accessible

Osiągnięcia uczniów

Podsumowanie osiągnięć uczniów Zespołu Szkół w Siemiatyczach
w olimpiadach w roku szkolnym 2021/2022

 

1. Olimpiada Wiedzy o Prawach Człowieka w Świecie Współczesnym
eliminacje szkolne – 1 uczennica
eliminacje okręgowe – uczennica Sołomacha Katarzyna (IIIF) otrzymała wyróżnienie oraz
tytuł finalisty etapu okręgowego
opiekun: mgr Alicja Smoktunowicz

2. Wojewódzka Olimpiada Wiedzy o HIV/AIDS
eliminacje szkolne – 19 uczniów
eliminacja powiatowe – 5 uczniów
eliminacje wojewódzkie – 3 uczniów uzyskało tytuł finalisty: Arcimowicz Katarzyna (IIIA),
Gumieniak Agnieszka (IIA), Turosiński Bartosz (IIA)
opiekun: mgr Małgorzata Sawczuk

3. XLV Olimpiada Języka Francuskiego
eliminacje szkolne - 1 uczennice
eliminacjach okręgowych – uczennica Julia Kryszczuk ( IIIF) uzyskała tytuł finalisty
opiekun: mgr Małgorzata Mioduszewska Scaduto 

4. Olimpiada Wiedzy Ekologicznej
eliminacje szkolne – 10 uczniów
opiekun: mgr Małgorzata Sawczuk 

5. XLVI Olimpiada Języka Angielskiego
eliminacje szkolne – 8 uczniów
opiekunowie: mgr Agnieszka Stypułkowska, mgr Jolanta Kalinowska,
mgr Justyna Owczarska, mgr Krzysztof Jermakowicz

 

Podsumowanie osiągnięć uczniów Liceum Ogólnokształcącego im. KEN
w Siemiatyczach w konkursach w roku szkolnym 2021/2022

 

1. IV Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Geologicznej OKAWANGO
uczennica Marlena Małyszczuk (IIA) uzyskała tytuł laureata III stopnia ( 11 miejsce)

opiekun: mgr Elżbieta Sielicka

2. Konkurs Historyczny „Polska-Węgry Historia Przyjaźni”
uczennica Komoń Emilia (IIB) uzyskała tytuł finalisty etapu wojewódzkiego

opiekun: mgr Alicja Smoktunowicz

3. Siedlecki Konkurs Historyczny 2021 "Oblicza pacyfikowania dążeń narodu w dziejach
Polski – rozważania w 40 rocznicę wprowadzenia stan wojennego".
uczennica Komoń Emilia (IIB) zajęła III miejsce i uzyskała tytuł laureata

opiekun: mgr Alicja Smoktunowicz

4. Wojewódzki Konkurs Plastyczny „ Czytanie jest the best”
udział wzięła 1 uczennica Klaudia Oleksiuk IIIG i otrzymała wyróżnienie

organizatorzy: mgr Ewa Boguszewska, mgr Jolanta Grzymkowska,
mgr Małgorzata Mioduszewska Scaduto

5. VIII Podlaski Konkurs Chemiczny
eliminacje szkolne – 4 uczniów
opiekun: mgr Krzysztof Derehajło

6. Konkurs z wiedzy prawnej Powiatu Siemiatyckiego - Fundacja Pasieka.
udział wzięło 4 uczniów: Daria Osmólska (IIB) – I miejsce;
Mateusz Grochowski (IIB) – II miejsce; Wiktoria Filińska (IIB) - III miejsce;
Szymon Krysiuk (IIB) - IV miejsce
opiekun: mgr Alicja Smoktunowicz, mgr Bożena Czerkas

7. XVII Regionalny Konkursu Plastyczno – Ekologiczny „Magia Leśnej przyrody w wierszu „Na Jagody” – Marii Konopnickiej”
udział wzięła 1 uczennica – Andryszek Kornelia (IIA)

opiekun: mgr Małgorzata Sawczuk

8. XIV Konkurs Plastyczny Stefana Feista pt. "Siemiatycze Różnorodne"
udział wzięły 3 uczennice – Dekarz Aleksandra (IC) –I miejsce;
Kurzelewska Justyna (IC) – II miejsce; Korol Sonia (IB) – III miejsce

opiekun: mgr Małgorzata Mioduszewska Scaduto 

9. Konkurs na plakat Biblioteki Miejskiej w Siemiatyczach „ Biblioteka Ogrodem Słów i Obrazów”
udział wzięły 4 uczennice – Korol Sonia (IB) – I miejsce

opiekun: mgr Małgorzata Mioduszewska Scaduto
10. Szkolny Konkurs Wiedzy o Francji i Krajach Frankofońskich
udział wzięło 8 uczniów
organizator: mgr Małgorzata Mioduszewska Scaduto

11. Szkolny Konkurs Plastyczny "W baśniowym świecie".
- udział wzięło 8 uczniów
organizatorzy: mgr Ewa Boguszewaka, mgr Jolanta Grzymkowska,
mgr Małgorzata Mioduszewska Scaduto

12. Szkolny Konkurs Fotograficzny "Śladami naszych przodków" ( XVI edycja )
- udział wzięło 8 uczniów
organizatorzy: mgr Ewa Boguszewaka, mgr Jolanta Grzymkowska

13. Konkurs z okazji Dnia Św. Patryka
- udział wzięło 43 uczniów
organizatorzy: mgr Agnieszka Stypułkowska,
mgr Jolanta Kalinowska, mgr Justyna Owczarska

14. Szkolny Konkurs językowy z okazji Europejskiego Dnia Języków Obcych z wykorzystaniem kodów QR
- udział wzięło 60 uczniów
organizatorzy: mgr Agnieszka Stypułkowska, mgr Jolanta Kalinowska,
mgr Justyna Owczarska, mgr Krzysztof Jermakowicz
15. Szkolne Dyktando z Języka Angielskiego
- udział wzięło 60 uczniów

organizatorzy: mgr Agnieszka Stypułkowska, mgr Jolanta Kalinowska,
mgr Justyna Owczarska, mgr Krzysztof Jermakowicz

16. Konkurs „KEN Master of English ”
udział wzięło 18 uczniów
organizator: mgr Krzysztof Jermakowicz

17. Szkolne Dyktando "Mistrz Ortografii Języka Niemieckiego"
udział wzięło 5 uczniów,
organizator: pani mgr Urszula Jermakowicz

18. Szkolne Dyktando z Języka Rosyjskiego
udział wzięła 1 osoba
organizator: mgr Helena Tymoszewicz 

19. XIX edycja szkolnego konkursu „Komisja Edukacji Narodowej - założenia, przedstawiciele, działalność, osiągnięcia” – uczniowie klas drugich

organizatorzy: mgr Bożeny Czerkas, mgr Monika Basista

20. Wojewódzki Konkurs Graficzny „Cyberświadomi, Cyberbezpieczni - Świadomi i
Bezpieczni w Wielkiej Sieci”
udział wzięli wszyscy uczniowie klas I, II, III – Tylus Klaudia (IIID),
Krasowska Julia (IIID), Buśko Julia (IIC) – otrzymały wyróżnienie
opiekun: mgr Jarosław Ryszczuk

 

 

Udział uczniów w zawodach sportowych w roku szkolnym 2021/2022

 

1. VII miejsce w Licealiadzie Województwa Podlaskiego w piłce ręcznej dziewcząt

trener – mgr Wojciech Zieleniewski

2. VIII miejsce w Licealiadzie Województwa Podlaskiego w piłce ręcznej chłopców

trener – mgr Czezary Kudelski

3. Bieg Niepodległości w Białymstoku
wzięło udział 15 uczniów – Miłosz Kowalczuk (IC) zajął II miejsce

opiekun: mgr Cezary Kudelski.

4. X edycja Biegu Pamięci Żołnierzy Wyklętych Tropem Wilczym w Perlejewie
wzięło udział 14 uczniów

opiekunowie: mgr Iwona Hapanowicz-Charko, mgr Cezary Kudelski.

 

 

 

 

 

 

 

 

Podsumowanie osiągnięć uczniów Zespołu Szkół w Siemiatyczach
w olimpiadach w roku szkolnym 2020/2021

 

1. XLVII Olimpiada Geograficzna
eliminacje szkolne – 2 uczniów
eliminacje okręgowe –2 uczniów: Aleksandra Łuba IIIC,
Natalia Terebun IIIB uzyskała tytuł finalisty
opiekun: mgr Elżbieta Sielicka
2. L Olimpiada Biologiczna
eliminacje szkolne – 1 uczennica
eliminacje okręgowe – 1 uczennica Terebun Natralia IIIB
opiekun: mgr Małgorzata Sawczuk

3. XXXI Olimpiada Teologii Katolickiej "Kim jestem? Chrześcijańskie spojrzenie na człowieka."
eliminacje szkolne – 3 uczennice
eliminacje diecezjalne – 3 uczennice
eliminacje centralne - 2 uczennice: Aleksandra Oleksiuk IIIA, Zubrzycka Daniela IIIA
uzyskały tytuł finalisty
opiekun: ks. Krzysztof Nagórny
4. XV Ogólnopolska Olimpiada Franciszkańskiej Wiedzy o Świętym Maksymilianie
eliminacje szkolne – 2 uczennice
eliminacje centralne –2 uczennice: Aleksandra Oleksiuk IIIA, Zubrzycka Daniela IIIA,
uzyskały tytuł finalisty
opiekun: ks. Krzysztof Nagórny
5. Olimpiada Literatury i Języka Polskiego
eliminacje szkolne – 3 uczniów
eliminacje okręgowe – 2 uczniów w etapie pisemnym i 1 osoba w etapie ustnym
opiekun: mgr Alina Wolszczuk

6. XLIV Olimpiada Języka Francuskiego
eliminacje szkolne - 2 uczennice
eliminacjach okręgowych – 2 uczennice uzyskały tytuł finakisty: Klaudia Purta (IIIA),
Julia Kryszczuk (IIF)
opiekun: mgr Małgorzata Mioduszewska Scaduto

7. XLV Olimpiada Języka Angielskiego
eliminacje szkolne – 3 uczniów
opiekun: mgr Krzysztof Jermakowicz

 8. Olimpiada Języka Niemieckiego

eliminacje szkolne – 1 uczeń
opiekun: mgr Urszula Jermakowicz

9. VIII Olimpiada Wiedzy o Unii Europejskiej
eliminacje szkolne – 2 uczennice, Daniela Zubrzycka IIIA zakwalifikowała się od etapu
okręgowego
opiekun: mgr Ewa Gierasimiuk

 

Podsumowanie osiągnięć uczniów Liceum Ogólnokształcącego im. KEN
w Siemiatyczach w konkursach w roku szkolnym 2020/2021

 

1. Konkurs „ WODA NA MŁYN POLSKIEGO ROLNICTWA” organizowanego przez
Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi” w Warszawie

Zespół w składzie: Julia Jermakowicz, Izabela Melaniuk, Bartosz Siniakowicz z klasy IIIC zajęli I miejsce i uzyskali tytuł „ Lidera Małej Retencji”
opiekun: mgr Elżbieta Sielicka

2. 25 Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Biblijnej
etap szkolny - 2 uczennice
etap diecezjalny - 2 uczennice
etap ogólnopolski - 2 uczennice: Aleksandra Oleksiuk IIIA, Zubrzycka Daniela IIIA
uzyskały tytuł finalisty
opiekun: ks. Krzysztof Nagórny

3. 13 Konkurs Plastyczny Stefana Feista pt. "Siemiatycze Różnorodne"
udział wzięło 2 uczniów - Michał Kondraciuk IIIC otrzymał wyróżnienie

opiekun: mgr Małgorzata Mioduszewska Scaduto

4. Wojewódzki Konkurs Twórczości Plastycznej Dzieci i Młodzieży Szkolnej „Krajobraz
Polski - Tradycje, Współczesność, Przyszłość”
udział wzięło 6 uczniów

z roku szkolnego 2019/2020
Wojewódzki Konkurs Twórczości Plastycznej Dzieci i Młodzieży Szkolnej „Krajobraz
Polski - Tradycje, Współczesność, Przyszłość”
udział wzięło 17 uczniów
Martyna Kosk IIC otrzymała wyróżnienie ( rozstrzygnięty we wrześniu 2020r )

opiekun: mgr Małgorzata Mioduszewska Scaduto

5. 2 Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Polskie serce pękło. Katyń 1940””
udział wzięło 2 uczniów
opiekun: mgr Małgorzata Mioduszewska Scaduto

6. Konkurs Plastyczny „(Nie)widzialni za granicą"
udział wzięło 4 uczniów – Magdalena Siniakowicz IA zakwalifikowała się do etapu powiatowego (konkurs do 25.06.21r nie został rozstrzygnięty)
opiekun: mgr Małgorzata Mioduszewska Scaduto

7. Szkolny Konkurs Ortograficzny „Dyktando z Języka Francuskiego”
udział wzięło 3 uczniów
organizator: mgr Małgorzata Mioduszewska Scaduto

8. Szkolny Konkurs Wiedzy o Francji i Krajach Frankofońskich
udział wzięło 4 uczniów
organizator: mgr Małgorzata Mioduszewska Scaduto
9. Międzynarodowy Konkurs Literacki dla Dzieci i Młodzieży
„Twórcza Polska i Polonia”
udział wzięła 1 uczennica
opiekun: mgr Alina Wolszczuk

10. Ogólnopolski Konkurs „ (Pod)różne Historie. O podróżowaniu w pandemii”
udział wzięła 1 uczennica
opiekun: mgr Alina Wolszczuk

11. Konkurs Legislacyjny
udział wzięło 5 uczniów
opiekun: mgr Alina Wolszczuk

12. 14 Wojewódzki Konkurs Literacki „O Srebrne Pióro MDK im. Wiesława
Szymańskiego”
udział wzięły 2 uczennice:
Katarzyna Arcimowicz IIA – III nagroda w kategorii proza
Milena Kosińska IID – wyróżnienie w kategorii poezja
opiekun: mgr Monika Basista

13. 8 Konkurs Literacki im. Anny Markowej organizowanym przez Klub Humanistów
działający przy Wydziale Filologicznym Uniwersytetu w Białymstoku, Kolegium
Literaturoznawstwa oraz Stowarzyszenie Schola Humana
udział wzięła 1 uczennica:
Katarzyna Arcimowicz IIA – wyróżnienie
opiekun: mgr Monika Basista

14. Konkurs Literacki „ Babcia to …” organizowany przez Stowarzyszenie 100-lecie Kobiet
udział wzięła 1 uczennica:
Milena Kosińska IID – I miejsce w kategorii proza
opiekun: mgr Monika Basista

