Rada Rodziców Zespołu Szkół w Siemiatyczach

Rada Rodziców Zespołu Szkół w Siemiatyczach

 w roku szkolnym 2019/2020

 

 

 

Beata Arcimowicz I A

Teresa Nikołajuk I B

Anna Pikulińska  I C

Elżbieta Trojanowicz ID

Małgorzata Górska IE

Agnieszka Ilczuk IF

Anna Radomska IG

Elżbieta Rogucka  II A

Aneta Jachimczuk  II B

Agnieszka Kryńska  II C

Edyta Nowak II D

Katarzyna Malewska  III A

Wojciech Przesmycki III B

Dorota Tymińska III C

Mieczysław Tołwiński  II BS

Beata Iwanowska  III BS

 

 

 

Zarząd Rady Rodziców

Elżbieta Rogucka – przewodnicząca

Dorota Tymińska- wiceprzewodnicząca

Katarzyna Malewska – sekretarz

Wojciech Przesmycki – członek

Mieczysław Tołwiński - członek

Dorota Poniatowska – skarbnik 

 

 

 

Komisja Rewizyjna

Anna Pikulińska – przewodnicząca

 Agnieszka Kryńska – członek