accessible

Redakcja

Szkolna Gazeta „CENZOR” ukazuje się od października 2002 r. raz w miesiącu. Teksty zamieszczane są na tablicach znajdujących się przy pracowni nr 76. W roku szkolnym zespół redakcyjny wydaje 5 numerów. Od 2005 r. gazeta publikowana jest również na stronie internetowej szkoły. Założycielem i opiekunem „Cenzora” jest pani Monika Basista – nauczyciel języka polskiego. Oprócz tekstów członków redakcji w gazecie zamieszczane są opowiadania, felietony i prace plastyczne innych uczniów Zespołu Szkół.

W roku szkolnym 2021/2022 „Cenzora” redagują:

 

KATARZYNA ARCIMOWICZ

WIKTORIA FILIŃSKA

AGNIESZKA GUMIENIAK

EMILIA KOMOŃ

NIKOLA KULIŃSKA

DARIA OSMÓLSKA

MARIA SZEWELUK

 

Jeśli chciałbyś skomentować nasze teksty, zamieścić własne (np. opowiadania, felietony, wypowiedzi nauczycieli i uczniów do cyklu „Samo życie”) lub masz propozycję tematu, który powinien zostać podjęty, zgłoś się do opiekuna zespołu (sala nr 16) lub osób redagujących gazetę.