accessible

Lekcja o funduszach Europejskich 

11 i 12 kwietnia 2018r w naszej szkole po raz trzeci uczniowie klas pierwszych Liceum Ogólnokształcącego uczestniczyli w projekcie „Lekcja o Funduszach Europejskich. Przedsiębiorczość II”.

 

Celem głównym było przybliżenie młodzieży zasad aplikowania o środki na wsparcie start-upów w ramach Platform startowych współfinansowanych z Programu Polska Wschodnia, oraz zapoznanie uczniów z dobrymi praktykami i przykładami przedsiębiorczości młodych ludzi.

Podczas 45-minutowych zajęć uczniowie dowiedzieli się m.in. jak Fundusze Europejskie pomagają młodym ludziom przekuć pomysł w biznes.

Lekcję przeprowadziła Pani Bożena Krzyżanowska w oparciu o przygotowany scenariusz oraz materiały. Film informacyjny w formie animacji, komiks oraz zadania konkursowe podobały się młodzieży. Uczniowie byli bardzo zainteresowani i aktywni na lekcji. Więcej informacji na temat Platform Startowych i Start-Upów można uzyskać na stronie  www.platformy startowe.gov.pl

Atrakcyjność zajęć podniosły również nagrody, które otrzymali uczniowie za najlepiej wykonane zadania konkursowe i aktywny udział w lekcji.

Organizatorem projektu „Lekcja o Funduszach Europejskich. Przedsiębiorczość II” jest Departament Programów Ponadregionalnych, Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, Instytucja Zarządzająca Programem Polska Wschodnia 2014-2020