15. I Ogólnopolski Konkurs Literacki im. Wandy Dobaczewskiej „Na chwałę słońca”
udział wzięła 1 uczennica: Katarzyna Arcimowicz IIA
opiekun: mgr Monika Basista

16. 4 Ogólnopolski Konkurs im. Bolesława Prusa na opowiadanie dla młodzieży
udział wzięła 1 uczennica: Katarzyna Arcimowicz IIA
opiekun: mgr Monika Basista

 17. Ogólnopolski Konkurs Języka Angielskiego „World of Languages Expert”

etap szkolny - 13 uczniów
etap ogólnopolski - 3 uczennice: Klaudia Purta IIIA, Daniela Zubrzycka IIIA,
Julia Jermakowicz IIIC uzyskały tytuł zwycięzcy
opiekunowie: mgr Krzysztof Jermakowicz, mgr Justyna Owczarska,
mgr Agnieszka Stypułkowska, mgr Jolanta Kalinowska

18. Konkurs „Quiz the Point Online”
udział wzięło 50 uczniów
opiekunowie: mgr Justyna Owczarska, mgr Agnieszka Stypułkowska,
mgr Jolanta Kalinowska

19. Szkolny konkurs ortograficzny "Mistrz Ortografii Języka Niemieckiego"
udział wzięło 5 uczniów,
organizator: pani mgr Urszula Jermakowicz

20. Szkolny Konkurs Plastyczny "Relaks z książką".

- udział wzięło 12 uczniów
organizatorzy: mgr Ewa Boguszewaka, mgr Jolanta Grzymkowska,
mgr Małgorzata Mioduszewska Scaduto

21. Szkolny Konkurs Fotograficzny "Pocztówka z Podlasia – powiat siemiatycki w
obiektywie" (XV edycja )
- udział wzięło 16 uczniów
organizatorzy: mgr Ewa Boguszewaka, mgr Jolanta Grzymkowska

22. XVIII edycja szkolnego konkursu „Komisja Edukacji Narodowej- założenia, przedstawiciele, działalność, osiągnięcia” – uczniowie klas drugich

organizatorzy: mgr Bożeny Czerkas, mgr Monika Basista

 

Udział uczniów w zawodach sportowych w roku szkolnym 2020/2021

 1. Zawody biegowe „Bieg po bezpieczne wakacje” organizowany przez

Komendę Wojewódzką Policji w Białymstoku

udział wzięło 9 uczniów

opiekun – mgr Wojciech Zieleniewski

  

 

 

Podsumowanie osiągnięć uczniów Zespołu Szkół w Siemiatyczach
w olimpiadach w roku szkolnym 2019/2020


1. XLVI Olimpiada Geograficzna
eliminacje szkolne – 5 uczniów
eliminacje okręgowe – 5 uczniów: Kamila Małyszczuk IIIC, Grzegorz Tyborowicz IIIC,
Aleksandra Łuba IIC – zakwalifikowali się do części ustnej zawodów okręgowych
opiekun: mgr Elżbieta Sielicka

2. XXX Olimpiada Teologii Katolickiej "Dumni z Ewangelii i z Polski"
eliminacje szkolne – 2 uczennice
eliminacje okręgowe – 2 uczennice
eliminacje centralne - 2 uczennice: Aleksandra Oleksiuk IIA, Zubrzycka Daniela IIA
uzyskały tytuł finalisty
opiekun: ks. Krzysztof Nagórny

3. XIV Ogólnopolska Olimpiada Franciszkańskiej Wiedzy o Świętym Maksymilianie
eliminacje szkolne – 3 uczennice
eliminacje ogólnopolski – 3 uczennice
Aleksandra Oleksiuk IIA, Zubrzycka Daniela IIA, Gabriela Andrzejczuk IIIB - uzyskały tytuł finalisty
opiekun: ks. Krzysztof Nagórny
4. Olimpiada Wiedzy o Świecie Antycznym
etap szkolny - 2 uczniów
etap wojewódzki – 1 uczeń,
Łukasz Kubicki z kl. III B zakwalifikował się do etapu centralnego, w którym uzyskał tytuł finalisty i indeks na prawo.
opiekun: mgr Bożena Czerkas

5. XLVI Olimpiada Historyczna
etap szkolny - 2 uczniów,
etap wojewódzki – 1 uczeń, Łukasz Kubicki IIIB – udział w części pisemnej
opiekun: mgr Bożena Czerkas

6. Wojewódzka Olimpiada Wiedzy o HIV/AIDS
eliminacje szkolne – 30 uczniów
eliminacje powiatowe – 5 uczniów
eliminacje wojewódzkie - 3 uczennice: Żebrowska Julia IIA, Krajewska Aleksandra IIA,
Tarasiuk Hanna IIA - uzyskały tytuł finalisty
opiekun: mgr Małgorzata Sawczuk

7. Olimpiada Wiedzy Ekologicznej
eliminacje szkolne – 10 uczniów
eliminacje okręgowe – 1 uczennica Terebun Natralia IIB zajęła 9 miejsce w województwie
opiekun: mgr Małgorzata Sawczuk

8. Olimpiada Przedsiębiorczości
eliminacje szkolne – 3 uczniów
opiekun: mgr Bożena Krzyżanowska 

9. Olimpiada Statystyczna
eliminacje szkolne – 7 uczniów
eliminacje okręgowe – 3 uczniów, Tyborowicz Grzegorz IIIC, Twarowska Gabriela III C
Małyszczuk Kamila III C
opiekun: mgr Barbara Łuba

10. XLIII Olimpiada Języka Francuskiego
eliminacje szkolne - 1 uczeń
opiekun: mgr Małgorzata Mioduszewska Scaduto

11. 44 Olimpiada Języka Angielskiego
eliminacje szkolne – 13 uczniów
opiekunowie: mgr Justyna Owczarska, mgr Krzysztof Jermakowicz,
mgr Jolanta Kalinowska, mgr Agnieszka Stypułkowska

 

Podsumowanie osiągnięć uczniów Zespołu Szkół w Siemiatyczach
w konkursach w roku szkolnym 2019/2020

 

1. XXI Ogólnopolski Konkurs Geologiczno Środowiskowy „Nasza Ziemia – Środowisko
Przyrodnicze Wczoraj, Dziś i Jutro” organizowanego przez PIG – PIB w Warszawie
eliminacje szkolne – 1 uczennica
Kamila Małyszczuk IIIC, w zawodach półfinałowych zajęła II miejsce

opiekun: mgr Elżbieta Sielicka

2. II Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Geologicznej OKAWANGO 2020 eliminacje szkolne – 5 uczniów
eliminacje centralny – 5 uuczniów: Kamila Małyszczuk IIIC,
Grzegorz Tyborowicz IIIC, Gabriela Twarowska IIIC, Aleksandra Łuba IIC,
Natalia Terebun IIB – Uczniowie zakwalifikowali się do zawodów finałowych
( zawody finałowe zostały przesunięte na dzień 29-31.06. 2020)

opiekun: mgr Elżbieta Sielicka

3. Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Janie Pawle II. Totus Tuus
Zespół w składzie: Aleksandra Oleksiuk IIA, Zubrzycka Daniela IIA, Natalia Krajewska IIA zdobył II miejsce
opiekun: ks. Krzysztof Nagórny

4. VII Podlaski Konkurs Chemiczny
etap szkolny - 4 uczniów
opiekun: mgr Krzysztof Derehajło

5. XXXV Konkurs Chemiczny Politechniki Warszawskiej
etap szkolny – 1 uczennica
opiekun: mgr Krzysztof Derehajło

6. Konkurs „Czytanie jest the best”
udział wzięła 1 uczennica
Klaudia Oleksiuk (IG) – otrzymała nagrodę główną w kategorii szkół ponadpodstawowych

opiekunowie: mgr Ewa Boguszewska, mgr Jolanta Grzymkowska

7. "Czy znasz twórczość Zofii Piłasiewicz?"
etap szkolny
konkurs czytelniczy 5 osób
konkurs plastyczny – 5 osób
etap wojewódzki
konkurs czytelniczy
– Aleksandra Oleksiuk (II A) wyróżnienie, Katarzyna Arcimowicz (I A) - wyróżnienie
konkurs plastyczny – 5 osób
opiekunowie: mgr Ewa Boguszewska, mgr Jolanta Grzymkowska

 

8. Szkolny Konkurs Fotograficzny (XIV edycja) „Miejsca znane i nieznane – powiat siemiatycki w obiektywie”
udział wzięło 7 uczniów
organizatorzy: mgr Ewa Boguszewaka, mgr Jolanta Grzymkowska,

 

9. XVII edycja szkolnego konkursu „Komisja Edukacji Narodowej- założenia, przedstawiciele, działalność, osiągnięcia” – uczniowie klas drugich

organizatorzy: mgr Bożeny Czerkas, mgr Monika Basista

10. Szkolny konkurs ortograficzny
eliminacje szkolne – 5 uczniów
I miejsce – Magdalena Dubiec z klasy IIIa
III miejsce – Dominika Klimaszewska z klasy IIIa
uczniowie pani: mgr Moniki Basisty

11. Szkolny konkurs ortograficzny "Mistrz Ortografii Języka Niemieckiego"
udział wzięło 5 uczniów,
organizator: pani mgr Urszula Jermakowicz

12. Konkurs na plakat edukacyjny o treściach kulturo- i realioznawczych związanych z poznawaniem Niemiec, organizator Medioteka Języka Niemieckiego w Białymstoku
udział wzięło 5 uczniów,
3 osoby uzyskały wyróżnienie - Wiktoria Koc kl. IA, Aleksandra Wasilewska kl. ID, Karol Koc kl. I D
organizator: pani mgr Urszula Jermakowicz

13. Szkolny Konkurs Wiedzy o Francji i Krajach Frankofońskich
udział wzięło 2 uczniów
organizator: mgr Małgorzata Mioduszewska Scaduto

14. Szkolny Konkurs Ortograficzny „Dyktando z Języka Rosyjskiego”
udział wzięło 5 uczniów
organizator: mgr Helena Tymoszewicz

15. Konkurs "Mój nauczyciel w dzieciństwie".
- udział wzięło 59 uczniów
organizatorzy: mgr Ewa Boguszewaka, mgr Jolanta Grzymkowska

16. XII Konkurs Plastyczny Stefana Feista pt. "Siemiatycze Różnorodne"
udział wziął 1 uczeń - Michał Kondraciuk (IIC) zajął I miejsce w grupie wiekowej 14-18 lat
opiekun: mgr Małgorzata Mioduszewska Scaduto

17. Wojewódzki Konkurs Twórczości Plastycznej Dzieci i Młodzieży Szkolnej „Krajobraz
Polski - Tradycje, Współczesność, Przyszłość”
udział wzięło 17 uczniów (konkurs do 26.06.20r nie został rozstrzygnięty)
opiekun: mgr Małgorzata Mioduszewska Scaduto

 

18. Projekt edukacyjny „Szkoła Młodego Chemika” – zajęcia laboratoryjne organizowane przez Stowarzyszenie Klatrat na Wydziale Chemicznym Politechniki Warszawskiej
– 1 uczennica, Patrycja Szyszko (III A) zakwalifikowała się do udziału w warsztatach (znalazła się w grupie 56 osób biorących udział w projekcie).

opiekun: mgr Krzysztof Derehajło

 

19. Komputerowy konkurs graficzny na logo Wojewódzkiego Programu Profilaktycznego „Cyberświadomi, cyberbezpieczni” organizowanego przez Wojewódzką Komendę Policji w Białymstoku
udział wzięła uczennica Oleksiuk Klaudia IG – otrzymała nagrodę główną
opiekun: mgr Jarosław Ryszczuk

20. V Powiatowy Konkurs Nauk Przyrodniczych dla uczniów szkół podstawowych powiatu
siemiatyckiego
udział wzięło w etapie szkolnym 70 uczniów, w etapie powiatowym 28 uczniów
organizatorzy: mgr Małgorzata Sawczuk i mgr Krzysztof Derehajło

 

                                          

 

 

Podsumowanie osiągnięć uczniów Zespołu Szkół w Siemiatyczach
w olimpiadach w roku szkolnym 2018/2019

 

1. XLV Olimpiada Geograficzna
eliminacje szkolne – 6 uczniów
eliminacje okręgowe – 6 uczniów: Natalia Terebun IB – zakwalifikowała się do części ustnej
zawodów okręgowych a następnie do eliminacji centralnych
eliminacje centralne – 1 uczennica, Natalia Terebun IB – uzyskała tytuł finalisty

opiekun: mgr Elżbieta Sielicka

 

2. XIX Olimpiada Teologii Katolickiej „Święty Jacek – wzór ewangelizacji”
eliminacje szkolne – 7 osób
eliminacje okręgowe – 2 osoby
eliminacje centralne - 2 uczennice: Aleksandra Oleksiuk IA, Zubrzycka Daniela IA
uzyskały tytuł finalisty
opiekun: ks. Krzysztof Nagórny

 

3. XLIV Olimpiada Historyczna
eliminacje szkolne – 1 uczeń
eliminacja okręgowe – 1 uczeń - Kubicki Łukasz IIB, po etapie pisemnym
zakwalifikował się do etapu ustnego
opiekun: mgr Bożena Czerkas

 

4. Olimpiada Wiedzy o HIV/AIDS
eliminacje szkolne – 21 osób
eliminacje okręgowe – 5 osób
eliminacje wojewódzkie - 3 uczennice: Terebun Natalia IB, Tomczuk Natalia IIB,
Tarasiuk Hanna IA - uzyskały tytuł finalisty
opiekun: mgr Małgorzata Sawczuk

 

5. Olimpiada Prawosławnej Wiedzy Religijnej
eliminacje szkolne – 2 osoby
eliminacje okręgowe – 1 uczeń, Wiktor Daciuk IIIB

opiekun: ks. Rafała Wawreniuk

 

6. Olimpiada Wiedzy Ekologicznej
eliminacje szkolne – 13 uczniów
opiekun: mgr Małgorzata Sawczuk

 

7. Olimpiada Przedsiębiorczości
eliminacje szkolne – 3 osoby
opiekun: mgr Bożena Krzyżanowska

 

8. XLII Olimpiada Języka Angielskiego
eliminacje szkolne – 14 uczniów
opiekunowie: mgr Justyna Owczarska, mgr Krzysztof Jermakowicz,
mgr Jolanta Kalinowska, mgr Agnieszka Stypułkowska

