accessible

Archiwum

2018/2019

Święto Wojska Polskiego

 

15 sierpnia 2019r. nasze poczty sztandarowe uczestniczyły w powiatowych obchodach Święta Wojska Polskiego. Organizatorami obchodów byli Starosta Siemiatycki oraz Społeczny Komitet Budowy Pomnika Żołnierzy Walczących w Polskich Siłach Zbrojnych na Zachodzie w latach 1940-1945. Główne uroczystości odbyły się przy pomniku Żołnierzy Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie.

 

Tu po okolicznościowych przemówieniach delegacje złożyły wiązanki kwiatów, oddając w ten sposób hołd żołnierzom Wojska Polskiego, którzy przelali krew i oddali życie za wolność naszej Ojczyzny.

 

fot. Jacek Piotrowski

 

 

XI Zjazd Absolwentów i Wychowanków Liceum Ogólnokształcącego im. KEN, Liceum Handlowego i Technikum w Siemiatyczach

 

Rok 2018/2019 zakończył się w naszej szkole wydarzeniem istotnym dla całej społeczności szkolnej, mianowicie XI Zjazdem Absolwentów i Wychowanków Liceum Ogólnokształcącego im. KEN, Liceum Handlowego i Technikum w Siemiatyczach oraz obchodzonym jednocześnie jubileuszem 75-lecia istnienia szkoły.

W dniach 22-23 czerwca w murach naszego liceum pojawiło się ponad 200 absolwentów, którzy dali w ten sposób wyraz swojego przywiązania do szkoły oraz kolegów i koleżanek ze szkolnej ławki. Największą liczebnie grupę stanowili absolwenci, których od matury dzieli 30, 40 a nawet 50 i więcej lat. Ale na zjeździe pojawili się również młodsi absolwenci, którzy egzamin dojrzałości zdawali w końcówce lat 90. czy nawet po roku 2000.
Uroczystości zjazdowe rozpoczęły się tradycyjnie nabożeństwami odprawionymi w siemiatyckich świątyniach.

 

Nabożeństwu w cerkwi przewodniczył prawosławny biskup siemiatycki, Warsonofiusz, zaś mszę św. w kościele odprawił ks. biskup Tadeusz Pikus. Po nabożeństwach przedstawiciele absolwentów wraz z dyrekcją naszej szkoły udali się na cmentarz, na groby osób związanych z historią placówki, jej budowniczych, pracowników, nauczycieli, ale też wychowanków.

 

W ten sposób wyraziliśmy naszą wdzięczność i pamięć o tych, których nie ma wśród nas, a którzy odegrali istotną rolę w 75-letniej historii szkoły.
O godz. 10.00 rozpoczęła się oficjalna rejestracja uczestników zjazdu, a jego uroczystego otwarcia w samo południe dokonała Bożena Krzyżanowska, dyrektor szkoły.

 

Powitała ona zaproszonych gości, m.in. starostę i wice starostę Powiatu Siemiatyckiego – Jana Zalewskiego i Marka Bobla, przedstawicieli duchowieństwa, dyrektorów szkół i instytucji, przede wszystkim zaś byłych uczniów naszej szkoły, głównych bohaterów tego spotkania. W swoim przemówieniu pani dyrektor wspomniała m.in. o liczbach, które tworzą historię naszej szkoły. Z rocznikiem 2019 łącznie placówkę ukończyło 7238 jej absolwentów, uczyło w niej ponad 300 pedagogów, a zarządzało nią 14 dyrektorów. Otwierając zjazd pani dyrektor symbolicznie przekazała władzę nad szkołą jej absolwentom i wychowankom, reprezentowanym przez przewodniczącą zjazdu, wieloletnią emerytowaną nauczycielkę historii w naszej szkole, Grażynę Sidorczuk-Uszyńską.

 

W swoim okolicznościowym przemówieniu przewodnicząca przedstawiła krótką historię szkoły, przywołując nazwiska ludzi, którzy ją tworzyli przez kolejne lata. Wspomniała również o szkolnym muzeum, które powstało przy okazji jubileuszowego X zjazdu w 2014 r. Z roku na rok jest ono bogatsze o kolejne zbiory i dlatego ponownie zaproszono absolwentów do jego odwiedzenia.

Sentymentalna podróż w przeszłość możliwa była nie tylko poprzez odwiedziny szkolnego muzeum, ale również za sprawą kronik dokumentujących historię szkoły, wyłożonych dla absolwentów do przeglądania. Zresztą przeglądanie kroniki i wskrzeszanie ducha przeszłości było też osią części artystycznej, przygotowanej przez uczniów naszej szkoły pod okiem polonistek, Moniki Basisty i Edyty Niewińskiej. Część artystyczną uświetnił również występ szkolnego chóru, kierowanego przez Łukasza Kraujutowicza.

