XII OLIMPIADY PRAWOSŁAWNEJ WIEDZY RELIGIJNEJ

Uczennica przygotowywała się pod kierunkiem mgr Joanny Juchnowskiej

 

2009/2010

EWA BURZYŃSKA - Finalistka eliminacji centralnych XXXIX Olimpiady Biologicznej.

Uczennica przygotowywała się pod kierunkiem mgr Krystyny Leszczak - Boczarow.

ŁUKASZ KARPIUK - Laureat eliminacji centralnych XLI Olimpiady Języka Rosyjskiego. Uczeń przygotowywał się pod kierunkiem mgr Romana Panasiuka.

MARTA BORATYŃSKA - LAUREATKA ELIMINACJI CENTRALNYCH XI OLIMPIADY PRAWOSŁAWNEJ WIEDZY RELIGIJNEJ

MARTA KOSINIAK - LAUREATKA ELIMINACJI CENTRALNYCH XI OLIMPIADY PRAWOSŁAWNEJ WIEDZY RELIGIJNEJ.

Uczennice przygotowywały się pod kierunkiem mgr Joanny Juchnowskiej.

 

2008/2009

ŁUKASZ KOCHANOWSKI – Finalista eliminacji centralnych XXXVIII Olimpiady Biologicznej.

Uczeń przygotowywał się pod kierunkiem mgr Krystyny Leszczak - Boczarow.

ARKADIUSZ ROMANIUK – Finalista eliminacji centralnych X Olimpiady Prawosławnej Wiedzy Religijnej.

Uczeń przygotowywał się pod kierunkiem mgr Joanny Juchnowskiej.

 

2007/2008

ANDRZEJ WIERCIŃSKI laureat XXXVII Olimpiady Biologicznej

MAREK LESZKIEWICZ finalista XXXVII Olimpiady Biologicznej

- uczniów przygotowywała pani mgr Krystyna Leszczak

GRZEGORZ ROGOWIEC finalista II Olimpiady Mediewistycznej

- przygotowywała pani mgr Grazyna Sidorczuk-Uszyńska

 

2006/2007

ANDRZEJ WIERCIŃSKI laureat XXXVI Olimpiady Biologicznej, finalista XXII Olimpiady Wiedzy Ekologicznej

- przygotowywała pani mgr Krystyna Leszczak

PIOTR ŻABIUK udział w eliminacjach centralnych VIII Olimpiady Prawosławnej Wiedzy Religijnej

- przygotowywała pani mgr Joanna Juchnowska

 

2005/2006

ANDRZEJ WIERCIŃSKI finalista XXI Olimpiady Wiedzy Ekologicznej - przygotowywała pani mgr Krystyna Leszczak

PAWEŁ PURA udział w eliminacjach centralnych VII Olimpiady Prawosławnej Wiedzy Religijnej

- przygotowywał ks. mgr Mikołaj Mielniczuk

 

2004/2005

EWA KOC laureatka V Olimpiady „Losy Polaków na Wschodzie po 17 września 1939 r.”

- przygotowywała pani mgr Bożena Czerkas

 

2003/2004

MARTA BUCHOWIEC finalistka XXXV Olimpiady Języka Rosyjskiego

- przygotowywał pan mgr Roman Panasiuk

MONIKA JASZCZOŁT finalistka IV Olimpiady „Losy Polaków na Wschodzie po 17 września 1939 r.”

- przygotowywała pani mgr Bożena Czerkas

MONIKA CZAPKO udział w eliminacjach centralnych V Olimpiady Prawosławnej Wiedzy Religijnej

- przygotowywał ks. mgr Mikołaj Mielniczuk

 

2002/2003

AGNIESZKA BOGUSZEWSKA finalistka III Olimpiady „Losy Polaków na Wschodzie po 17 września 1939 r.”

- przygotowywała pani mgr Bożena Czerkas

 

2001/2002

JAKUB MAJER

finalista XLVIII Olimpiady Chemicznej - przygotowywała pani mgr Marianna Fleks

 

2000/2001

EWELINA ROMAŃCZUK finalistka Olimpiady "Losy Polaków na Wschodzie po 17 września 1939 r."