 

 

Podsumowanie osiągnięć uczniów Zespołu Szkół w Siemiatyczach
w konkursach w roku szkolnym 2018/2019

 

1. XX Ogólnopolski Konkurs Geologiczno Środowiskowy „Nasza Ziemia – Środowisko
Przyrodnicze Wczoraj, Dziś i Jutro”
eliminacje szkolne – 5 uczniów
finał regionalny w Warszawie – 2 osoby:
Weronika Stypułkowska IIC – laureatka etapu półfinałowego – III miejsce
Natalia Terebun IB – wyróżnienie

opiekun: mgr Elżbieta Sielicka

2. Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Geologicznej „OKAWANGO”
eliminacje szkolne – 3 uczennice
eliminacje centralny – 3 uczennice: Natalia Jaszczołt IIC, Kamila Małyszczuk IIC,
Gabriela Twarowska IIC – uzyskały tytuł finalisty

opiekun: mgr Elżbieta Sielicka

 

3. Konkurs „Kresy – polskie ziemie wschodnie w XX wieku”
udział wziął 1 uczeń Kubicki Łukasz IIB – uzyskał tytuł laureata w
eliminacji ogólnopolskiej
opiekun: mgr Bożena Czerkas

 

4. XX Podlaskie Mistrzostwa w Ortografii
eliminacje szkolne - 12 uczniów
eliminacje wojewódzkie - 1 uczennica, Aleksandra Oleksiuk IA

opiekun: mgr Ewa Magdalena Iwaniak

5. Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Stop Smog” – udział wzięła 1 uczennica
Martyna Zajkowska IIA – II miejsce

opiekun: mgr Małgorzata Sawczuk

 

6. III Ogólnopolski Konkurs „Bliżej pszczół” – udział wzięło 4 osoby

opiekun: mgr Małgorzata Sawczuk

 

7. III Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Prawie Wyborczym „Wybieram Wybory”
– udział wzięło 8 uczniów

opiekun: mgr Alicja Smoktunowicz

 

8. Konkurs plastyczny „Czytanie jest the best” - udział wzięły 2 uczennice

Mulewska Wiktoria IA – otrzymała nagrodę główną
Krajewska Aleksandra IA - wyróżnienie

opiekunowie: mgr Ewa Boguszewska, mgr Jolanta Grzymkowska

 

9. Konkurs „Czy znasz twórczość Anny Kamińskiej ”
etap szkolny
- konkurs czytelniczy – 7 osób
- konkurs plastyczny – 5 osób
etap wojewódzki
- konkurs czytelniczy 3 osoby : Oleksiuk Aleksandra IA – I miejsce
- konkurs plastyczny – 5 osób: Krajewska Natalia IA – I miejsce,
Oleksiuk Aleksandra IA – II miejsce,
Mulewska Wiktoria IA, Krajewska Aleksandra IA - wyróżnienie

opiekunowie: mgr Ewa Boguszewska, mgr Jolanta Grzymkowska,
mgr Alina Wolszczuk

 

10. Ogólnopolski Konkurs Recytatorski
eliminacje powiatowe – udział wzięło 8 uczniów
eliminacje wojewódzkie –2 uczniów:
opiekunowie: mgr Ewy Magdaleny Iwaniak, mgr Edyty Niewińskiej,
mgr Aliana Wolszczuk

 

11. Konkurs „Szkoła wolna od używek” – udział wzięło 10 uczniów,
drużyna zajęła 4 miejsce w województwie
opiekun: mgr Iwona Hapanowicz Charko, mgr Alina Wolszczuk,
mgr Krzysztof Jermakowicz

 

12. Konkurs informatyczny w ramach projektu profilaktycznego
„Świadomi i bezpieczni w wielkiej sieci”
udział wziął 1 uczeń: Szmigielski Krystian IIID
opiekun: mgr Jarosław Ryszczuk

 

13. XXII Festiwal Piosenki „Jesienne Trele”
organizatorzy: mgr Bożena Czerkas i Samorząd Szkolny
oraz klasa IIIB i mgr Barbara Łuba

 

14. Szkolny Konkurs Fotograficzny „ A to Polska właśnie, w hołdzie Niepodległej”
udział wzięło 5 uczniów

organizatorzy: mgr Ewa Boguszewaka, mgr Jolanta Grzymkowska,

 

15. Szkolny Konkurs „Biblioteczny Sherlock Homes” - udział wzięło 13 uczniów

organizatorzy: mgr Ewa Boguszewaka, mgr Jolanta Grzymkowska,

 

16. Szkolny Konkurs Młodych Poetów
udział wzięło 3 uczniów
organizatorzy: mgr Ewa Boguszewaka, mgr Jolanta Grzymkowska,
mgr Alina Wolszczuk

 

17. Szkolny Konkurs „Wiedzy o Komisja Edukacji Narodowej – założenia, przedstawiciele,
działalność, osiągnięcia” – klasy II
organizatorzy: mgr Bożeny Czerkas, mgr Monika Basista

 

18. Szkolny Konkurs Ortograficzny
eliminacje szkolne – 12 uczniów
uczniowie pani: mgr Ewy Magdaleny Iwaniak, mgr Moniki Basisty

 

19. Szkolny Konkurs Językowy „Szukanie kodów QR z wybranymi hasłami w językach
obcych”
udział wzięło 30 uczniów
organizatorzy: nauczyciele języków obcych

 

20. Szkolny Konkurs „Mistrz Ortografii Języka Niemieckiego”
udział wzięło 8 uczniów,
organizator: pani mgr Urszula Jermakowicz

 

21. Szkolny Konkurs Ortograficzny „Dyktando z Języka Francuskiego”
udział wzięło 8 uczniów
organizator: mgr Małgorzata Mioduszewska Scaduto,

 

22. Szkolny Konkurs Wiedzy o Francji i Krajach Francuskojęzycznych
udział wzięło 2 uczniów
organizator: mgr Małgorzata Mioduszewska Scaduto,

 

23. Szkolny Konkurs Wiedzy o Krajach Anglojęzycznych
udział wzięło 25 uczniów
organizatorzy: mgr Justyna Owczarska, mgr Jolanta Kalinowska,
mgr Krzysztof Jermakowicz, mgr Agnieszka Stypułkowska,

 

24. Szkolny Konkurs Ortograficzny „Dyktando z Języka Rosyjskiego”

udział wzięło 7 uczniów
organizator: mgr Helena Tymoszewicz

 

25. Konkurs „Prawosławnej Poezji Recytowanej i Śpiewanej”
udział wzięły 2 osoby,
opiekun: ks. Rafał Wawreniuk

 

26. Konkurs „ Tradycje Bożonarodzeniowe i Noworoczne Nadbużańskiego Podlasia –
kartka Bożonarodzeniowa” - udział wzięło 3 uczniów

opiekun: ks. Rafał Wawreniuk

 

27. Szkolny Konkurs Graficzny „75 lat Liceum” udział wzięło 24 uczniów

opiekun: mgr Jarosław Ryszczuk

 

28. IV Powiatowy Konkurs Nauk Przyrodniczych dla uczniów szkół gimnazjalnych i
podstawowych powiatu siemiatyckiego i bielskiego
udział wzięło w etapie szkolnym 50 uczniów, w etapie powiatowym 21 uczniów
organizatorzy: mgr Małgorzata Sawczuk i mgr Krzysztof Derehajło

 

 

 

Podsumowanie osiągnięć uczniów Zespołu Szkół w Siemiatyczach

w olimpiadach w roku szkolnym 2016/2017

 

1.XVIII Olimpiada Prawosławnej Wiedzy Religijnej

eliminacje szkolne – 2 osoby

eliminacje okręgowe – 2 osoby, Aleksandra Galimska ( IIIA ), Gabriela Nowaszewska ID

eliminacje ogólnopolskie – 1 osoba, Gabriela Nowaszewska ID uzyskała tytuł laureata

uczniowie pani mgr Joanny Juchnowskiej i ks.Rafała Wawreniuka

 

2.XLIII Olimpiada Geograficzna

eliminacje szkolne – 1 osoba

eliminacje okręgowe – 1 osoba Paulina Trochimiak IIC

uczennica pani mgr Elżbiety Sielickiej

 

3.XVII Olimpiada Teologii Katolickiej „Orędzie fatimskie jako znak nadziei dany przez

miłosiernego Ojca” eliminacje szkolne – 4 osoby

eliminacje okręgowe – 2 osoby,

Kryńska Klaudia IA, Korzeniewska Klaudia IC

 

uczniowie: ks.Mariusza Woltańskiego, ks. Rafała Zbuckiego

 

4. LXVIII Olimpiada Matematyczna

eliminacje szkolne – 1 uczennica Aleksandra Kasperuk IIC

uczennica: mgr Barbary Łuby

 

5. Olimpiada Przedsiębiorczości

eliminacje szkolne – 1 uczennica Karolina Perlejewska IC

uczennica: mgr Bożeny Krzyżanowskiej

 

6.Olimpiada Języka Angielskiego

eliminacje szkolne – 21 uczniów

uczniowie: mgr Justyny Owczarskiej, mgr Krzysztofa Jermakowicza,

mgr Jolanty Kalinowskiej, mgr Agnieszki Stypułkowskiej

mgr Urszuli Burakowskiej

 

KONKURSY:

 

1. XVIII Ogólnopolski Konkurs Geologiczny „Nasza Ziemia – Środowisko Przyrodnicze

Wczoraj, Dziś i Jutro” pod hasłem „Barwy Ziemi”

eliminacje szkolne – 3 osoby

etap półfinałowy w Warszawie – 2 osoby: Rozwadowski Michał IIC – II miejsce,

Trochimiak Paulina IIC – III miejsce

uczniowie pani mgr Elżbiety Sielickiej

 

2. II edycja Konkursu „ W barwach Biało - Czerwonych” – szkoła otrzymała nagrodę

główną

prezentację przygotowała klasa ID, mgr Agnieszka Stypułkowska

 

3. IX Konkurs Matematyczny Politechniki Białostockiej 2017

udział - zespół 3 osobowy z klasy IIC w składzie:

Aleksandra Kasperuk – II miejsce w kategorii klas II

Kuba Bregcholc, Dominik Borowski - wyróżnienie w kategorii klas II

uczniowie pani mgr Barbary Łuby

- zespół 3 osobowy z klasy ID w składzie:

Marek Dąbrowski, Brendon Karwowski, Damian Stefaniuk

Uczniowie pani mgr Teresy Urbańskiej

 

4. IV Podlaski Konkurs Chemiczny

eliminacje szkolne – 10 uczniów

eliminacje wojewódzkie – 1 uczeń Boguszewski Dawid IIIA

opiekun: mgr Krzysztof Derehajło

 

5. XVIII Podlaskie Mistrzostwa w Ortografii

eliminacje wojewódzkie - udział 1 osoba, Bobrowicz Magdalena IIC

uczennica pani mgr Ewy Magdaleny Iwaniak

 

6. 62 Ogólnopolski Konkurs Recytatorski

eliminacje powiatowe – 4 uczniów

eliminacje wojewódzkie –1 uczeń, Mateusz Sidorowicz IB, Kuźmik Karina IA

uczniowie pani mgr Ewy Magdaleny Iwaniak, mgr Aliny Wolszczuk

 

7. Konkurs „Czy znasz twórczość Michała Ksiązka ”

etap szkolny

- konkurs czytelniczy – 4 osób

- konkurs plastyczny – 1 osoby

etap wojewódzki

- konkurs czytelniczy 3 osoby : Kasperuk Aleksandra (IIC) – II miejsce

Bergcholc Kuba IIC, Borowski Dominik IIC

- konkurs plastyczny – 1 osoba: Kasperuk Aleksandra IIC - wyróżnienie

 

organizatorzy: mgr Małgorzata Mioduszewska Scaduto,

mgr Ewa Boguszewska, mgr Monika Basista, mgr Jolanta Grzymkowska

 

8. Konkurs plastyczno – graficzny „ Świadomi i bezpieczni w wielkiej sieci”

Sobecka Weronika IB , Granatowska Aleksandra IB – otrzymały wyróżnienie

opiekun: mgr Jarosław Ryszczuk

 

9. Konkurs Plastyczny „Z miłości do niepodległej Ojczyzny – życie i twórczość Generała Władysława Andersa” organizowany przez Zespół Szkół Technicznych w Białymstoku.

Aleksandra Kasperuk IIC – zajęła I miejsce

opiekun: mgr Alicja Smoktunowicz

 

10. Konkurs Języka angielskiego w ramach X edycji projektu edukacyjnego

„Au Pair - Roczna Przygoda w USA”

Kobus Agata c. Józefa IIID – została laureatką

opiekun: mgr Agnieszka Stypułkowska

 

11. XX Festiwal Piosenki „Jesienne Trele” – 19 uczestników

organizatorzy: mgr Bożena Czerkas i Samorząd Szkolny

oraz klasa IB i mgr Barbara Łuba

 

12. Szkolny Konkurs Fotograficzny – powiat siemiatycki w obiektywie „Przydrożne

kapliczki i krzyże” udział wzięło 10 osób

organizatorzy konkursu: mgr Małgorzata Mioduszewska Scaduto,

mgr Ewa Boguszewska, mgr Monika Basista

 

13. XVIII edycja Konkursu Młodych Poetów

udział wzięło 8 uczniów

organizatorzy: mgr Małgorzata Mioduszewska Scaduto,

mgr Monika Basista, mgr Ewa Boguszewskamgr Aliny Wolszczuk

 

14. Szkolny Konkurs „Wiedzy o Komisja Edukacji Narodowej – założenia, przedstawiciele,

działalność, osiągnięcia” – klasy II

organizatorzy: mgr Bożena Czerkas, mgr Monika Basista

 

15. Szkolny Konkurs Ortograficzny

eliminacje szkolne – 18 uczniów

uczniowie pani: mgr Ewy Magdaleny Iwaniak, mgr Moniki Basisty, mgr Aliny Wolszczuk

 

16. Szkolny Konkurs Ortograficzny „Dyktando z Języka Angielskiego”

udział wzięło 36 osób

organizatorzy: mgr Justyna Owczarska, mgr Jolanta Kalinowska,

mgr Krzysztof Jermakowicz, mgr Agnieszka Stypułkowska,

mgr Urszula Burakowska

 

17. Szkolny Konkurs „Mistrz Ortografii Języka Niemieckiego”

udział wzięło 8 uczniów,

organizator: pani mgr Urszula Jermakowicz

 

