accessible

Warsztaty ekologiczne

Rok szkolny 2012/2013

Chcąc zainteresować uczniów ekologią, w myśl zasady „ o środowisku trzeba uczyć w środowisku” , od wielu lat uczniowie klas z rozszerzoną biologią wyjeżdżają na zajęcia warsztatowe do Białowieskiego Parku Narodowego. Poznawanie przyrody nie powinno odbywać się wyłącznie w klasie lekcyjnej. Bezpośredni kontakt ze środowiskiem przyrodniczym umożliwia w pełniejszym stopniu zrozumienie pojęcia przyrody i związku człowieka z jego prawidłowościami. Podczas takich zajęć młodzi ludzie są bardziej aktywni, uczą się i jednocześnie odpoczywają. W tym roku szkolnym 8 i 9 października uczniowie klasy IIIA wraz z opiekunami: panią Krystyną Leszczak-Boczarow i panią Jolantą Grzymkowską wyjechali  na warsztaty ekologiczne w Białowieży. Podczas nich młodzi biolodzy uczestniczyli w wielu ciekawych zajęciach, których celem było poznanie niezwykłej przyrody jedynego lasu pierwotnego Europy i uświadomienie, jak ważna jest jego ochrona.   Mieli także okazję w ciekawy i przystępny sposób rozszerzyć swoją wiedzę na temat Białowieskiego Parku Narodowego. Wzięli oni udział w:

- wykładzie w Ośrodku Edukacji Przyrodniczej BPN na temat ekosystemu leśnego;
- zajęciach w Rezerwacie ścisłym BPN (w tym: w badaniu czynników abiotycznych);
- zwiedzaniu Muzeum Przyrodniczego w Białowieży;
- zwiedzaniu Rezerwatu Pokazowego żubrów.

Warsztaty ekologiczne to szansa nie tylko na zdobycie wiedzy dotyczącej Parku, ale także na wspólne spędzenie czasu w ostatniej klasie i zawarcie nowych znajomości z uczniami mieszkającymi w Internacie Zespołu Szkół Leśnych im. Leśników Polskich w Białowieży.

Wybierając  Białowieski Park Narodowy wracamy przekonani, że ciekawe, piękne i wyjątkowo cenne miejsca nie są na drugim końcu świata, ale właśnie tam, gdzie mieszkamy.

Więcej zdjęć tutaj

 

Dorota Homanowska

 

Rok szkolny 2011/2012

Uczniowie klasy IIIA LO im. KEN w Siemiatyczach wzięli udział w dwudniowych (29-30 września) warsztatach ekologicznych w Puszczy Białowieskiej.

 


Wspinając się na kolejne szczeble cywilizacji często zapominamy, że nie jesteśmy jedynymi mieszkańcami naszej planety. Skłonność do szukania wygód i pragnienie zagarnięcia jak najwięcej dla siebie przyczyniła się do tego, że choć my się bogacimy, to otaczający nas świat natury ubożeje. Mimo to w wielu zakątkach świata można odnaleźć prawdziwe cudy przyrody.  Przemierzamy więc setki kilometrów, by móc je podziwiać, nie zdając sobie sprawy z tego, że sami żyjemy tak blisko Puszczy Białowieskiej - jednego z niezwykłych miejsc, gdzie więcej do powiedzenia od człowieka ma natura.

 

 

Przekonali się o tym uczniowie klasy III A z LO im. KEN w Siemiatyczach, którzy wraz z panią Krystyną Leszczak Boczarow i panią Iwoną Charko spędzili 29 i 30 września 2011r. w Białowieży na warsztatach ekologicznych. Młodzież uczestniczyła w wielu ciekawych zajęciach teoretycznych i praktycznych, które uświadomiły im ogromną wartość przyrodniczą Puszczy Białowieskiej – ostatniego naturalnego lasu niżowego w Europie. Młodzi biolodzy wzięli udział w:
- wykładzie w Ośrodku Edukacji Przyrodniczej BPN na temat ekosystemu leśnego;
- zajęciach w Rezerwacie ścisłym BPN (w tym: w badaniu czynników abiotycznych);
- zwiedzaniu Muzeum Przyrodniczego w Białowieży - najnowocześniejszego w Polsce;
- zajęciach w Instytucie Badania Ssaków Polskiej Akademii Nauk,
- zwiedzaniu Rezerwatu Pokazowego żubrów.
Warsztaty były dobrą okazją nie tylko do zdobycia wiedzy ekologicznej, ale także do zawarcia nowych znajomości. Uczniowie nocowali w internacie przy Zespole Szkół Leśnych im. Leśników Polskich w Białowieży, gdzie poznali wielu jego mieszkańców.

