Rada Rodziców Zespołu Szkół w Siemiatyczach

Rada Rodziców Zespołu Szkół w Siemiatyczach w roku szkolnym 2018/2019

 

Alina Tarasiuk IA
Jolanta Sadowska IB
Agnieszka Kryńska IC
Urszula Lasota ID
Beata Szyszko II A
Halina Dolińska II B
Dorota Tymińska II C
Zbigniew Parafiniuk III A
Jolanta Sidorowicz III B
Małgorzata Perlejewska III C
Ewa Nowaszewska III D
Marzena Czapko I BS
Barbara Zielińska-Lubowicka II BS
Grażyna Poletyło III ZSZ

 

 

Zarząd Rady Rodziców
Jolanta Sidorowicz – przewodnicząca
Urszula Lasota - wiceprzewodnicząca
Beata Szyszko – sekretarz
Ewa Nowaszewska – członek
Małgorzata Perlejewska - członek
Dorota Poniatowska – skarbnik

 

Komisja Rewizyjna
Agnieszka Olendzka – przewodnicząca
Dorota Tymińska – członek