18. Szkolny Konkurs Ortograficzny „Dyktando z Języka Francuskiego”

udział wzięło 4 uczniów

organizator: mgr Małgorzata Mioduszewska Scaduto,

 

19. Szkolny Konkurs Ortograficzny „Dyktando z Języka Rosyjskiego”

udział wzięło 6 uczniów

organizator: mgr Helena Tymoszewicz

 

20. Szkolny Konkurs Wiedzy o Francji i Krajach Francuskojęzycznych

udział wzięło 8 osób

organizator: mgr Małgorzata Mioduszewska Scaduto,

 

21. Konkurs „Tradycje Bożonarodzeniowe, noworoczne i inne Nadbużańskiego Podlasia”

udział wzięły 2 osób

uczennica pani mgr Joanny Juchnowskiej

 

22. Szkolny Konkurs Matematyczny z okazji dnia matematyki

udział wszystkie klasy LO i ZSZ

organizatorzy: mgr Barbara Łuba, mgr Małgorzata Kościaniuk,

mgr Teresa Urbańska

 

23. Konkurs „Mój Nauczyciel w dzieciństwie”

udział wzięło 55 uczniów

organizatorzy: mgr Małgorzata Mioduszewska Scaduto,

mgr Ewa Boguszewska, mgr Monika Basista

 

24. Powiatowy Konkurs Nauk Przyrodniczych dla uczniów szkół gimnazjalnych powiatu

siemiatyckiego i bielskiego

udział wzięło w etapie szkolnym 80 uczniów, w etapie powiatowym 32 uczniów

organizatorzy: mgr Małgorzata Sawczuk i mgr Krzysztof Derehajło

 

25. Konkurs literacki „O kryształową Ankę.” Organizowany przez Miejską Bibliotekę

Publiczną w Siemiatyczach

Aleksandra Kasperuk IIC – zdobyła I miesce

– uczennica mgr Ewy Magdaleny Iwaniak

 

ZAWODY SPORTOWE:

 

Wojewódzkie Zawody Sportowe:

 

1. Licealiada Województwa Podlaskiego w piłce siatkowej dziewcząt

- I miejsce w III lidze, awans do II ligi – drużyna dziewcząt w składzie:

Bobrowicz Magdalena IIC, Mikołajczuk Aleksandra IIC, Koc Wioleta IIC,

Trochimiak Paulina IIC, Zieniuk Magdalena IIB, Bajena Anna IIA, Liguz Hanna IC

Lachowicz Katarzyna IA, Sobecka Weronika IB, Poniatowska Gabriela IB

trener – mgr Wojciech Zieleniewski

 

2. Licealiada Województwa Podlaskiego w piłce ręcznej dziewcząt

- IV miejsce w województwie – drużyna dziewcząt w składzie: Dobrogowska Martyna IIID, Grzybowska Angelika IIID, Kłopotowska Amelia IIID, Kłopotowska Gabriela IIID, Kobus Agata c. Józefa IIID, Kobus Agata c. Mirosława IIID, Surmacz Izabela IIIA, Weremijewicz Natalia IIIE, Czeczuk Wiktoria IB

trener – mgr Wojciech Zieleniewski

 

3. Licealiada Województwa Podlaskiego w piłce ręcznej chłopców

- IV miejsce w województwie drużyna chłopców

trener – mgr Cezary Kudelski

 

Powiatowe Zawody Sportowe:

 

1. Powiatowa Liga Siatkówki

I miejsce drużyna dziewcząt

trener – mgr Wojciech Zieleniewski

2. Mistrzostwa Powiatu w Tenisie Stołowym

III miejsce

trener – mgr Cezary Kudelski,

3. Uliczne Biegi Niepodległości

I miejsce drużyna dziewcząt

I miejsce drużyna chłopców

trener – mgr Cezary Kudelski

4. Mistrzostwa Powiatu w Biegach Przełajowych

III miejsce

trener – mgr Cezary Kudelski,

 

Szkolne Zawody Sportowe:

 

1. Mistrzostwa Szkoły w Siatkówce dziewcząt

organizatorzy – mgr Iwona Hapanowicz Charko, mgr Iwona Kuczewska

 

2. Rozgrywki Szkolne w Piłkę Siatkową klas pierwszych dziewcząt

organizatorzy – mgr Iwona Hapanowicz Charko, mgr Iwona Kuczewska

 

3. Rozgrywki Szkolne w Piłkę Siatkową klas drugich dziewczat

organizatorzy – mgr Iwona Hapanowicz Charko, mgr Iwona Kuczewska

 

4. Rozgrywki Szkolne w Piłkę Siatkową klas trzecich dziewcząt

organizatorzy – mgr Iwona Hapanowicz Charko, mgr Iwona Kuczewska

 

5. Turniej szkół gimnazjalnych w Piłkę Nożną chłopców

organizator – mgr Cezary Kudelski

 

 

Osiągnięcia uczniów Zespołu Szkół w Siemiatyczach

w roku szkolnym 2015/2016

Olimpiady

1. XVII Olimpiada Prawosławnej Wiedzy Religijnej

eliminacje szkolne –  2 osoby

eliminacje okręgowe – 2 osoby, Aleksandra Galimska (IIA), Aleksandra Warszycka (IIA)

eliminacje ogólnopolskie – 1 osoba 

Aleksandra Galimska (IIA) uzyskała tytuł laureata

uczniowie pani mgr Joanny Juchnowskiej

2.  XLII Olimpiada Historyczna

eliminacje szkolne – 2 uczniów

eliminacje okręgowe – 1 osoba, Trojanowska Joanna (IIB) udział w etapie pisemnym

uczniowie pani mgr Bożeny Czerkas

3.VIII Ogólnopolska Olimpiada „Myśli Jana Pawła II”

eliminacje szkolne – 4 uczniów

eliminacje wojewódzkie – 3 osoby

uczniowie ks. Rafała Zbuckiego

4. XVI Olimpiada Teologii Katolickiej

eliminacje szkolne – 3 osoby

uczniowie ks.  Rafała Pokrywińskiego

5. Olimpiada Wiedzy Ekologicznej

eliminacje szkolne – 17 uczniów

uczniowie pani mgr Małgorzaty Sawczuk

6. Olimpiada Języka Rosyjskiego

eliminacje szkolne – 1 osoba

uczeń pani mgr Helena Tymoszewicz

7. Olimpiada Języka Angielskiego

eliminacje szkolne –  26 uczniów

uczniowie: mgr Justyna Owczarska, mgr Krzysztof  Jermakowicz,

mgr Jolanta Kalinowska, mgr Agnieszka Stypułkowska

8. Olimpiada Języka Francuskiego

eliminacje szkolne – 2 uczennice, Amanda Kaleńczuk (IIIA) zakwalifikowała się etapu

okręgowego i zrezygnowała z udziału

uczennice pani mgr Joanny Wróblewskiej Kasperuk

9. Wojewódzka Olimpiada Wiedzy o HIV/AIDS

eliminacje szkolne – 20 uczniów

eliminacje powiatowe  –14 uczniów

eliminacje wojewódzkie – 2 osoby: Dawidziuk Ola (IA), Brzeźnicka Justyna (IIIC)

finalistki etapu wojewódzkiego

 

Konkursy szkolne

1.    Konkurs „Czy znasz twórczość Ewy Białołęckiej”

etap szkolny

- konkurs czytelniczy – 10 osób

- konkurs plastyczny – 3 osoby

etap wojewódzki

- konkurs czytelniczy 3 osoby : Kasperuk Aleksandra (IC) – I miejsce

Bergcholc Kuba (IC) – III miejsce

Borowski Dominik (IC) - wyróżnienie

- konkurs plastyczny – 3 osoby: Bergcholc Kuba (IC) – I miejsce

Kasperuk Aleksandra (IC) – II miejsce                                                                                                                 Drewnowska Karla (IIIC) - wyróżnienie

organizatorzy konkursu: mgr Jolanta Grzymkowska,

mgr Małgorzata Mioduszewska Scaduto

2.   VIII Konkurs Matematyczny Politechniki Białostockiej 2016

udział - zespół 3 osobowy z klasy IC w składzie:

Aleksandra Kasperuk – wyróżnienie indywidualne

Kuba Bregcholc, Dominik Borowski  - IV miejsce w kategorii klas I

uczniowie pani  mgr Barbary Łuby

3.    III Podlaski Konkurs Chemiczny

eliminacje szkolne –  12 uczniów

uczniowie pana mgr Krzysztofa Derehajło

4.     XVI Podlaskie Mistrzostwa w Ortografii

eliminacje wojewódzkie  - udział 1 osoba, Natalia Orłowska ( IIID )

uczennica pani mgr Ewy Magdaleny Iwaniak

5.    61 Ogólnopolski Konkurs Recytatorski

eliminacje powiatowe –  6 uczniów

eliminacje wojewódzkie –2 uczennice, Skuliniec Kamila (IIB),Wawrzyniak Agata (IB)

uczennice  pani: mgr Moniki Basisty, mgr Edyty Niewińskiej,

mgr Ewy Magdaleny Iwaniak,

6.    Szkolny Konkurs Ortograficzny

eliminacje szkolne – 17 uczniów

uczniowie pani mgr Moniki Basistymgr Ewy Magdaleny Iwaniak,

mgr Aliny Wolszczuk

7.    Szkolny Konkurs Młodych Poetów „Hymn o szkole”

udział wzięło 5 uczniów

organizatorzy konkursu: mgr Małgorzata Mioduszewska Scaduto,

mgr Jolanta Grzymkowska, mgr Alina Wolszczuk,

8.     Szkolny Konkurs „Mistrzowie Języka Polskiego”

udział – uczniowie klasa II,

organizatorzy konkursu nauczyciele języka polskiego

9.     Szkolny Konkurs Fotograficzny „To co najpiękniejsze”

udział wzięło 8 osób

organizatorzy konkursu: mgr Jolanta Grzymkowska,

mgr Małgorzata Mioduszewska Scaduto

10. Szkolny Konkurs „Wiedzy o Komisja Edukacji Narodowej – założenia, przedstawiciele,

działalność, osiągnięcia”

udział wzięło 10 uczniów

organizatorzy konkursu: mgr Bożeny Czerkas, mgr Monika Basista

11.   XIX Festiwal Piosenki „Jesienne Trele”

udział wzięło 11 uczestników

organizatorzy  konkursu: mgr Bożena Czerkas, mgr Monika Wielgat

z klasą IIE oraz Samorząd Szkolny

12.  Konkurs recytatorski ”Prawosławnej Poezji Religijnej Recytowanej i Śpiewanej”

eliminacje okręgowe – 2 osoby: Panasiuk Małgorzata (IC), Zieniuk Magdalena (IB)

uczennice pani mgr Joanny Juchnowskiej

13. Konkurs plastycznyTradycje Bożonarodzeniowe i noworoczne południowego Podlasia

w sztuce ludowej”

Kasperuk Aleksandra (IC) – wyróżnienie

uczennica pani mgr Joanny Juchnowskiej

14. XXIV edycja Olimpiady Wiedzy Archimedes. Plus. Matematyka. Plus

eliminacje szkolne – 14 osób

uczniowie pani mgr Barbary Łuby,

15. Ogólnopolski Test Informatyczny TIK?-TAK?

eliminacje szkolne –  20 uczniów

uczniowie pana: mgr Jarosława Ryszczuka

16. Szkolny Konkurs Wiedzy o Krajach Anglojęzycznych

udział wzięło 76 osób

organizatorzy konkursu: mgr Justyna Owczarska, mgr Krzysztof  Jermakowicz

mgr Jolanta Kalinowska,  mgr Agnieszka Stypułkowska, mgr Urszula Burakowska,

17. Szkolny Konkurs Ortograficzny „Dyktando z Języka Angielskiego”

udział wzięło 31 osób

organizatorzy konkursu:  mgr Urszula Burakowska, mgr Justyna Owczarska,

mgr Jolanta Kalinowska, mgr Krzysztof  Jermakowicz

mgr Agnieszka Stypułkowska,

18. Szkolny Konkurs Języka Francuskiego

udział wzięło 4 uczniów,

organizator konkursu:    pani mgr Joanna Wróblewskiej Kasperuk,

19. V Szkolny Konkurs Wiedzy o Francji i Krajach Francuskojęzycznych

udział wzięło 6 osób

organizator konkursu:  pani  mgr Joanna Wróblewskiej Kasperuk,

20.  Szkolny Konkurs „Mistrz Ortografii Języka Niemieckiego”

udział wzięło 7 uczniów,

organizator konkursu:    pani mgr Urszula  Jermakowicz

21. Szkolny Konkurs Ortograficzny „Dyktando z Języka Rosyjskiego”

udział wzięło 7 uczniów

organizator konkursu:  mgr Helena Tymoszewicz

22. Szkolny Konkurs Piosenki Obcojęzycznej

udział wzięło 10 osób

organizatorzy konkursu: nauczyciele języków obcych

23. Szkolny Konkurs Atrakcje turystyczne Francji, Anglii, Rosji i Niemiec.

udział wzięło 13 osób

organizatorzy konkursu: nauczyciele języków obcych

24. Szkolny Konkurs Matematyczny

udział wszystkie klasy LO i ZSZ

organizator konkursu  pani mgr Teresa Urbańska z klasą IID

25. Konkurs „Mówię NIE handlowi ludźmi” organizowany w ramach programu „Nie ufaj

bezgranicznie” przez Komendę Wojewódzką Policji w Białymstoku

udział wzięły 3 uczennice: Aleksandra Kasperuk (IC) – zajęła II miejsce;

Julia Stasiuk (IIB) – III miejsce; Aleksandra Skrzypczyńska (II ZSZ)

26. VIII Konkurs plastyczny im. Stefana Feista  „Siemiatycze różnorodne”

uczennica Aleksandra Kasperuk IC – zajęła I miejsce

27. Konkurs fotograficzny „Matematyka jest wszędzie” dla uczniów klas III szkół

gimnazjalnych powiatu siemiatyckiego

udział wzięło 15 uczniów

organizatorzy konkursu: mgr Małgorzata Kościaniuk i mgr Barabara Łuba

28. Powiatowy Konkurs Nauk Przyrodniczych dla uczniów szkół gimnazjalnych powiatu

Siemiatyckiego

udział wzięło w etapie szkolnym 76 uczniów, w etapie powiatowym 13 uczniów

organizatorzy konkursu: mgr Małgorzata Sawczuk i mgr Krzysztof Derehajło

 

Zawody szkolne

Wojewódzkie  Zawody Sportowe:

