Projekt „Poznawanie innych kultur kluczem do rozwoju uczniów”

 

 

Miło nam poinformować, że Zespół Szkół w Siemiatyczach  w okresie 01/06/2020 – 31/05/2021 roku będzie realizować projekt „Poznawanie innych kultur kluczem do rozwoju uczniów”, realizowanego w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów”, finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego nr projektu: 2019-2-PMU-2233.   Budżet wynosi 196 086,00 PLN.

Projekt będzie wspólnie realizowany z grecką szkołą PLATON M.E.P.E. School w Katerini (Instytucja przyjmująca) i skierowany jest do 40 uczniów naszej szkoły, którzy łącznie z 4 nauczycielami wyjadą na tygodniową mobilność do Grecji w roku szkolnym 2020/2021, w dwóch turach.

 

Główne cele projektu to:

  • rozwój kompetencji społecznych i interpersonalnych naszej młodzieży
  • poszerzenie umiejętności posługiwania się językiem angielskim w kontekście edukacyjnym i codziennych rozmowach
  • budowanie postawy otwartości i tolerancji wobec innych osób
  • poznanie nowej kultury europejskiej oraz podwyższenie świadomości bycia Europejczykiem
  • poznanie źródeł kultury greckiej i zaciekawienie uczniów jej elementami
  • integracja i współpraca z uczniami szkoły PLATON
  • rozwijanie kompetencji cyfrowych poprzez tworzenie i wykorzystanie nowych technologii i pomocy audiowizualnych oraz cyfrowych

 

Po realizacji mobilności uczniowie dostaną certyfikaty i odpowiednie zaświadczenia z odbycia mobilności, które będą uzupełnieniem przyszłego CV.

Każdy wyjazd zakończony będzie procesem ewaluacji i upowszechnianiem wyników projektu, w co zaangażowani zostaną sami uczestnicy, opiekunowie oraz cały zespół projektowy z obydwu instytucji. Promocja i efekty projektu rozpowszechnione zostaną podczas konferencji podsumowujących, w mediach lokalnych, w prasie oraz stronie internetowej szkoły.