accessible

XX JUBILEUSZOWA EDYCJA KONKURSU WIEDZY O PATRONIE SZKOŁY

 

12 października już po raz dwudziesty odbył się Ogólnoszkolny Konkurs „Komisja Edukacji Narodowej – założenia, przedstawiciele, działalność, osiągnięcia”. Wzięli w nim udział uczniowie klas drugich. Ich występy oceniała komisja, w której skład weszły: pani Bożena Krzyżanowska – dyrektor szkoły, pani Ewa Boguszewska – nauczyciel bibliotekarz oraz Zuzanna Okuniewska – przedstawicielka społeczności uczniowskiej. Prowadzenie konkursu powierzono Julii Radziszewskiej i Filipowi Sobotce z klasy IIIC.

Formuła konkursu przez 20 lat zmieniała się. W pierwszej edycji ówcześni drugoklasiści zmagali się tylko z testem dotyczącym Komisji Edukacji Narodowej. W 2004 roku, w związku z obchodami sześćdziesięciolecia istnienia naszego liceum, obejmował on już kilka konkurencji. Kolejne lata przynosiły nowe zmiany. Swoją wiedzę na temat patrona naszego liceum i czasów oświecenia drugoklasiści od kilkunastu lat prezentują przed swoimi młodszymi i starszymi kolegami na forum szkoły. I choć pandemia spowodowała, że w ostatnich dwóch latach konkurs miał bardzo ograniczoną formułę, to w tym roku powrócił w starym, dobrym stylu.
Tegoroczni uczestnicy zmagań konkursowych rywalizowali w trzech konkurencjach. Dwuosobowe zespoły złożone z przedstawicieli wszystkich klas drugich odpowiadały na pytania dotyczące Komisji Edukacji Narodowej. Druga konkurencja polegała na przedstawieniu stylizacji kobiecej lub męskiej z epoki oświecenia. Oceniane były strój, makijaż, fryzura i komentarz. W tej konkurencji wszystkie klasy wypadły rewelacyjnie. Ostatnia konkurencja konkursowa polegała na wykonaniu dowolną techniką i zaprezentowaniu portretu wybranej postaci związanej z Komisją Edukacji Narodowej.
Po trzech seriach pytań dotyczących patrona naszej szkoły i dwóch konkurencjach zwycięzcami okazali się uczniowie klasy IIC i to w ich ręce powędrował jubileuszowy tort wręczony przez przewodniczącą jury- Panią Dyrektor Bożenę Krzyżanowską.