 

Pamiątką po każdym zjeździe są okolicznościowe tablice, które zdobią ściany korytarza naszej szkoły. Podczas tegorocznego zjazdu dołączyła to nich kolejna. Zaprojektował ją i wykonał, podobnie jak poprzednie Wiaczesław Szum. Symbolicznego odsłonięcia tablicy poprzez przecięcie wstęgi dokonali: dyrektor szkoły, przewodnicząca zjazdu oraz starosta powiatu siemiatyckiego.

 

Po części oficjalnej absolwenci zostali zaproszeni na obiad, a później zwiedzali szkołę i kontynuowali spotkania klasowe. Wieczorem w sali gimnastycznej odbył się bal zjazdowy.
Organizacja takiego zjazdu to ogromne przedsięwzięcie logistyczne. Nad jego całością czuwał komitet organizacyjny zjazdu, składający się z obecnych i emerytowanych nauczycieli naszej szkoły, a jednocześnie jej absolwentów. Przewodniczącą komitetu organizacyjnego była wice dyrektor, Bożena Czerkas. Należy podkreślić, że w przygotowania do zjazdu, zwłaszcza w ich ostatniej fazie, bardzo mocno byli zaangażowani obecni uczniowie naszej szkoły. Bez ich pomocy nie udałoby się wykonać wielu prac, dlatego młodzieży należą się ogromne podziękowania.
Kolejny zjazd za 5 lat. Już dzisiaj serdecznie zapraszamy.

 

Program zjazdu:

 

22 czerwca 2019r.

8.30 – Święta Liturgia w cerkwi p.w. Św. Apostołów Piotra i Pawła

9.30 – Msza Święta w kościele p.w. Wniebowzięcia NMP

10.30 – odwiedzenie grobów nauczycieli, pracowników i wychowanków na miejscowym cmentarzu

10.00 – 12.00 – rejestracja uczestników Zjazdu na terenie szkoły

12.00 – uroczyste otwarcie Zjazdu, odsłonięcie tablicy pamiątkowej, część artystyczna, wystąpienie przewodniczącego, gości, pamiątkowe zdjęcia, zwiedzanie szkoły

14.00 – obiad w sali gimnastycznej

15.00 – spotkania klasowe

19.00 – bal w sali gimnastycznej

 

23 czerwca 2019r.

10.00 – spotkania klasowe

 

Zakończenie roku szkolnego

 

Dobiegł końca kolejny rok szkolny. W tym roku wyjątkowo w środę 19 czerwca 2019r. odbyło się jego uroczyste zakończenie. Po raz kolejny uroczystość odbyła się przed głównym wejściem do szkoły. Niewątpliwie był to ciekawy rok przepełniony intensywną pracą. Uczniowie klas I i II LO oraz BS I stopnia pożegnali się na czas wakacji z nauczycielami i przyjaciółmi.

 

Odbyło się również pożegnanie absolwentów Zasadniczej Szkoły Zawodowej. Wręczono też nagrody za szkolne konkursy językowe, zawody sportowe (II miejsce w Licealiadzie Woj. Podlaskiego w piłkę ręczną chłopców), za udział w konkursie graficznym ,,75 lecie szkoły” oraz za film promujący życie bez uzależnień na konkurs Sanepidu.

 

Świadectwa z wyróżnieniem otrzymały łącznie 63 osoby, najwięcej w klasie 1A – 15 osób. Gratulacje i życzenia złożyła wyróżnionym pani Dyrektor Bożena Krzyżanowska. Przedstawicielka Rady Rodziców, pani Jolanta Sidorowicz podziękowała nauczycielom za pracę w ciągu całego roku szkolnego, a uczniom życzyła bezpiecznych i udanych wakacji. Następnie wszyscy uczniowie udali się do klas, gdzie otrzymali świadectwa z rąk swoich wychowawców.

 

 

WARSZTATY GEOLOGICZNE W MUZEUM GEOLOGICZNYM W WARSZAWIE
W dniu 14.06.2019r. grupa uczniów z klasy 2c uczestniczyła w warsztatach geologicznych „Rozpoznawanie skamieniałości” w Muzeum Geologicznym w Warszawie.

 

Zajęcia z wykorzystaniem muzealnych okazów skał, minerałów i skamieniałości prowadziła p. dr Tatiana Woroncowa - Marcinowska. Warsztaty przybliżyły uczniom zagadnienia związane z powstaniem skamieniałości i ukazywały bogactwo świata zwierząt w przeszłości geologicznej. Na wstępie prezentowane były informacje świadczące o istnieniu życia organicznego od ponad 3,5 mld lat. Przedstawiane skamieniałości należały do różnych typów zwierząt – od form najprostszych do coraz bardziej zaawansowanych ewolucyjnie. Były to gąbki, koralowce, małże, ślimaki, amonity, belemnity, ramienionogi, jeżowce i liliowce, będące najczęściej spotykanymi skamieniałościami w Polsce. Skamieniałości omawianychgrup zwierząt uczniowie podzieleni na zespoły, samodzielnie odnajdowali wśród wielu okazów zgromadzonych w kolekcji dydaktycznej.