1.  Licealiada Województwa Podlaskiego w piłce ręcznej dziewcząt

- IV  miejsce w województwie – drużyna dziewcząt w składzie: Terpiłowska Aleksandra IIIA, Dobrogowska Martyna IID, Grzybowska Angelika IID, Kłopotowska Amelia IID, Kłopotowska Gabriela IID, Kobus Agata c. Józefa IID, Kobus Agata c. Mirosława IID, Surmacz Izabela IIA, Weremijewicz Natalia IIE, Borusiuk Aleksandra IA, Tyborowicz Weronika IA, Wojtkowska Klaudia IA, Żoch Aleksandra IA

trener – mgr Wojciech Zieleniewski

2.  Licealiada Województwa Podlaskiego w piłce ręcznej chłopców

-  V miejsce w województwie drużyna chłopców

trener  –  mgr Cezary Kudelski

3. Memoriał Zdzisława Sawickiego w Czartajewie

- I miejsce drużyna dziewcząt

- I miejsce drużyna chłopców

trener – mgr Cezary Kudelski

Powiatowe Zawody Sportowe:

1. Powiatowa Liga Siatkówki

I miejsce drużyna dziewcząt

II miejsce drużyna chłopców

trener  –  mgr Wojciech Zieleniewski

2. Uliczne Biegi Niepodległości

I miejsce drużyna dziewcząt

I miejsce drużyna chłopców

trener  –  mgr Cezary Kudelski

3. Mistrzostwa Powiatu w Biegach Przełajowych

II miejsce drużyna dziewcząt

I miejsce drużyna chłopców

trener  –  mgr Cezary Kudelski,

4. Mistrzostwa Powiatu w Tenisie Stołowym

II miejsce drużyna dziewcząt

I miejsce drużyna chłopców

trener  –  mgr Cezary Kudelski,

5. Mistrzostwa Powiatu w Futsalu

I miejsce w powiecie drużyna chłopców

trener  –  mgr Cezary Kudelski

6. Olimpiada Lekkoatletyczna

I miejsce drużyna dziewcząt

II miejsce drużyna chłopców

trener  –  mgr Cezary Kudelski

Szkolne Zawody Sportowe:

1. Otwarte Mistrzostwa Szkoły w Szachach

– uczestnicy z różnych szkół powiatu

organizator –  mgr Stanisław Sieklucki

2. Mistrzostwa Szkoły w Tenisie Stołowym

organizator –  mgr Iwona Hapanowicz Charko,  mgr Cezary Kudelski

3. Mistrzostwa Szkoły w Siatkówce dziewcząt

organizatorzy – mgr Iwona Hapanowicz Charko, mgr Iwona Kuczewska

4. Rozgrywki Szkolne w Piłkę Siatkową klas pierwszych dziewcząt i chłopców

organizatorzy – mgr Iwona Hapanowicz Charko, mgr Iwona Kuczewska

5. Rozgrywki Szkolne w Piłkę Siatkową klas drugich chłopców

organizatorzy – mgr Iwona Hapanowicz Charko, mgr Iwona Kuczewska

6. Rozgrywki Szkolne w Piłkę Siatkową klas trzecich dziewcząt

organizatorzy – mgr Iwona Hapanowicz Charko, mgr Iwona Kuczewska

7. Turniej szkół gimnazjalnych w Piłkę Nożną chłopców

organizator –  mgr Cezary Kudelski

 

 

Osiągnięcia uczniów Zespołu Szkół w Siemiatyczach

w roku szkolnym 2014/2015

Olimpiady

1.  Olimpiada Biologiczna

eliminacje szkolne – 7  osoby

eliminacje okręgowe – 4 osoby,

eliminacje centralne – 1 osoba,  Osiejuk Aleksandra (IIIA)– laureatka eliminacji centralnych

uczniowie pani mgr Małgorzaty Sawczuk

2. XVI Olimpiada Prawosławnej Wiedzy Religijnej

eliminacje szkolne –  2 osoby

eliminacje okręgowe –2 osoby, Aleksandra Warszycka ( IA ), Natalia Jefimiuk ( IC )

eliminacje ogólnopolskie – 2 osoby        

Aleksandra Warszycka ( IA ) uzyskała tytuł finalisty

uczniowie pani mgr Joanny Juchnowskiej

3. LX Olimpiada Chemiczna

eliminacje szkolne –1 osoba

eliminacje okręgowe – 1 osoba  Karol Kłopotowski ( IIIA )                              

ucznia pana mgr Krzysztof Derehajło

4. XV Olimpiada Teologii Katolickiej

eliminacje szkolne – 3 osoby

eliminacje diecezjalne – 1 osoba

uczniowie ks.  Mariusza Woltańskiego

5. Olimpiada Wiedzy Ekologicznej

eliminacje szkolne – 18 uczniów

uczniowie pani mgr Małgorzaty Sawczuk

6.  XLI Olimpiada Historyczna

eliminacje szkolne – 3 uczniów

eliminacje okręgowe – 1 uczeń, Mateusz Czerwiec ( IIC )

uczniowie  pani mgr Bożeny Czerkas

7. Olimpiada Języka Rosyjskiego

eliminacje szkolne – 1 osoba

uczeń pani mgr Helena Tymoszewicz

8. Olimpiada Języka Angielskiego

eliminacje szkolne –  15 uczniów

uczniowie: mgr Urszula Koc, mgr Justyna Owczarska,

mgr Krzysztof  Jermakowicz, mgr Jolanta Kalinowska, mgr Agnieszka Stypułkowska

 

 

 

Konkursy szkolne

1.  II Podlaski Konkurs Chemiczny

eliminacje szkolne –  4 uczniów

eliminacje wojewódzkie  – 1 osoba, Kłopotowski Karol ( IIIA )

uczniowie pana mgr Krzysztofa Derehajło

2. XIX Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Biblijnej

eliminacje szkolne – 7 osób

eliminacje diecezjalne – 2 osoby Anna Dołoto ( IA ), Martyna Kryńska ( IIIC )

uczniowie ks.  Mariusza Woltańskiego

3.  Konkurs  Matematyczny PANGEA 2015

eliminacje szkolne –29 uczniów

eliminacje finałowe – 2 osoby, Agata Kobus ( ID ), Bartłomiej Boguszewski ( IID )

uczniowie  pani mgr Barbary Łuby, mgr Moniki Kosk

mgr Małgorzaty Kościaniuk, mgr Teresy Urbańskiej

4.  Olimpiada Wiedzy Archimedes. Plus. Matematyka. Plus

eliminacje szkolne –12 osób

uczniowie  pani mgr Barbary Łuby, mgr Moniki Kosk

 

5.  IV Ogólnopolski Konkurs  Informatyczny TIK?-TAK?

eliminacje szkolne –  21 uczniów

uczniowie pana: mgr Jarosława Ryszczuka

 

6. Ogólnopolski Konkurs Recytatorski

eliminacje powiatowe – 2 osoby Ewa Lubowicka ( IIA ),  Dominika Panasiuk ( IID ),

uczennice  pani: mgr Moniki Basisty, mgr Ewy Magdaleny Iwaniak,

7.  Szkolny Konkurs Ortograficzny

eliminacje szkolne – 23 uczniów

uczniowie pani mgr Moniki Basistymgr Ewy Magdaleny Iwaniak,

mgr Aliny Wolszczuk

8. Podlaskie Mistrzostwa Ortografii

eliminacje wojewódzkie  - udział 1 osoba, Natalia Orłowska ( IID )

uczennica pani mgr Ewy Magdaleny Iwaniak

9. XIX Turniej Czytania Tekstów Cerkiewnosłowiańskich

eliminacje okręgowe – 1 osoba

eliminacje centralne – 1 uczennica Aleksandra Galimska ( IA )

uczennica pani mgr Joanny Juchnowskiej

10.  Konkurs „Master of English”

udział wzięło 18 osób

organizatorzy konkursu:  mgr Urszula Koc, mgr Justyna Owczarska,

mgr Jolanta Kalinowska, mgr Krzysztof  Jermakowicz

mgr Agnieszka Stypułkowska,

11.  Szkolny Konkurs „Mistrz Ortografii Języka Niemieckiego”

udział wzięło 15 uczniów,

organizator konkursu:    pani mgr Urszula  Jermakowicz

12.  Szkolny Konkurs „Mistrz Ortografii Języka Francuskiego”

udział wzięło 7 uczniów,

organizator konkursu:    pani mgr Joanny Wróblewskiej Kasperuk,

13.  Szkolny Konkurs Języka Francuskiego

udział wzięło 5 uczniów,

organizator konkursu:    pani mgr Joanny Wróblewskiej Kasperuk,

14. IV Szkolny Konkurs Wiedzy o Francji i Krajach Francuskojęzycznych

udział wzięło 7 osób

organizator konkursu:  pani  mgr Joanny Wróblewskiej Kasperuk,

15.  Szkolny Konkurs Ortograficzny „Dyktando z Języka Rosyjskiego”

udział wzięły 2 osoby

organizator konkursu:  mgr Helena Tymoszewicz

16.  Szkolny Konkurs Piosenki Obcojęzycznej

udział wzięło 11 osób

organizatorzy konkursu:  mgr Urszula Koc, mgr Justyna Owczarska,

mgr Jolanta Kalinowska, mgr Krzysztof  Jermakowicz,

mgr Agnieszka Stypułkowska

17.  Szkolny Konkurs „Wiedzy o Komisja Edukacji Narodowej – założenia, przedstawiciele,

działalność, osiągnięcia”

udział wzięło 10 uczniów

organizatorzy konkursu: mgr Bożeny Czerkas, mgr Monika Basista, mgr Urszula Koc

18. Konkurs „Czy znasz twórczość Jakuba Ćwieka”

etap szkolny

- konkurs czytelniczy – 9 osób

- konkurs plastyczny – 2 osoby

etap wojewódzki

- konkurs czytelniczy 2 osoby : Julia Sycewicz ( IIE ) – wyróżnienie,

Sebastian Koziejuk ( IIC ) – wyróżnienie

- konkurs plastyczny – 2 osoby:

udział: Bergcholc Luiza (IIIB)  - nagroda

Drewnowska Karla ( IC ) – nagroda

organizatorzy konkursu: mgr Ewa Boguszewska, mgr Jolanta Grzymkowska,

mgr Małgorzata Mioduszewska Scaduto

19. XVIII Festiwal Piosenki „Jesienne Trele”

organizatorzy  konkursu: mgr Bożena Czerkas, mgr Barbara Łuba

oraz Samorząd Szkolny

20. Szkolny Konkurs Fotograficzny „Okiem fotoreportera”

udział wzięło 6 osób

organizatorzy konkursu: mgr Ewa Boguszewska, mgr Jolanta Grzymkowska,

mgr Małgorzata Mioduszewska Scaduto

21. Szkolny Konkurs Młodych Poetów „Mój wirtualny Świat”

udział wzięło 12 uczniów

organizatorzy konkursu: mgr Małgorzata Mioduszewska Scaduto,

mgr Jolanta Grzymkowska, mgr Alina Wolszczuk, mgr Monika Basista

22. Szkolny Konkurs Wiedzy o HIV/AIDS

udział wzięło 18 osób

organizator  konkursu: mgr Małgorzata Sawczak,

23. Szkolny Konkurs „Test wiedzy na temat szkodliwości palenia”

udział wzięło 20 osób

organizator  konkursu: mgr Wojciech Zieleniewski

24. Szkolny Konkurs antynikotynowy

udział wzięło 10 osób

organizator  konkursu: mgr Cezary Kudelski

25. „Czy znasz lektury” - Szkolny Konkurs organizowany w ramach Międzynarodowego

Dnia Języka Ojczystego

organizator  konkursu: mgr Ewa Magdalena Iwaniak,

mgr Alina Wolszczuk

26. XIII Edycja Konkursu na pracę pisemną organizowanego przez Narodowy Bank Polski

na temat „ Od pasji do pasji. Twoje fobby mogłoby stać się sposobem na zarabianie

pieniędzy.”

udział – uczennica Diana Piotrowska ( IIA )

opiekun: mgr Monika Basista

 

 

Zawody szkolne

 

Wojewódzkie  Zawody Sportowe:

1. Licealiada Województwa Podlaskiego w piłce ręcznej chłopców

-  II miejsce w województwie drużyna chłopców

trener  –  mgr Cezary Kudelski

 

2.  Licealiada Województwa Podlaskiego w piłce ręcznej dziewcząt

- IV  miejsce w województwie – drużyna dziewcząt w składzie: Terpiłowska Aleksandra IIA, Gierasimiuk Aleksandra IA, Surmacz Iazbela IA, Jefimiuk Natalia IC, Weremijewicz Natalia IC, Dobrogowska Martyna ID, Kłopotowska Amelia ID, Kłopotowska Gabriela ID, Kobus Agata c. Józefa ID, Kobus Agata c. Mirosława ID

trener – mgr Wojciech Zieleniewski

3. Mistrzostwa Podlaskiego Wojewódzkiego Związku Piłki Ręcznej

Juniorek Młodszych

-  II miejsce drużyna dziewcząt

trener – mgr Wojciech Zieleniewski

4. XI Mazurski Festiwal Piłki Ręcznej w kategorii Juniorek Młodszych

-  II miejsce drużyna dziewcząt

trener – mgr Wojciech Zieleniewski

5. XVIII Mikołajkowy Ogólnopolski Turniej Piłki Ręcznej Dziewcząt rocznika 1998 i młodszych w Łomży

-  II miejsce drużyna dziewcząt

trener – mgr Wojciech Zieleniewski

6. IV Ogólnopolski Turniej Piłki Ręcznej KARCZEW CUP 2015 w

kategorii Juniorek Młodszych

-  III miejsce drużyna dziewcząt

trener – mgr Wojciech Zieleniewski

7. Licealiada Województwa Podlaskiego w Szachach

- V miejsce drużyn dziewcząt w składzie: Pucel Sylwia, Wasilewska Aneta, Boguszewska Agnieszka,

Piotrowska Anna

- VIII miejsce drużyn chłopców w składzie: Brzeziński Tomasz, Lachowicz Łukasz,

Łuniewski Karol, Suchodolski Karol

trener – mgr Stanisław Sieklucki

8. Memoriał Zdzisława Sawickiego w Czartajewie

- II miejsce

trener – mgr Cezary Kudelski

9. Międzypowiatowy Turniej Piłki Ręcznej Dziewcząt w Łosicach

I  miejsce drużyna dziewcząt

trener  –  mgr Wojciech Zieleniewski

Powiatowe Zawody Sportowe:

