Nauczyciele

Religia

ks. mgr Bartosz Jan Margański

ks. mgr Krzysztof Nagórny

ks. mgr Paweł Sterlingow

ks. mgr Radosław Wołosiuk

 

Język polski

mgr Monika Basista – egzaminator egzaminów maturalnych

mgr Ewa Magdalena Iwaniak

mgr Edyta Niewińska - egzaminator egzaminów maturalnych

mgr Alina Wolszczuk - egzaminator egzaminów maturalnych

 

Język angielski

mgr Urszula Burakowska - egzaminator egzaminów maturalnych

mgr Krzysztof Jermakowicz - egzaminator egzaminów maturalnych

mgr Jolanta Kalinowska - egzaminator egzaminów maturalnych

mgr Justyna Owczarska - egzaminator egzaminów maturalnych

mgr Agnieszka Stypułkowska - egzaminator egzaminów maturalnych

 

Język francuski

mgr Małgorzata Mioduszewska-Scaduto

 

Język łaciński

mgr Renata Kaliszuk

 

Język rosyjski

mgr Helena Tymoszewicz - egzaminator egzaminów maturalnych

 

Język niemiecki

mgr Urszula Jermakowicz - egzaminator egzaminów maturalnych

 

Matematyka

mgr Małgorzata Kościaniuk - egzaminator egzaminów maturalnych

mgr Barbara Łuba - egzaminator egzaminów maturalnych

mgr Anna Samojluk

mgr Teresa Urbańska - egzaminator egzaminów maturalnych

 

Biologia

mgr Anna Bobel - egzaminator egzaminów maturalnych

mgr Małgorzata Sawczuk - egzaminator egzaminów maturalnych


Chemia

mgr Krzysztof Derehajło

 

Fizyka

mgr Krzysztof Derehajło

mgr Hanna Nielipińska

mgr Małgorzata Kościaniuk

mgr Jarosław Ryszczuk

 

Geografia

mgr Hanna Nielipińska

mgr Elżbieta Sielicka

mgr Stanisław Sieklucki


Przyroda

mgr Małgorzata Sawczuk

 

Historia i WOS

mgr Bożena Czerkas - egzaminator egzaminów maturalnych

mgr Alicja Smoktunowicz - egzaminator egzaminów maturalnych

mgr Ewa Gierasimiuk

 

Wiedza o kulturze

mgr Edyta Niewińska

 

Informatyka i Technologia Informacyjna

mgr Jarosław Ryszczuk

 

Programowanie

mgr Jarosław Ryszczuk

 

Podstawy przedsiębiorczości

mgr Bożena Krzyżanowska

mgr Hanna Nielipińska

 

Plastyka

mgr Małgorzata Mioduszewska-Scaduto

 

Edukacja dla bezpieczeństwa

mgr Iwona Kuczewska

 

Wychowanie fizyczne

mgr Iwona Hapanowicz-Charko

mgr Iwona Kuczewska

mgr Cezary Kudelski

mgr Wojciech Zieleniewski

 

Biblioteka

mgr Ewa Boguszewska

mgr Jolanta Grzymkowska

 

Chór

mgr Łukasz Kraujutowicz