 


Wszyscy uczestnicy zaliczyli wyjazd do bardzo udanych. W ciekawy sposób przekonali się o wyjątkowych walorach Puszczy Białowieskiej, a aktywna nauka i możliwość spędzenia ze sobą czasu zaowocowały nie tylko zdobytą wiedzą, ale także miłymi wspomnieniami.

Dominika Homanowska, fot. Marlena Żoch

 

Rok szkolny 2010/2011

 

 

 

Przyroda jest skarbem, bez którego nikt z nas nie byłby w stanie prawidłowo funkcjonować i rozwijać się w świecie znajdującym się pod betonowym dachem. Często przemierzamy tysiące kilometrów, by znaleźć się w miejscu nieskażonym bezmyślną ludzką działalnością. W ciągu swej historii człowiek zmienił oblicze natury w zasadniczy sposób. Z tego powodu, iż nasza cywilizacja tak szybko się rozwija, nie zauważamy, że obok nas jest prawdziwe, naturalne piękno - Puszcza Białowieska.


 Białowieski Park Narodowy jest najstarszym polskim parkiem narodowym- utworzonym w 1921r. Jego unikalność sprawiła, że został włączony do sieci rezerwatów Biosfery UNESCO oraz jako jedyny w Polsce obiekt przyrodniczy umieszczony na liście światowego Dziedzictwa UNESCO. To właśnie tam udała się, 7 i 8 października 2010r., młodzież biologicznej klasy III F Liceum Ogólnokształcącego im. KEN w Siemiatyczach, wraz z nauczycielami: panią Krystynę Leszczak- Boczarow i panią Urszulą Koc, na warsztaty ekologiczne. Głównym celem zajęć było poznanie ekosystemu lasu naturalnego o charakterze pierwotnym i zrozumienie procesów tam zachodzących, a także kształtowanie świadomości młodzieży dotyczącej konieczności zachowania w jak najmniej zmienionym stanie przyrodniczej perły Europy. 
W ramach warsztatów odbyły się następujące zajęcia edukacyjne:
- wykład w Ośrodku Edukacji Przyrodniczej BPN na temat ekosystemu leśnego,
- zajęcia w Rezerwacie ścisłym BPN (w tym: badanie czynników abiotycznych),
- zwiedzanie Muzeum Przyrodniczego w Białowieży - najnowocześniejszego w Polsce,
- zajęcia w Instytucie Badania Ssaków Polskiej Akademii Nauk,
- zwiedzanie Rezerwatu Pokazowego żubrów.Kolejną atrakcją wycieczki był nocleg w Internacie Zespołu Szkół Leśnych im. Leśników Polskich w Białowieży. Dzięki temu młodzież zawarła wiele nowych znajomości, miała czas na rozrywkę i odpoczynek.
Wyjazd do Białowieży dostarczył uczestnikom wielu ciekawych i niezapomnianych wrażeń. Cel warsztatów został osiągnięty. Licealiści zrozumieli, jak ważną rolę w życiu i funkcjonowaniu każdego człowieka pełni natura i jak należy o nią dbać. Po powrocie do szkoły nasza koleżanka, Dominika Niewierowska, zorganizowała akcję zbierania podpisów na rzecz powiększenia obszaru chronionego Puszczy Białowieskiej. Inicjatywa ta spotkała się z uznaniem wielu uczniów, a także nauczycieli, którzy potwierdzali słuszność troski o las niżowy, który jest ostatnim i najlepiej zachowanym na kontynencie europejskim.