1. Uliczne Biegi Niepodległości

I miejsce drużyna dziewcząt

II miejsce drużyna chłopców

trener  –  mgr Cezary Kudelski

2. Mistrzostwa Powiatu w Tenisie Stołowym

I miejsce drużyna dziewcząt

III miejsce drużyna chłopców

trener  –  mgr Cezary Kudelski,

3. Mistrzostwa Powiatu Szkół Ponadgimnazjalnych w Piłce Siatkowej

I miejsce drużyna dziewcząt

III miejsce drużyna chłopców

trener  –  mgr Wojciech Zieleniewski

4. Mistrzostwa Powiatu w Futsalu

II miejsce w powiecie drużyna chłopców

trener  –  mgr Cezary Kudelski

5. Mistrzostwa Powiatu o Puchar Dyrektora MOSIR

II miejsce w powiecie

trener  –  mgr Cezary Kudelski,

6. Bieg Anny Jabłonowskiej

II miejsce Karolczuk Magda

trener  –  mgr Cezary Kudelski

Szkolne Zawody Sportowe:

1. Otwarte Mistrzostwa Szkoły w Szachach

– uczestnicy z różnych szkół powiatu

organizator –  mgr Stanisław Sieklucki

2. Finał Szkoły w Piłkę Siatkową Dziewcząt

organizatorzy - mgr Iwona Hapanowicz Charko, mgr Iwona Kuczewska

3. Rozgrywki Szkolne w Piłkę Siatkową klas III

organizatorzy – mgr Cezary Kudelski,  mgr Wojciech Zieleniewski

4. Rozgrywki Szkolne w Piłkę Siatkową klas II i I

organizatorzy – mgr Iwona Hapanowicz Charko, mgr Iwona Kuczewska

 

 

 

Osiągnięcia uczniów Zespołu Szkół w Siemiatyczach

w roku szkolnym 2013/2014

Olimpiady

1. XXXX Olimpiada Geograficzna

eliminacje szkolne – 2 osoby

eliminacje okręgowe – 2 osoby

eliminacje centralne – 2 uczniów

Tomasz Grzyb ( IIIE ) – uzyskał tytuł laureata

Piotr Osiejuk ( IIIE ) uzyskał tytuł finalisty

uczniów przygotowywała  pani mgr Elżbieta Sielicka

2. Olimpiada Prawosławnej Wiedzy Religijnej

eliminacje szkolne –  2 osoby

eliminacje okręgowe – 1 osoba, Podgórzak Andrzej ( IA)

eliminacje centralne – 1 uczeń    

Podgórzak Andrzej ( IA) – uzyskał tytuł laureata zajmując II miejsce

uczniowie pani mgr Joanny Juchnowskiej

3. VI Ogólnopolska Olimpiada „ Myśli Jana Pawła II”

eliminacje szkolne – 9 uczniów

eliminacje wojewódzkie – 3 osoby

eliminacje centralne – 1 osoba  - Oleksiuk Rafał (IIID)

uczniowie ks. Piotra Wójcika

4. Olimpiada Teologii Katolickiej „Męczennicy XX wieku – Świadkowie wiary”

eliminacje szkolne – 3 osoby

eliminacje diecezjalne – 1 uczennica

uczniowie ks.  Mariusza Woltańskiego

5. Olimpiada Wiedzy Ekologicznej

eliminacje szkolne – 10 osób

eliminacje okręgowe – 1 osoba

uczniowie pani mgr Małgorzaty Sawczuk

6.  Olimpiada Biologiczna

eliminacje szkolne – 4  osoby

eliminacje okręgowe – 2 osoby, Osiejuk Aleksandra (IIA)– laureatka eliminacji okręgowych

uczniowie pani mgr Małgorzaty Sawczuk

7.  Olimpiada Matematyczna

eliminacje I stopnia – 1 uczeń

eliminacje II stopnia – 1 uczeń, Osiejuk Piotr ( IIIE )

uczeń pani mgr Teresy Urbańskiej

8. Olimpiada Wiedzy o HIV/AIDS

eliminacje szkolne – 25 uczniów

eliminacje okręgowe – 5 uczniów

eliminacje wojewódzkie -  3 osoby,

Orłowska Natalia ( ID) i  Krawczuk Angelika ( IIA)- uzyskały tytuł finalisty

uczniowie pani mgr Małgorzaty Sawczuk

9Olimpiada Języka Rosyjskiego

eliminacje szkolne – 2 osoby

uczniów przygotowywała  mgr Helena Tymoszewicz

10. Olimpiada Języka Angielskiego

eliminacje szkolne –  13 uczniów

uczniowie  pani: mgr Urszula Koc, mgr Justyna Owczarska,

mgr Krzysztof  Jermakowicz, mgr Agnieszka Stypułkowska,

11. VII Ogólnopolska Olimpiada „O Diamentowy Indeks AGH”

Tomasz Grzyb (IIIE) – uzyskał uprawnienia laureata z przedmiotu geografia

z elementami geologii

uczeń pani mgr Elżbiety Sielickiej

Piotr Osiejuk ( IIIE) – udział w eliminacjach z przedmiotu matematyka

 

uczeń pani mgr Teresy Urbańskiej

 

 

Konkursy

1. Podlaski Konkurs Chemiczny

eliminacje szkolne –  12 uczniów

eliminacje wojewódzkie  – 1 osoba, Kłopotowski Karol ( IIA )

uczniowie pana mgr Krzysztofa Derehajło

2.  Konkurs  Matematyczny  „OXFORD”

udział wzięło 30 uczniów - uczniowie  pani mgr Barbary Łuby,

mgr Małgorzaty Kościaniuk, mgr Teresy Urbańskiej

3.  IV Ogólnopolski Konkurs  Informatyczny TIK?-TAK?

eliminacje szkolne –  43 uczniów

uczniowie pana: mgr Jarosława Ryszczuka

 

4. Konkurs Prawosławnej Poezji Religijnej Recytowanej i Śpiewanej

eliminacje szkolne –  3 uczniów

eliminacje powiatowe – 1 osoba

Sołomacha Sebastian ( IA )  – I miejsce

uczniowie pani mgr Joanny Juchnowskiej

5. Ogólnopolski Konkurs Recytatorski

eliminacje szkolne –  4 uczniów

eliminacje powiatowe – 4 osoby Jakub Sidorowicz ( ID ) – I miejsce

(zakwalifikował się do eliminacji wojewódzkich)

Lubowiecka Ewa ( IA ), Dominika Panasiuk ( ID), Zbieć Paulina ( IIE )

uczniowie pani: mgr Moniki Basisty, mgr Ewy Magdaleny Iwaniak,

6.  Szkolny Konkurs Ortograficzny

eliminacje szkolne – 15 uczniów

uczniowie pani mgr Moniki Basistymgr Ewy Magdaleny Iwaniak,

mgr Aliny Wolszczuk

7. Podlaskie Mistrzostwa Ortografii

eliminacje wojewódzkie  - udział 1 osoba, Nikitorowicz Aleksandra (IIIC)

uczennica pani mgr Moniki Basisty

8.  Szkolny Konkurs Ortograficzny „Dyktando z Języka Angielskiego”

udział wzięło 23 osób

organizatorzy konkursu:  mgr Urszula Koc, mgr Justyna Owczarska,

mgr Jolanta Kalinowska, mgr Krzysztof  Jermakowicz,

mgr Agnieszka Stypułkowska

9.  Konkurs „Master of English”

udział wzięło 34 osób

organizatorzy konkursu:  mgr Urszula Koc, mgr Justyna Owczarska,

mgr Jolanta Kalinowska, mgr Krzysztof  Jermakowicz

mgr Agnieszka Stypułkowska, mgr Izabela Patkowska

10.  Szkolny Konkurs „Mistrz Ortografii Języka Niemieckiego”

udział wzięło 10 uczniów,

organizator konkursu:    pani mgr Urszula  Jermakowicz

11.  Szkolny Konkurs „Mistrz Ortografii Języka Francuskiego”

udział wzięło 17 uczniów,

organizator konkursu:    pani mgr Joanny Wróblewskiej Kasperuk,

12. III Szkolny Konkurs Wiedzy o Francji i Krajach Francuskojęzycznych

udział wzięło 8 osób

organizator konkursu:  pani  mgr Joanny Wróblewskiej Kasperuk,

13.  Szkolny Konkurs „Komisja Edukacji Narodowej – założenia, przedstawiciele,

działalność, osiągnięcia”

udział wzięło 12 uczniów

organizatorzy konkursu:  pani  mgr Monika Basista oraz  pani   mgr Bożeny Czerkas

14. Konkurs „Czy znasz twórczość Andrzeja Pilipiuka”

etap szkolny

- konkurs czytelniczy – 10 osób

- konkurs plastyczny – 3 osoby

etap wojewódzki

- konkurs czytelniczy 3 osoby : Arcimowicz Krzysztof ( IIA ) – wyróżnienie,

Bukrewicz Justyna ( IIIE )

Sakowski Adam ( IVT )

- konkurs plastyczny – 3 osoby:

udział: Bergcholc Luiza (IIB)  - I miejsce

Drewnowska Karla ( IC ) – II miejsce

Trochimiak Marek ( IIC )

uczniów przygotowywały: mgr Ewa Boguszewska, mgr Jolanta Grzymkowska,

mgr Małgorzata Mioduszewska Scaduto

15. Konkurs – Festiwal Piosenki „Jesienne Trele”

organizatorzy  konkursu: mgr Bożena Czerkas  oraz

Samorząd Szkolny

16. Szkolny Konkurs Fotograficzny „Oblicza wody. Powiat siemiatycki w obiektywie”

udział wzięło 9 osób

organizatorzy konkursu: mgr Ewa Boguszewska, mgr Jolanta Grzymkowska,

mgr Małgorzata Mioduszewska Scaduto

17. Szkolny Konkurs Młodych Poetów

udział wzięło 7 uczniów

organizatorzy konkursu:  mgr Ewa Boguszewska, mgr Jolanta Grzymkowska,

mgr Małgorzata Mioduszewska Scaduto, mgr Alina Wolszczuk

18. Szkolny Konkurs Wiedzy o HIV/AIDS

udział wzięło 25 osób

organizator  konkursu: mgr Małgorzata Sawczak, mgr Iwona H. Charko

19. Szkolny Konkurs „Test wiedzy na temat szkodliwości palenia”

udział wzięło 18 osób

organizator  konkursu: mgr Urszula Jermakowicz,

mgr Monika Basista, mgr Wojciech Zieleniewski

20. Szkolny Konkurs „ Konstytucja 3 Maja i epoka Oświecenia”

organizator  konkursu: mgr Alicja Smoktunowicz z klasą IID

21. Konkurs „Lekcja o Funduszach Europejskich 3” w ramach programu Rozwój Polski

Wschodniej

udział – uczniowie klas III LO

opiekunowie konkursu: mgr Bożena Krzyżanowska, mgr Irena Łuba

 

Zawody sportowe

 

Wojewódzkie  Zawody Sportowe:

 

1.  Licealiada Województwa Podlaskiego w piłce ręcznej dziewcząt

- IV  miejsce w województwie – drużyna dziewcząt w składzie: Klepacka Kinga IIIA,

Derewońko Paulina IIIA, Goroszkiewicz Sylwie IIIA, Kosińska Karolina IIIA,

Koc Kamila IIIA, Sawicka Karolina IIE, Krzeczyńska Gabriela IIE, Niczyporuk Ewa IID,

Pacholska Angelika IIC, Terpiłowska Aleksandra IA, Wińska Karolina IB

trener – mgr Wojciech Zieleniewski

2. Licealiada Województwa Podlaskiego w piłce ręcznej chłopców

V  miejsce w województwie drużyna chłopców

trener  –  mgr Cezary Kudelski

3. Licealiada Województwa Podlaskiego w Szachach

- udział drużyny 4 osobowej

trener – mgr Stanisław Sieklucki

4. Memoriał Zdzisława Sawickiego w Czartajewie

II miejsce

trener – mgr Cezary Kudelski

5. Turniej Piłki Ręcznej o puchar Dyrektora I LO w Łosicach

I  miejsce drużyna dziewcząt

trener  –  mgr Wojciech Zieleniewski

6. XIII Gala Piłki Ręcznej w „Platerce” w Białej Podlaskiej

-  II  miejsce drużyna dziewcząt

trener  –  mgr Wojciech Zieleniewski

 

Powiatowe Zawody Sportowe:

1. Uliczne Biegi Niepodległości

II miejsce w powiecie

trener  –  mgr Cezary Kudelski

2. Mistrzostwa Powiatu w Tenisie Stołowym

I miejsce w powiecie

trener  –  mgr Cezary Kudelski,

3. Powiatowa Liga Siatkówki Szkół Ponadgimnazjalnych organizowana przez LZS

I miejsce w powiecie drużyna dziewcząt

I miejsce w powiecie drużyna chłopców

trener  –  mgr Wojciech Zieleniewski

4. Mistrzostwa w Futsalu

I miejsce w powiecie drużyna chłopców

trener  –  mgr Cezary Kudelski

5. Powiatowa Liga LA w Czartajewie

III miejsce w powiecie

trener  –  mgr Cezary Kudelski

6. Mistrzostwa Powiatu o Puchar Dyrektora MOSIR

I miejsce w powiecie

trener  –  mgr Cezary Kudelski,

Szkolne Zawody Sportowe:

1. Otwarte Mistrzostwa Szkoły w Szachach

– uczestnicy z różnych szkół powiatu

organizator –  mgr Stanisław Sieklucki

2. Mistrzostwa Szkoły  w Piłkę Siatkową

organizator - mgr Iwona Hapanowicz Charko

mgr Iwona Kuczewska

3. Mistrzostwa Szkoły w Piłkę Nożną

organizator mgr Cezary Kudelski

4. Mistrzostwa szkoły w tenisie stołowym

organizator mgr Cezary Kudelski

 

 

 

