accessible

Rada Rodziców Zespołu Szkół w Siemiatyczach

Rada Rodziców Zespołu Szkół w Siemiatyczach

w roku szkolnym

2023/2024

 

Ewelina Arasimowicz IA

Eliza Goral IB

Beata Jóźwiak IC

Marzena Bobienko ID

Renata Żebrowska IBS I st

Agnieszka Walczuk IIA

Karolina Dawidziuk IIB

Agnieszka Kryńska IIC

Renata Putko IID

Anna Rękawek IIBS I st

Katarzyna Grzeszczuk  IIIA

Anna Marchel IIIB

Teresa Kłopotowska IIIC

Dorota Szeweluk  IVA

Elżbieta Sobolewska Aleksiejuk IVB

Magdalena Wawrzeniuk  IVC

 

Zarząd Rady Rodziców

Elżbieta Sobolewska Aleksiejuk – przewodnicząca

Agnieszka Walczuk - wiceprzewodnicząca

Anna Marchel – sekretarz

Teresa Kłopotowska – skarbnik 

Katarzyna Grzeszczuk- członek

Renata Żebrowska – członek

 

Komisja Rewizyjna

Magdalena Warzeniuk – przewodnicząca

Renata Putko – członek