Nasze Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej w Siemiatyczach otrzymało zaszczytne wyróżnienie za podjęte działania i zaangażowanie młodzieży w obchody Święta Flagi i Święta Konstytucji 3 Maja.

Na wyróżnienie zasłużyła przede wszystkim inicjatywa zorganizowania  „Pierwszego Siemiatyckiego  Marszu Biało-Czerwonego”, w którym uczestniczyły władze samorządowe Powiatu, Miasta i Gminy Siemiatycze oraz nauczyciele i uczniowie  szkół z terenu miasta i gminy Siemiatycze. Wszyscy ubrani w stroje biało - czerwone nieśli ze sobą flagi i balony w kolorach narodowych dając wyraz naszemu przywiązaniu do barw i symboli narodowych. Flaga wyraża i podkreśla naszą tożsamość i pamięć o tych, którym zawdzięczamy wolną Polskę. Pani Kurator podziękowała dyrekcji, nauczycielom i uczniom  na inicjatywy i zaangażowanie w obchody tych świąt narodowych oraz podkreśliła wagę takich działań szkoły w wychowanie młodego pokolenia.