accessible

Nauczyciele

Religia

ks. mgr Maciej Paweł Domańszczyński

ks. mgr Daniel Obzejta

ks. mgr Paweł Sterlingow

ks. mgr Volodymyr Havrylchyk

 

Język polski

mgr Monika Basista – egzaminator egzaminów maturalnych

mgr Ewa Magdalena Iwaniak

mgr Edyta Niewińska - egzaminator egzaminów maturalnych

mgr Alina Wolszczuk - egzaminator egzaminów maturalnych

 

Język angielski

mgr Urszula Burakowska - egzaminator egzaminów maturalnych

mgr Krzysztof Jermakowicz - egzaminator egzaminów maturalnych

mgr Jolanta Kalinowska - egzaminator egzaminów maturalnych

mgr Justyna Owczarska - egzaminator egzaminów maturalnych

mgr Agnieszka Stypułkowska - egzaminator egzaminów maturalnych

 

Język francuski

mgr Małgorzata Mioduszewska - Scaduto

 

Język łaciński

mgr Małgorzata Mioduszewska - Scaduto

 

Język rosyjski

mgr Helena Tymoszewicz - egzaminator egzaminów maturalnych

 

Język niemiecki

mgr Urszula Jermakowicz - egzaminator egzaminów maturalnych

 

Matematyka

mgr Małgorzata Kościaniuk - egzaminator egzaminów maturalnych

mgr Barbara Łuba - egzaminator egzaminów maturalnych

mgr Teresa Urbańska - egzaminator egzaminów maturalnych

mgr Anna Samojluk

 

Biologia

mgr Anna Bobel - egzaminator egzaminów maturalnych

mgr Małgorzata Sawczuk - egzaminator egzaminów maturalnych


Chemia

mgr Krzysztof Derehajło

mgr Jolanta Zinczuk

mgr Ewelina Jabczyk

 

Fizyka

mgr Krzysztof Derehajło  

mgr Hanna Nielipińska - egzaminator egzaminów maturalnych

mgr Małgorzata Kościaniuk

mgr Jarosław Ryszczuk

 

Geografia

mgr Hanna Nielipińska

mgr Elżbieta Sielicka

 

Historia,  Historia i teraźniejszość

mgr Bożena Czerkas - egzaminator egzaminów maturalnych

mgr Alicja Smoktunowicz - egzaminator egzaminów maturalnych

mgr Monika Basista – egzaminator egzaminów maturalnych

 

 Informatyka

mgr Jarosław Ryszczuk

 

 

Podstawy przedsiębiorczości / Biznes i zarządzanie

mgr Bożena Krzyżanowska

mgr Hanna Nielipińska

 

Plastyka

mgr Małgorzata Mioduszewska-Scaduto

 

Edukacja dla bezpieczeństwa

mgr Iwona Kuczewska

 

Wychowanie fizyczne

mgr Iwona Hapanowicz-Charko

mgr Iwona Kuczewska

mgr Cezary Kudelski

mgr Wojciech Zieleniewski

 

Biblioteka

mgr Ewa Boguszewska

mgr Jolanta Grzymkowska

 

Pedagog specjalny

mgr Krystyna Kiendyś