Osiągnięcia uczniów Zespołu Szkół w Siemiatyczach

w roku szkolnym 2012/2013

OLIMPIADY

1. XXXIX Olimpiada Geograficzna

eliminacje szkolne – 2 osoby

eliminacje okręgowe – 2 osoby

eliminacje centralne – 2 uczniów

Tomasz Grzyb ( IIE ) – uzyskał tytuł laureata

Piotr Osiejuk ( IIE ) uzyskał tytuł finalisty

uczniów przygotowywała  pani mgr Elżbieta Sielicka

2. Olimpiada Prawosławnej Wiedzy Religijnej

eliminacje szkolne –  3 osób

eliminacje okręgowe – 3 osoby

Agnieszka Brodziuk ( IIIA ), Michał Andrzejczuk ( IB ), Anna Marczuk ( IC )

eliminacje centralne – 1 uczennica        

Anna Marczuk ( IC ) – uzyskała tytuł finalisty

uczniowie pani mgr Joanny Juchnowskiej i ks. Janusza Awksietiejuka

3. V Ogólnopolska Olimpiada „ Myśli Jana Pawła II”

eliminacje szkolne – 6 uczniów

eliminacje okręgowe – 1 osoba  - Oleksiak Rafał ( IID )

uczniów przygotowywał ks. Piotr Wójcik

4. XXVIII Olimpiada Wiedzy Ekologicznej

eliminacje szkolne – 27 osób

eliminacje okręgowe – 1 osoby

uczniów przygotowywała  pani mgr Krystyny Leszczak Boczarow

5.  XLII Olimpiada Biologiczna

eliminacje szkolne – 8  osób

eliminacje okręgowe – 6 osób

uczniów przygotowywała  pani mgr Krystyny Leszczak Boczarow

6. Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym

eliminacje szkolne – 10 uczniów

eliminacje okręgowe – 2 osoby brały udział

Kryńska Eleni ( IIIB), Twarowska Dominika ( IIIG ),

uczniów przygotowywała mgr Alicja Smoktunowicz

7Olimpiada Języka Rosyjskiego

eliminacje szkolne – 3 osoby

eliminacje okręgowe – 1 osoba

Romaniuk Agnieszka  ( IIID ) otrzymała wyróżnienie

uczniów przygotowywała  mgr Helena Tymoszewicz

8. Olimpiada Języka Francuskiego

eliminacje szkolne – 2 osoby

eliminacje okręgowa – 2 osoby brały udział Kryńska Patrycja (IIIE), Scaduto Jan ( IIIE )

uczniów przygotowywała mgr Joanna Wróblewska Kasperuk,

9. Olimpiada Języka Angielskiego

eliminacje szkolne –  9 uczniów

uczniowie  pani: mgr Urszula Koc, mgr Justyna Owczarska,

mgr Krzysztof  Jermakowicz, mgr Agnieszka Stypułkowska,

10.  Olimpiada Wiedzy  MATEMATYKA Plus   - XVIII  edycja

udział wzięło 43 uczniów

uczniowie pani: mgr Barbary Łuby, mgr Moniki Kosk, mgr Teresy  Urbańskiej

 

KONKURSY

1. Konkurs Wiedzy Biblijnej

eliminacje szkolne –  50 uczniów

eliminacje diecezjalne  – 3 osoby : Karolina Boguszewska ( IIC) , Anna Pozorek ( IID ),

Rafał Oleksiak (IID)

uczniowie księdza Piotra Wójcika

2.  Ogólnopolski Konkurs w ramach kampanii „Na co mi to.  Narkotyki ? – nie biorę”

kategoria film -  Piotr Siemieniu ( IIE ) – I miejsce w eliminacjach ogólnopolskich

kategoria piosenka -  Majkel Parafiniuk ( IIF ) – I miejsce w eliminacjach wojewódzkich

opiekunowie: mgr Bożena Czerkas,  mgr Justyna Owczarska

 

3.  Konkurs „MAT-  Wygrywa Miłość, Akceptacja, Tolerancja” pod patronatem Sanepid-u

w Białymstoku

Majkel Parafiniuk ( IIF ) brał udział i zakwalifikował się do etapu wojewódzkiego

opiekun: mgr Justyna Owczarska

4.  VII Ogólnopolska Edycja Konkursu „Młodzi przeciwko patologiom społecznym”

w kategorii „ Myślenie Słowem” -  Karolina Kasperuk ( IIA ) – udział

uczennica pani: mgr Moniki Basisty

5.  Ogólnopolski Konkurs „Historia bliska” – XVI edycja

udział wzięło  4 uczniów  - drużyna otrzymała wyróżnienie

Siemieniuk Piotr(IIE), Stojaniuk Damian (IIE ), Kobus Paulina (IIIC),

Twarowska Diana (IIC)

uczniów przygotowywała mgr Bożena Czerkas

 

6. Konkurs Recytatorski Poezji Rosyjskiej „Kobiety Rosyjskiej Poezji”

eliminacje okręgowe  – 4 osoby

Karasowska Karolina ( IID ) – III miejsce, Filipiuk Agata ( IC )– finalistka

Opolski Szymon ( IB ) – III miejsce, Chwojko Paulina ( IIF ) – wyróżnienie

uczniowie pani mgr Heleny Tymoszewicz i mgr Joanny Juchnowskiej

 

7. Konkurs Recytatorski „Spotkania z Poezją i Prozą Religijną”

eliminacje wojewódzkie – 1 osoba

Opolski Szymon ( IB ) – II miejsce

uczniowie pani mgr Joanny Juchnowskiej

8. Ogólnopolski Konkurs Recytatorski

eliminacje szkolne –  5 uczniów

eliminacje powiatowe – 3 osoby Michał Drewulski ( IE), Eleni Bogumiła Kryńska (IIIB),

Opolski Szymon ( IB)

uczniowie pani: mgr Moniki Basisty, mgr Ewy Magdaleny Iwaniak,

mgr Aliny Wolszczuk

eliminacje wojewódzkie – 1 osoba: Drewulski Michał ( IE )

uczeń pani mgr Moniki Basisty

9.  Konkurs Ortograficzny

eliminacje szkolne – 8 uczniów

uczniowie pani mgr Moniki Basisty,  mgr Ewy Magdaleny Iwaniak,

10. Podlaskie Mistrzostwa Ortografii

udział brał 1 uczeń - Rafał Oleksiak (IID)

opiekun mgr Ewa Magdalena Iwaniak

11.  Szkolny Konkurs SuperAnglista

udział wzięło 24 osób

organizatorzy konkursu:  mgr Urszula Koc, mgr Justyna Owczarska,

mgr Jolanta Kalinowska, mgr Krzysztof  Jermakowicz

mgr Agnieszka  Stypułkowska,

12.  Szkolny Konkurs o Krajach Anglojęzycznych

udział wzięło 23 osóby

organizatorzy konkursu:  mgr Urszula Koc, mgr Justyna Owczarska,

mgr Jolanta Kalinowska, mgr Krzysztof  Jermakowicz

13.  Konkurs „Master of English”

udział wzięło 27 osób

organizatorzy konkursu:  mgr Urszula Koc, mgr Justyna Owczarska,

mgr Jolanta Kalinowska, mgr Krzysztof  Jermakowicz

mgr Agnieszka Stypułkowska, mgr Izabela Patkowska

14.  Szkolny Konkurs Piosenki Obcojęzycznej

udział wzięło 6 osób

organizatorzy konkursu:  mgr Urszula Koc, mgr Justyna Owczarska,

mgr Krzysztof  Jermakowicz, mgr Agnieszka Stypułkowska,

15.  Konkurs Wiedzy o Wielkiej Brytanii

udział wzięło 28 osób

organizatorzy konkursu:  mgr Krzysztof  Jermakowicz, mgr Urszula Koc,

mgr Justyna Owczarska, mgr Jolanta Kalinowska,

mgr Agnieszka  Stypułkowska,

16.  Szkolny Konkurs „Mistrz Ortografii Języka Niemieckiego”

udział wzięło 12 uczniów,

organizator konkursu:    pani mgr Urszula  Jermakowicz,

17.  Szkolny Konkurs „Mistrz Ortografii Języka Francuskiego”

udział wzięło 6 uczniów,

organizator konkursu:    pani mgr Joanny Wróblewskiej Kasperuk,

18. Konkurs Wiedzy o Francji i Krajach francuskojęzycznych

udział wzięło 11 osób

organizator konkursu:  pani  mgr Joanny Wróblewskiej Kasperuk,

19.  Szkolny Konkurs „Komisja Edukacji Narodowej – założenia, przedstawiciele,

działalność, osiągnięcia”

udział wzięło 12 uczniów

organizatorzy konkursu:  pani  mgr Monika Basista oraz  pani   mgr Bożeny Czerkas

20. Konkurs „Czy znasz twórczość Jacka Komudy”

etap szkolny

- konkurs czytelniczy – 6 osób

- konkurs plastyczny – 3 osoby

etap wojewódzki

- konkurs czytelniczy 3 osoby :            Arcimowicz Krzysztof ( IA ) – I miejsce,

Sakowski Adam ( IIIT ) – II miejsce,

Kryńska Eleni ( IIIB ) - wyróżnienie

- konkurs plastyczny – 3 osoby:

udział: Radzikowska Klaudia ( IC), Parafiniuk Majkel ( IIF)

Bergcholc Luiza (IB)  - I miejsce

 

uczniów przygotowywały: mgr Ewa Boguszewska, mgr Jolanta Grzymkowska,

mgr Małgorzata Mioduszewska Scaduto

21. Szkolny Konkurs Fotograficzny „Piękno podlaskiego krajobrazu”

udział wzięło 8 osób

organizatorzy konkursu: mgr Ewa Boguszewska, mgr Jolanta Grzymkowska,

mgr Małgorzata Mioduszewska Scaduto

22. Szkolny Konkurs Młodych Poetów „Świat Marzeń”

udział wzięło 8 uczniów

organizatorzy konkursu:   mgr Ewa Boguszewska, mgr Jolanta Grzymkowska,

mgr Małgorzata Mioduszewska Scaduto, mgr Alina Wolszczuk

23. VIII edycja Szkolnego Konkursu Wiedzy o HIV/AIDS

udział wzięło 31 osób

organizator  konkursu: mgr Krystyna Laszczak Boczarow,

mgr Iwona Hapanowicz Charko

24. Program „Akademia Edukacji Menadżerskiej – kafeteria edukacyjna dla licealistów”

organizowany przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie

udział wzięłyuczennice Łuszczewska Weronika ( IIIC) i Wojciuk Izabela ( IIIC)

ukończyły program z wynikiem wyróżniającym

opiekun: mgr Bożena Krzyżanowska

 

ZAWODY SPORTOWE

Wojewódzkie  Zawody Sportowe:

 

1.  Licealiada Województwa Podlaskiego w piłce ręcznej dziewcząt

- IV  miejsce w województwie – drużyna dziewcząt

trener – mgr Cezary Kudelski

2. Licealiada Województwa Podlaskiego w piłce ręcznej chłopców

VI  miejsce w województwie drużyna chłopców

trener  –  mgr Krzysztof Wieczorek

3. Memoriał Zdzisława Sawickiego w Czartajewie

III miejsce

trener – mgr Cezary Kudelski

4. Podlaski Festiwal Piłki Ręcznej

II  miejsce drużyna chłopców

trener  –  mgr Krzysztof Wieczorek

5. Licealiada Województwa Podlaskiego w Szachach

- udział drużyny 4 osobowej

trener – mgr Stanisław Sieklucki

 

Powiatowe Zawody Sportowe:

1. Mistrzostwa Szachowe Powiatu LZS

IV miejsce zajął zespół w składzie: Boguszewska Agnieszka ( IC),

Brzeźnicki Tomasz (IC), Trochimiak Marek (IC), Lachowicz Łukasz ( ID )

trener  –  mgr Stanisław Sieklucki

2. Uliczne Biegi Niepodległości

I miejsce w powiecie

trener  –  mgr Cezary Kudelski

3. Mistrzostwa Powiatu w Tenisie Stołowym

I miejsce w powiecie

trener  –  mgr Cezary Kudelski,

4. Mistrzostwa Powiatu  w Piłce Siatkowej

I miejsce w powiecie drużyna dziewcząt

II miejsce w powiecie drużyna chłopców

trener  –  mgr Cezary Kudelski

trener  –  mgr Tadeusz Nazarewicz

5. Mistrzostwa w Futsalu Dziewcząt

IV miejsce w powiecie

trener  –  mgr Cezary Kudelski

6. Powiatowa Liga LA w Czartajewie

III miejsce w powiecie

trener  –  mgr Cezary Kudelski

Szkolne Zawody Sportowe:

1. Mistrzostwa Szkoły w Szachach

organizator –  mgr Stanisław Sieklucki

2. Otwarte Mistrzostwa Szkoły w Szachach

– uczestnicy z różnych szkół powiatu

organizator –  mgr Stanisław Sieklucki

3. Szkolne rozgrywki w piłce koszykowej

organizator -  mgr Iwona Kuczewska

4. Ferie na sportowo - Piłka Koszykowa Chłopców

organizator -  mgr Iwona Hapanowicz Charko

5. Mistrzostwa Szkoły  w Piłce Ręcznej Chłopców

organizator - mgr Krzysztof Wieczorek

6. Mistrzostwa szkoły w tenisie stołowym

organizator mgr Cezary Kudelski

7. Dzień Sportu

- Mistrzostwa Szkoły w piłce nożnej

- Mistrzostwa Szkoły w piłce siatkowej

- Mistrzostwa Szkoły w piłce plażowej

- Mistrzostwa Szkoły w przeciąganiu liny

organizatorzy  -  mgr Iwona Kuczewska, mgr Iwona Hapanowicz Charko,

mgr Cezary Kudelski, mgr Tadeusz Nazarewicz,

mgr Krzysztof Wieczorek

 

Osiągnięcia uczniów Zespołu Szkół w Siemiatyczach

w roku szkolnym 2011/2012

 

OLIMPIADY

1. Olimpiada Geograficzna

eliminacje szkolne – 1 osoba

eliminacje okręgowe – 1 osoba

eliminacje centralne – 1 uczeń

Tomasz Grzyb (IE) – uzyskał tytuł laureata

ucznia przygotowywała pani mgr Elżbieta Sielicka

 

2. IV Ogólnopolska Olimpiada „Myśli Jana Pawła II”

eliminacje szkolne – 14 uczniów

eliminacje okręgowe – 3 osoby

Oleksiak Rafał (ID) – uzyskał tytuł laureat w eliminacjach centralnych

uczniów przygotowywał ks. Mirosław Połok

 

3. XXVII Olimpiada Wiedzy Ekologicznej

eliminacje szkolne – 22 osoby

eliminacje okręgowe – 2 osoby

Marlena Żoch (IIIA) - finalistka etapu wojewódzkiego

uczniów przygotowywała pani mgr Krystyna Leszczak Boczarow

 

4. XLI Olimpiada Biologiczna

eliminacje szkolne – 6 osób

eliminacje okręgowe – 6 osób

Bychowska Weronika (IIIA), Żoch Marlena (IIIA), Romanowska Dominika (IIIA),

Romanowska Dorota (IIA), Jakimiuk Katarzyna (IIA), Brodziuk Agnieszka (IIA)

uczniów przygotowywała pani mgr Krystyna Leszczak Boczarow

 

