Stypendium Prezesa Rady Ministrów

Uczennica klasy IIC Natalia Jaszczołt otrzymała stypendium Prezesa Rady Ministrów.


W tym roku w sumie 116 uczniom szkół ponadgimnazjalnych z województwa podlaskiego przyznano to stypendium. Nie jest łatwo spełnić ktyteria tego stypendium, nagrodzeni uczniowie często mają średnią ocen powyżej 5,0. Uroczyste wręczenie potwierdzenia przyznania stypendium odbyło się w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim w Białymstoku w dniu 12.12.2018r. Potwierdzenia wręczyli uczniom Wojewoda Podlaski Bohdan Paszkowski i Kurator Oświaty Beata Pietruszka. Na poczatku uroczystości Pani Kurator wręczyła zasłużonym nauczycielom krzyże zasługi przyznane przez Prezydenta Polski i medale Komisji Edukacji Narodowej przyznane przez Minister Oświaty, które nie zostały odebrane w czasie Święta Edukacji Narodowej. Z naszej szkoły w tym dniu medale odebrali nauczyciele wychowania fizycznego Wojciech Zieleniewski i Cezary Kudelski.