accessible

Rada Rodziców Zespołu Szkół w Siemiatyczach

Rada Rodziców Zespołu Szkół w Siemiatyczach

w roku szkolnym 2020/2021

 

Dorota Szeweluk I A

Elżbieta Sobolewska Aleksiejuk I B

Marta Kondraciuk I C

Agnieszka Koc II A

Teresa Nikołajuk II B

Anna Pikulińska  II C

Teresa Szmurło IID

Małgorzata Górska IIE

Ewa Mlonka IIF

Anna Radomska IIG

Elżbieta Rogucka  III A

Elżbieta Łempicka  III B

Agnieszka Kryńska  III C

Dorota Poniatowska III D

Mieczysław Tołwiński  III BS

 

Zarząd Rady Rodziców

Elżbieta Rogucka – przewodnicząca

Anna Pikulińska  - wiceprzewodnicząca

Elżbieta Sobolewska Aleksiejuk – sekretarz

Dorota Poniatowska – skarbnik 

Marta Kondraciuk – członek

Mieczysław Tołwiński - członek

 

Komisja Rewizyjna

Małgorzata Górska – przewodnicząca

 Teresa Szmurło – członek