5. XLIII Olimpiada Języka Rosyjskiego

eliminacje szkolne – 7 osób

eliminacje okręgowe – 1 osoba

Romaniuk Agnieszka (IID)

uczniów przygotowywał pan mgr Roman Panasiuk

 

6. Olimpiada Języka Polskiego

eliminacje szkolne – 2 osoby

eliminacje okręgowe – 1 osoba

uczennicę przygotowywała pani mgr Alina Wolszczuk

 

7. Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym

eliminacje szkolne – 25 uczniów

eliminacje okręgowe – 2 osoby

Czarkowski Kamil (IIC), Podgórski Adrian (IIC)

uczniów przygotowywała pani mgr Bożena Czerkas, pani mgr Alicja Smoktunowicz

 

8. Olimpiada Wiedzy o HIV/AIDS

eliminacje szkolne – 27 osób

eliminacje powiatowe – 5 osób

Evelina Bociuk (IID) – finalistka eliminacji powiatowych (25.03.2012)

eliminacje wojewódzkie – 1 osoba (Evelina Bociuk – 17.05.2012)

uczniowie pani mgr Małgorzaty Sawczuk

9. Olimpiada Prawosławnej Wiedzy Religijnej

eliminacje szkolne – 2 osób

eliminacje okręgowe – 2 osoby

Brodziuk Agnieszka (IIA) , Opolski Dawid (IIF)

uczniowie pani mgr Joanny Juchnowskiej

 

10. Olimpiada Historyczna

eliminacje szkolne – 2 osoby

przygotowywała mgr Bożena Czerkas

 

11 Olimpiada Języka Angielskiego

eliminacje szkolne – 23 uczniów

uczniowie pani/pana: mgr Urszuli Koc, mgr Justyny Owczarskiej, mgr Jolanty Kalinowskiej, mgr Krzysztofa Jermakowicza, mgr Agnieszki Stypułkowskiej,

 

12. Olimpiada Języka Francuskiego

eliminacje szkolne – 2 osoby

uczniów przygotowywała pani mgr Joanna Wróblewska Kasperuk,

 

 

13. Olimpiada Chemiczna

eliminacje szkolne – 3 osoby

uczniów przygotowywała pani mgr Marianna Fleks

 

 

KONKURSY

 

1. II Ogólnopolski Konkurs Informatyczny T.I.K?-TAK!

eliminacje szkolne – 21 uczniów

Przemysław Ryciuk (IID) – III miejsce w województwie, XVIII w kraju

uczniowie pana mgr Jarosława Ryszczuka

 

2. Ogólnopolski Konkurs Recytatorski

eliminacje szkolne – 8 uczniów

eliminacje powiatowe – 2 osoby

uczniowie pani: mgr Moniki Basisty, mgr Ewy Magdaleny Iwaniak,

mgr Anety Gumieniak Zduniuk

eliminacje wojewódzkie – 2 osoby:

Michalina Iga Boguszewska (IA), Paulina Chwojko (IF)

uczennice przygotowywały panie: mgr Ewa Magdalena Iwaniak,

mgr Aneta Gumieniak Zduniuk

 

3. Ogólnopolski Konkurs „Moja Przedsiębiorcza firma”

organizowany przez fundację Narodowego Banku Polskiego w Warszawie

 

udział wzięło 4 uczniów z IID: Angelika Panasiuk , Katarzyna Tarasiuk, Michał Mudel,

Sebastian Dawid Kurczuk

w eliminacjach centralnych otrzymali wyróżnienie

uczniów przygotowywała pani dyrektor mgr Bożena Krzyżanowska

 

4. Ogólnopolski Konkurs „Historia bliska” – XVI edycja

udział wzięło 4 uczniów

Siemieniu Piotr(IE), Stojaniuk Damian (IE ), Kobus Paulina (IIC), Twarowska Diana (IC)

uczniów przygotowywała pani mgr Bożena Czerkas

 

5. Konkurs czytelniczy „Czy znasz twórczość Hanny Kowalewskiej”

eliminacje szkolne – 7 uczniów

eliminacje okręgowe – 3 osoby

Bociek Ewelina (IID), Laszkiewicz Ewelina (IIB),

Worobiej Katarzyna (IIE) - otrzymała wyróżnienie

organizatorzy konkursu: pani mgr Ewa Boguszewska, pani mgr Jolanta Grzymkowska,

 

6. Konkurs Ortograficzny

eliminacje szkolne – 19 uczniów

uczniowie pani mgr Ewy Magdaleny Iwaniak, pani mgr Aliny Wolszczuk

 

XIII Podlaskie Mistrzostwa w Ortografii

eliminacje wojewódzkie – 1 uczennica

Michalina Iga Boguszewska (IA) – zajęła 13 miejsce

 

7. Konkurs Informatyczny „NIE(…) i już” – nie biorę, palę, uzależniam się od komputera

i telefonu komórkowego.

eliminacje szkolne – 3 uczniów

uczniowie pana: mgr Jarosława Ryszczuka

 

8. Szkolny Konkurs „Mistrz Ortografii Języka Angielskiego”

udział wzięło 22 osób

organizatorzy konkursu: pani mgr Urszula Koc, pani mgr Justyna Owczarska,

pani mgr Jolanta Kalinowska, pan mgr Krzysztof Jermakowicz

pani mgr Agnieszka Stypułkowska,

 

9. Szkolny Konkurs „Mistrz Ortografii Języka Niemieckiego”

udział wzięło 25 uczniów,

organizator konkursu: pani mgr Urszula Jermakowicz,

 

10. Szkolny Konkurs Ortograficzny Języka Francuskiego.

udział wzięło 6 osób

organizatorzy konkursu: pani mgr Joanny Wróblewskiej Kasperuk,

 

11. Konkurs „Mistrz Gramatyki Rosyjskiej” pod patronatem Wojewody Podlaskiego

w eliminacjach wojewódzkich udział wzięły 3 uczennice

Agnieszka Romaniuk (IID), Paulina Putko (IIIF), Dominika Kamieńska (IIIF)

uczennice przygotowywał: pan mgr Roman Panasiuk

 

12. IV Konkurs matematyczny Politechniki Białostockiej

udział wzięło 3 uczniów:

Pozorek Anna (ID), Stachera Daniel (ID), Osiejuk Piotr (IE)

opiekun: pani mgr Barbara Łuba

 

13. Szkolny Konkurs „Supergermanista”

udział wzięło 14 osób,

organizator konkursu: pani mgr Urszula Jermakowicz,

 

 

14. Szkolny Konkurs „Komisja Edukacji Narodowej – założenia, przedstawiciele,

działalność, osiągnięcia”

udział wzięło 16 uczniów

organizatorzy konkursu: pani mgr Monika Basista oraz pani mgr Bożeny Czerkas

 

15. Szkolny Konkurs Fotograficzny „Piękno architektury sakralnej”

udział wzięło 6 osób

organizatorzy konkursu: pani mgr Ewa Boguszewska, pani mgr Jolanta Grzymkowska,

pani mgr Małgorzata Mioduszewska Scaduto

 

16. Szkolny Konkurs Młodych Poetów

udział wzięło 7 osób

organizatorzy konkursu: pani mgr Alina Wolszczuk, pani mgr Ewa Boguszewska,

pani mgr Jolanta Grzymkowska,

 

17. Szkolny Konkurs na najlepsza prezentację o Krajach Anglojęzycznych

udział wzięło 12 osób

organizatorzy konkursu: pani mgr Urszula Koc, pani mgr Justyna Owczarska, pani mgr Jolanta Kalinowska, pan mgr Krzysztof Jermakowicz, pani mgr Agnieszka Stypułkowska,

 

18. Konkurs „Master of English”

udział wzięło 17 osób

organizatorzy konkursu: pani mgr Urszula Koc, pani mgr Justyna Owczarska, pani mgr Jolanta Kalinowska, pani mgr Krzysztof Jermakowicz, pani mgr Agnieszka Stypułkowska,

 

19. Miejski Konkurs „Moje Pasje” organizowany przez Burmistrza miasta Siemiatycze

i pełnomocnika ds. uzależnień

Piotr Siemieniu IE – I miejsce

ucznia przygotowywała - pani mgr Bożena Czerkas

 

20. VII edycja Szkolnego Konkursu Wiedzy o HIV/AIDS

udział wzięło 27 osób

organizator konkursu: pani mgr Marianna Fleks

 

 

ZAWODY SPORTOWE

 

Wojewódzkie Zawody Sportowe:

 

1. Licealiada Województwa Podlaskiego w piłce ręcznej dziewcząt

- II miejsce w województwie – drużyna w składzie: Tokarska Justyna (IIIB),

Karwacka Marta (IIID), Drewulska Katarzyna (IIE), Mudel Urszula (IIE),

Uścijaniuk Karolina (IIC), Derewońko Paulina (IA), Goroszkiewicz Sylwia (IA),

Klepacka Kinga (IA), Koc Kamila (IA), Kosińska Karolina ( IA),

Krakówko Dominika (IB), Sawoniuk Justyna (IB), Zaniewicz Katarzyna (IB)

 

trener – pan mgr Wojciech Zieleniewski

 

2. Licealiada Województwa Podlaskiego w piłce ręcznej chłopców

- IV miejsce w województwie drużyna chłopców

 

trener – pan mgr Krzysztof Wieczorek

pan mgr Cezary Kudelski

 

3. Memoriał Zdzisława Sawickiego

III miejsce drużyna chłopców i dziewcząt

 

trener – pan mgr Cezary Kudelski

 

Powiatowe Zawody Sportowe:

 

1. Uliczne Biegi Niepodległości

I miejsce w powiecie drużyna dziewcząt

III miejsce w powiecie drużyna chłopców

trener – pan mgr Cezary Kudelski

 

2. Bieg Anny Jabłonowskiej

III miejsce w powiecie drużynowo

trener – pan mgr Cezary Kudelski

 

3. Mistrzostwa Powiatu w Tenisie Stołowym

I miejsce w powiecie drużyna chłopców

 

indywidualnie: I miejsce w powiecie Malewski Grzegorz ( IIIG)

II miejsce w powiecie Sejbuk Mateusz ( I ZSZ )

trener – pan mgr Cezary Kudelski,

 

4. Powiatowa Liga w Piłce Siatkowej Dziewcząt

I miejsce w powiecie

trener – pan mgr Wojciech Zieleniewski

 

5. Powiatowe zawody w piłce ręcznej chłopców

I miejsce w zawodach

trener – pan mgr Krzysztof Wieczorek

 

 

6. Mistrzostwa Powiatu w piłce siatkowej chłopców

II miejsce w powiecie

trener – pan mgr Tadeusz Nazarewicz

7. Mistrzostwa w piłce plażowej chłopców

II miejsce w powiecie

trener – pan mgr Tadeusz Nazarewicz

 

8. Mistrzostwa w piłce plażowej dziewcząt

 

trener – pan mgr Wojciech Zieleniewski

 

Szkolne Zawody Sportowe:

 

1. Szkolne rozgrywki w piłce koszykowej dziewcząt

I miejsce klasa IA

II miejsce IIF

III miejsce IIIF

organizator - pani mgr Iwona Kuczewska

 

2. Mistrzostwa szkoły w piłce koszykowej chłopców

 

organizator - pani mgr Iwona Hapanowicz Charko

 

3. Mistrzostwa szkoły w piłce ręcznej chłopców

wygrała drużyna z klas ICE

organizator - pan mgr Krzysztof Wieczorek

 

4. Mistrzostwa szkoły w piłce nożnej chłopców (futsal)

wygrała drużyna z klasy IB

 

organizator pan mgr Cezary Kudelski

 

5. Mistrzostwa szkoły w tenisie stołowym

I miejsce Zaremba Przemysław (IIIG)

II miejsce Sejbuk Mateusz ( I zsz )

III miejsce Glinko Łukasz (IIIG)

 

organizator pan mgr Cezary Kudelski

 

6. Mistrzostwa szkoły w piłce siatkowej chłopców

 

organizator - pan mgr Tadeusz Nazarewicz

 

 

 

 

Osiągnięcia uczniów Zespołu Szkół w Siemiatyczach
w roku szkolnym 2010/2011KONKURSY
1. Ogólnopolski Konkurs  Informatyczny „ Przygody Pana T.I.K.-a”
Kategoria „Komiks” – Michał Mudel ID – X miejsce.
Kategoria „Baner „ – Michał Selewońko ID – I miejsce.
Uczniowie prof. Jarosława Ryszczuka.

2.  Ogólnopolski Konkurs  Informatyczny TIK?-TAK? 2011
Udział wzięło 126 uczniów - Przemysław Ryciuk ID uzyskał najlepszy procent poprawnych odpowiedzi. Szkoła zajęła 33 miejsce w Polsce.
Uczniowie prof. Jarosława Ryszczuka i prof.  Małgorzaty Kościaniuk.

3.  Ogólnopolski Konkurs Recytatorski
Eliminacje wojewódzkie –Roksana  Obniska  IIB - uczennica prof. Moniki Basisty.ZAWODY SPORTOWE:

1.  Licealiada Województwa Podlaskiego w piłce ręcznej dziewcząt
- II  miejsce: trener – prof. Wojciech Zieleniewski.
2. Licealiada Województwa Podlaskiego w piłce ręcznej chłopców
- IV  miejsce: trener –  prof. Krzysztof Wieczorek .
3. Licealiada Województwa Podlaskiego w siatkówce dziewcząt – I liga
- X  miejsce: trener  –  prof. Wojciech Zieleniewski.
4. Awans do Licealiady Województwa Podlaskiego w siatkówce chłopców
– IV liga: trener  –  prof. Tadeusz Nazarewicz.
5. Licealiada Województwa Podlaskiego w futsalu chłopców
-  IV miejsce w I lidze: trener  –  ks. Jarosław Rosłon.
6. Licealiada Województwa Podlaskiego w sztafetowych biegach przełajowych
-  XIII  miejsce drużyna chłopców,
-  VII  miejsce drużyna dziewcząt: trener  –  prof. Cezary Kudelski.
7. Licealiada Województwa Podlaskiego w Lidze Lekkoatletycznej
- XVI miejsce  w półfinale drużynowo dziewczęta: trener – prof. Cezary Kudelski.
8. Otwarte Mistrzostwa Województwa w Lekkiej Atletyce - Memoriał Z. Dondziłły
-  III miejsce drużynowo: trener – prof. Cezary Kudelski.