accessible

Rada Rodziców Zespołu Szkół w Siemiatyczach

Rada Rodziców Zespołu Szkół w Siemiatyczach

w roku szkolnym

2022/2023

 

 

Agnieszka Walczuk IA

Justyna Radecka-Michalska IB

Agnieszka Kryńska IC

Renata Putko ID

Monika Kosińska IBS I st

Katarzyna Grzeszczuk  II A

Anna Marchel II B

Teresa Kłopotowska II C

Dorota Szeweluk  III A

Elżbieta Sobolewska Aleksiejuk III B

Magdalena Wawrzeniuk  III C

Jarosław Koc IV A

Dariusz Wierciński IV B

Anna Pikulińska  IV C

Franciszek Żero  IV D

 

Zarząd Rady Rodziców

Elżbieta Sobolewska Aleksiejuk – przewodnicząca

Agnieszka Walczuk - wiceprzewodnicząca

Anna Marchel – sekretarz

Teresa Kłopotowska – skarbnik 

Katarzyna Grzeszczuk- członek

Monika Kosińska – członek

 

 

Komisja Rewizyjna

Magdalena Warzeniuk – przewodnicząca

Renata Putko – członek