Ogłoszenie

Szanowni Rodzice i Uczniowie


Informuję, że komitet strajkowy podjął decyzję o zakończeniu strajku nauczycieli w związku z powyższym

od dnia 15.04.2019 r. (poniedziałek) odbędą się zajęcia dydaktyczno – wychowawcze

 

Bożena Krzyżanowska

Dyrektor szkoły