accessible

Ziemia jest tylko jedna


Wstęp

 

Edukacja ekologiczna jest niezwykle ważnym elementem wiedzy ogólnej każdego człowieka. Staje się ona koniecznością wobec narastającej degradacji środowiska przyrodniczego przez człowieka.Podnoszenie świadomości ekologicznej najlepiej rozpocząć od najmłodszych lat i kontynuować na wszystkich szczeblach kształcenia. Realizacja przedstawionego projektu ma szerokie walory dydaktyczno-wychowawcze dzięki postawionym celom. Najważniejszym celem edukacji ekologicznej jest kształtowanie postaw proekologicznych  i nawyków, a w szczególności zaangażowanie w aktywne formy ochrony przyrody  we  własnym środowisku. Człowiek powinien zdawać sobie sprawę z tego, że nie ma moralnego prawa do niszczenia przyrody, a poprzez nawet najdrobniejsze działania związane z życiem codziennym, codzienną konsumpcją może wiele uczynić dla dobra środowiska naturalnego.

 

 

 

Opis Projektu

 

Projekt „Ziemia jest tylko jedna” była cyklem wykładów połączonych z zajęciami prowadzonymi z wykorzystaniem metod aktywizujących. Składały się z pięciu jednostek tematycznych o następującej treści:

 

Skąd się biorą śmieci?

Co się dzieje z odpadami?

Kupuję rozsądnie i odpowiedzialnie

Jak wybierać produkty przyjazne środowisku?

Jak oszczędzać, czyli co mogę zrobić, aby zahamować zmiany klimatu?

Zajęcia połączone zostaną z obchodami Dnia Ziemi, podczas których zostanie zorganizowane sprzątanie terenu wokół szkoły, sporządzenie tablicy informacyjnej o tematyce ekologicznej, która systematycznie będzie aktualizowana przez młodzież. Wszystkie kosze na śmieci na terenie szkoły zostaną oznaczone, aby młodzież mogła segregować śmieci (butelki PET, szklane, papier) oraz samodzielnie zaprojektują i wykonają ulotki i foldery, które rozdadzą sąsiadom, rodzinie, znajomym („To nie takie trudne segregować śmieci”, „Jak oszczędzać czyli co mogę zrobić, aby zahamować zmiany klimatu?).

Projekt zrealizowany został wśród młodzieży Zespołu Szkół w Siemiatyczach, którzy wyrazili wolę współpracy w działaniach zmierzających do popularyzacji postawy przyjaznej środowisku. Młodzież wzbogacona w wiedzę i umiejętności związane z ochroną środowiska będzie wdrażać ją w życie codzienne i przekazywać kolejnym pokoleniom.

 

 

 

Cele ogólne projektu (Oczekiwane efekty ekologiczne):

 

Dążenie do zmiany postaw na rzecz postawy przyjaznej środowisku

Uświadomienie uczniom  rangi problemu, jakimi są odpady komunalne w skali domu, miejscowości, województwa, kraju

Budzenie postawy konstruktywnego protestu przeciw zaśmiecaniu środowiska i marnotrawstwu materiałów

Przygotowanie do podejmowania działań zmierzających do ograniczenia masy odpadów

Obniżenie poziomu niepotrzebnej konsumpcji

Kształtowanie umiejętności gospodarowania energią w sposób bardziej odpowiedzialny