- przygotowywała pani mgr Stanisława Olędzka

JAKUB MAJER laureat XXXVII Konkursu Chemicznego im prof. Antoniego Swinarskiego

- przygotowywała pani mgr Marianna Fleks

ELWIRA CWALINA, EDYTA NIEWIAROWSKA Finalistki V Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej

- przygotowywał ks. mgr Zbigniew Domirski

 

1999/2000

AGATA HRUŚWICKA, PIOTR OSMÓLSKI uczestnicy eliminacji centralnych Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej

- przygotowywał ks. mgr Zbigniew Domirski

AGATA ŁUCZKO, AGNIESZKA WASILCZUK

udział w eliminacjach centralnych Olimpiady Prawosławnej Wiedzy Religijnej - przygotowywał ks. mgr Mikołaj Mielniczuk

URSZULA KIZELBACH

finalistka XXXI Olimpiady Języka Rosyjskiego - przygotowywał pan mgr Roman Panasiuk

 

1998/1999

MAGDALENA BOŻEMÓJ finalistka

KATARZYNA TATARCZUK Uczestniczka Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej

- przygotowywał ks. mgr Zbigniew Domirski

JAROSŁAW SOŁOMACHA

finalista XXV Olimpiady Geograficznej

finalista VII Olimpiady Nautologicznej

- przygotowywał pan mgr Stanisław Sieklucki

 

1997/1998

ANNA BISZ finalistka XIX Olimpiady Języka Rosyjskiego

- przygotowywał pan mgr Roman Panasiuk

 

1996/1997

ROBERT PROCHOWICZ, AGATA SKRZYPKOWSKA

uczestnicy eliminacji centralnych XII Olimpiady Ochrony Środowiska

- przygotowywała pani mgr Urszula Samosiuk

 

1995/1996

URSZULA STĘPKOWSKA udział w eliminacjach centralnych XXII Olimpiady Geograficznej

- uczennicę przygotowywał pan mgr Stanisław Sieklucki

 

1994/1995

DARIUSZ ŚNIEŻKO finalista XXI Olimpiady Historycznej

- przygotowywała pani mgr Grażyna Sidorczuk-Uszyńska

 

1993/1994

BARBARA OLSZEWSKA udział w eliminacjach centralnych Olimpiady Ekologicznej

- przygotowywała pani mgr Urszula Samosiuk

 

1991/1992

RADOSŁAW PROCHOWICZ udział w eliminacjach centralnych XVIII Olimpiady Historycznej

- przygotowywała pani mgr Grażyna Sidorczuk-Uszyńska

 

1990/1991

BOGDAN KOROL udział w eliminacjach centralnych Olimpiady Matematycznej

- przygotowywał pan mgr Jan Choiński

RADOSŁAW PROCHOWICZ udział w eliminacjach centralnych XVII Olimpiady Historycznej

- przygotowywała pani mgr Danuta Błocka

 

1988/1989

ARKADIUSZ JAWORSKI, AGNIESZKA KLUSKA uczestnicy eliminacji centralnych Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym

- uczestników przygotowywała pani mgr Danuta Błocka

 

1984/1985

ARTUR KOROL finalista XXXVI Olimpiady Matematycznej

- przygotowywał pan mgr Jan Choiński

 

1983/1984

ARTUR KOROL udział w centralnych eliminacjach XXXV Olimpiady Matematycznej

- przygotowywał pan mgr Jan Choiński

 

1981/1982

ANNA SAWCZUK udział w eliminacjach centralnych Olimpiady Języka Rosyjskiego - przygotowywał pan mgr Leonidas Wiszenko

 

1980/1981

JERZY DANILEWICZ, JANUSZ WAWRZYNIUK uczestnicy  eliminacji centralnej Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym

- uczestników przygotowywała pani mgr Danuta Błocka

 

1977/1978

ZDZISŁAW RACZYŃSKI laureat Olimpiady Języka Polskiego

- przygotowywała pani mgr Walentyna Oniszczuk

 

1975/1976

AŁŁA NIESTERUK laureatka Olimpiady Języka Rosyjskiego

HALINA KOŚCIUK finalistka Olimpiady Języka Rosyjskiego

- przygotowywał pan mgr Leonidas Wiszenko

 

1961/1962

ZYGMUNT KAZIMIERCZUK laureat Olimpiady Chemicznej

ALEKSANDER SIEMIENIUK Finalista Olimpiady Chemicznej

- obu uczestników przygotowywała pani mgr Helena Ogulewicz