accessible

Dyrekcja

Dyrektor szkoły

mgr Bożena Krzyżanowska

Nauczyciel przedmiotów ekonomicznych. Z Zespołem Szkół w Siemiatyczach, pierwszym miejscem zatrudnienia, związana jest od 20 lat. Zawsze zaangażowana w pracę społeczną, aktywnie działa w Siemiatyckim Konsorcjum Inicjatyw Gospodarczych, jest członkiem-założycielem Stowarzyszenia Małe Podlasie. W 1998 została Radną Rady Miasta, a następnie Radną Rady Powiatu. Od września 2007 roku pełni funkcję dyrektora Zespołu Szkół w Siemiatyczach.

 

 

 

Wicedyrektor d/s dydaktycznych

mgr Krzysztof Derehajło

Od 2006 jest nauczycielem naszego liceum. Uczy chemii i fizyki. Od 1 września 2022 roku jest wicedyrektorem do spraw dydaktycznych.

 

 

 

 

Wicedyrektor d/s wychowawczych

mgr Bożena Czerkas

Absolwentka naszego liceum ogólnokształcącego, nauczycielka historii. W Zespole Szkół w Siemiatyczach pracuje od 1993 r., funkcję wicedyrektora ds. wychowawczych pełni od 1 września 2007 r.