accessible

Archiwum

Wizyta przygotowawcza

„Kultura jako kompetencja młodego europejczyka”  projekt edukacyjny

W roku szkolnym 2021/2022 nasza szkoła realizuje projekt edukacyjny

Kultura jako kompetencja młodego europejczyka”, w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów”, finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego nr projektu: 2020-1-PMU-3042. Projekt będzie realizowany wspólnie z grecką szkołą PLATON M.E.P.E. School w Katerin

Główne cele projektu to:

- rozwój kompetencji społecznych i interpersonalnych naszej młodzieży
- poszerzenie umiejętności posługiwania się językiem angielskim w kontekście  

  edukacyjnym i codziennych rozmowach
- budowanie postawy otwartości i tolerancji wobec innych osób
- poznanie nowej kultury europejskiej oraz podwyższenie świadomości bycia    

  Europejczykiem
- poznanie źródeł kultury greckiej i zaciekawienie uczniów jej elementami
- integracja i współpraca z uczniami szkoły PLATON
- rozwijanie kompetencji cyfrowych poprzez tworzenie i wykorzystanie nowych

  technologii i pomocy audiowizualnych oraz cyfrowych

Realizacja projektu rozpoczyna się poprzez uczestnictwo uczniów w zajęciach przygotowawczych, natomiast kluczowym elementem projektu są wyjazdy edukacyjne do Grecji. Pierwsza grupa uczniów wraz z nauczycielami wyjeżdża do Leptokarii w dniach 19.09.2021- 2.10.2021, kolejna w dniach 3 -16.10.2021r.  

Uczniowie będą uczestniczyć w zajęciach przygotowanych przez grecką szkołę partnerską PLATON M.E.P.E. School w Katerini. Będą mieli okazję zapoznać się dokładniej z historią i literaturą Starożytnej Grecji, ale także poznać nowsze elementy kultury tego kraju. Zwiedzą Meteory, park narodowy Góry Olimp, Litochoro, Stary Pantaleimon, wąwoz Enipeasa, zamek w Platamonas, wyspę Skhiatos

W dniach  4 -  6 września 2021 r. odbyła się wizyta przygotowawcza. Delegacja ze szkoły poznała miejsce, hotel, gdzie młodzież będzie przebywała w Grecji. Spotkaliśmy się również z dyrekcją i nauczycielami ze szkoły partnerskiej PLATON M.E.P.E. School w Katerini.

 

wizyta2

 

wizyta3

 

wizyta1