accessible

XI Zjazd Absolwentów i Wychowanków Liceum Ogólnokształcącego im. KEN, Liceum Handlowego i Technikum w Siemiatyczach

Rok 2018/2019 zakończył się w naszej szkole wydarzeniem istotnym dla całej społeczności szkolnej, mianowicie XI Zjazdem Absolwentów i Wychowanków Liceum Ogólnokształcącego im. KEN, Liceum Handlowego i Technikum w Siemiatyczach oraz obchodzonym jednocześnie jubileuszem 75-lecia istnienia szkoły.

W dniach 22-23 czerwca w murach naszego liceum pojawiło się ponad 200 absolwentów, którzy dali w ten sposób wyraz swojego przywiązania do szkoły oraz kolegów i koleżanek ze szkolnej ławki. Największą liczebnie grupę stanowili absolwenci, których od matury dzieli 30, 40 a nawet 50 i więcej lat. Ale na zjeździe pojawili się również młodsi absolwenci, którzy egzamin dojrzałości zdawali w końcówce lat 90. czy nawet po roku 2000.
Uroczystości zjazdowe rozpoczęły się tradycyjnie nabożeństwami odprawionymi w siemiatyckich świątyniach.

 

Nabożeństwu w cerkwi przewodniczył prawosławny biskup siemiatycki, Warsonofiusz, zaś mszę św. w kościele odprawił ks. biskup Tadeusz Pikus. Po nabożeństwach przedstawiciele absolwentów wraz z dyrekcją naszej szkoły udali się na cmentarz, na groby osób związanych z historią placówki, jej budowniczych, pracowników, nauczycieli, ale też wychowanków.

W ten sposób wyraziliśmy naszą wdzięczność i pamięć o tych, których nie ma wśród nas, a którzy odegrali istotną rolę w 75-letniej historii szkoły.
O godz. 10.00 rozpoczęła się oficjalna rejestracja uczestników zjazdu, a jego uroczystego otwarcia w samo południe dokonała Bożena Krzyżanowska, dyrektor szkoły.

 

Powitała ona zaproszonych gości, m.in. starostę i wice starostę Powiatu Siemiatyckiego – Jana Zalewskiego i Marka Bobla, przedstawicieli duchowieństwa, dyrektorów szkół i instytucji, przede wszystkim zaś byłych uczniów naszej szkoły, głównych bohaterów tego spotkania. W swoim przemówieniu pani dyrektor wspomniała m.in. o liczbach, które tworzą historię naszej szkoły. Z rocznikiem 2019 łącznie placówkę ukończyło 7238 jej absolwentów, uczyło w niej ponad 300 pedagogów, a zarządzało nią 14 dyrektorów. Otwierając zjazd pani dyrektor symbolicznie przekazała władzę nad szkołą jej absolwentom i wychowankom, reprezentowanym przez przewodniczącą zjazdu, wieloletnią emerytowaną nauczycielkę historii w naszej szkole, Grażynę Sidorczuk-Uszyńską.

W swoim okolicznościowym przemówieniu przewodnicząca przedstawiła krótką historię szkoły, przywołując nazwiska ludzi, którzy ją tworzyli przez kolejne lata. Wspomniała również o szkolnym muzeum, które powstało przy okazji jubileuszowego X zjazdu w 2014 r. Z roku na rok jest ono bogatsze o kolejne zbiory i dlatego ponownie zaproszono absolwentów do jego odwiedzenia. 

Sentymentalna podróż w przeszłość możliwa była nie tylko poprzez odwiedziny szkolnego muzeum, ale również za sprawą kronik dokumentujących historię szkoły, wyłożonych dla absolwentów do przeglądania. Zresztą przeglądanie kroniki i wskrzeszanie ducha przeszłości było też osią części artystycznej, przygotowanej przez uczniów naszej szkoły pod okiem polonistek, Moniki Basisty i Edyty Niewińskiej. Część artystyczną uświetnił również występ szkolnego chóru, kierowanego przez Łukasza Kraujutowicza.


Pamiątką po każdym zjeździe są okolicznościowe tablice, które zdobią ściany korytarza naszej szkoły. Podczas tegorocznego zjazdu dołączyła to nich kolejna. Zaprojektował ją i wykonał, podobnie jak poprzednie Wiaczesław Szum. Symbolicznego odsłonięcia tablicy poprzez przecięcie wstęgi dokonali: dyrektor szkoły, przewodnicząca zjazdu oraz starosta powiatu siemiatyckiego.


Po części oficjalnej absolwenci zostali zaproszeni na obiad, a później zwiedzali szkołę i kontynuowali spotkania klasowe. Wieczorem w sali gimnastycznej odbył się bal zjazdowy.
Organizacja takiego zjazdu to ogromne przedsięwzięcie logistyczne. Nad jego całością czuwał komitet organizacyjny zjazdu, składający się z obecnych i emerytowanych nauczycieli naszej szkoły, a jednocześnie jej absolwentów. Przewodniczącą komitetu organizacyjnego była wice dyrektor, Bożena Czerkas. Należy podkreślić, że w przygotowania do zjazdu, zwłaszcza w ich ostatniej fazie, bardzo mocno byli zaangażowani obecni uczniowie naszej szkoły. Bez ich pomocy nie udałoby się wykonać wielu prac, dlatego młodzieży należą się ogromne podziękowania.
Kolejny zjazd za 5 lat. Już dzisiaj serdecznie zapraszamy.

 

Program zjazdu:

 

22 czerwca 2019r.

8.30 – Święta Liturgia w cerkwi p.w. Św. Apostołów Piotra i Pawła

9.30 – Msza Święta w kościele p.w. Wniebowzięcia NMP

10.30 – odwiedzenie grobów  nauczycieli, pracowników  i wychowanków na miejscowym cmentarzu

10.00 – 12.00 – rejestracja uczestników Zjazdu na terenie szkoły

12.00 – uroczyste otwarcie Zjazdu, odsłonięcie tablicy pamiątkowej, część artystyczna, wystąpienie przewodniczącego, gości, pamiątkowe zdjęcia, zwiedzanie szkoły

14.00 – obiad w sali gimnastycznej

15.00 – spotkania  klasowe

19.00 – bal w sali gimnastycznej

 

23 czerwca 2019r.

10.00 – spotkania klasowe