 W dalszej części warsztatów nastąpiło poznanie prawdziwych skarbów Muzeum. Przewodnik opowiedział uczniom ewolucję życia organicznego oraz ukazał bogactwo świata minerałów i skał. Uczniom w szczególności podobały się zrekonstruowane szkielety m.in. mamuta, nosorożca włochatego i model dinozaura popularnie zwanego “Dyziem”.

 

Wyprawa do Muzeum Geologicznego była wielkim uzupełnieniem wiedzy w zakresie geologii. Opiekunem wycieczki była p. Elżbieta Sielicka.

 

 

20. rocznica wizyty Jana Pawła II w Drohiczynie

 

W sobotę, 8 czerwca w Drohiczynie odbyły się uroczyste obchody 20. rocznicy wizyty Ojca Świętego Jana Pawła II pod hasłem „Wspólnoty Wspólnot”.

 

O godzinie 12.00 była Msza Św. pod przewodnictwem i z homilią JE biskupa drohiczyńskiego Tadeusza Pikusa. Eucharystię celebrowano na placu obok katedry przy nowym ołtarzu, który jest repliką ołtarza, przy którym przed 20 laty Jan Paweł II przewodniczył nabożeństwu ekumenicznemu. Wśród licznie zgromadzonych wiernych, naszą szkołę reprezentowali uczniowie ze sztandarem oraz dyrekcja.

foto: Podlasie2420. rocznica wizyty Jana Pawła II w Drohiczynie.  W sobotę, 8 czerwca w Drohiczynie odbyły się uroczyste obchody 20. rocznicy wizyty Ojca Świętego Jana Pawła II pod hasłem „Wspólnoty Wspólnot”.

 O godzinie 12.00 była Msza Św. pod przewodnictwem i z homilią JE biskupa drohiczyńskiego Tadeusza Pikusa. Eucharystię celebrowano na placu obok katedry przy nowym ołtarzu, który jest repliką ołtarza, przy którym przed 20 laty Jan Paweł II przewodniczył nabożeństwu ekumenicznemu. Wśród licznie zgromadzonych wiernych, naszą szkołę reprezentowali uczniowie ze sztandarem oraz dyrekcja.

foto: Podlasie24

 

 

 

Konkurs geologiczny

 

W marcu bieżącego roku piątka uczniów naszego liceum (Aleksandra Łuba, Natalia Terebun, Kamila Małyszczuk, Weronika Stypułkowska oraz Grzegorz Tyborowicz) wzięła udział w XX już edycji Konkursu Geologiczno - środowiskowego organizowanego przez PIG-PIB w Warszawie.

 

Zadaniem uczniów było napisanie prac na jeden z trzech określonych tematów, dotyczących żywiołów ziemskich, które stanowiły motyw przewodni tegorocznej edycji konkursu. Z okręgu obejmującego województwa: mazowieckie, lubelskie oraz podlaskie do państwowego Instytutu Geologicznego w Warszawie nadesłano na poziomie szkół ponadgimnazjalnych ponad 60 prac. Trzy z nich ostały wyróżnione, w tym praca Natalii Terebun, uczennicy klasy Ib („Rok bez lata”). Do etapu półfinałowego, obejmującego godzinny test wiedzy, zakwalifikowano sześciu uczniów, w tym Weronikę Stypułkowską – IIc (tytuł pracy: „Oda do wulkanu”). W wyniku przeprowadzonej rywalizacji Weronika uzyskała tytuł Laureata etapu półfinałowego Konkursu Geologiczno - Środowiskowego, zajmując III miejsce. Opiekunem naukowym wszystkich uczniów była p. Elżbieta Sielicka.

 

 

 

 

Brązowy medal siatkarek

 

Największy sukces w piłce siatkowej dziewcząt w historii naszej szkoły. Mamy brązowy medal i kończymy rozgrywki na trzecim miejscu w województwie.

Finał Licealiady Województwa Podlaskiego w piłce siatkowej dziewcząt odbył się w Mońkach 03.06.2019r. Rozgrywki siatkówki dziewcząt ze względu na to, ze startuje 35 drużyn są podzielone na trzy Ligi. Nasze dziewczęta po dwóch latach awansów z pierwszego miejsca o kolejne szczeble, w tym roku zadebiutowały w rozgrywkach I Ligi szkolnej. Rozgrywki ligowe zakończyliśmy na czwartym miejscu i awansowaliśmy do turnieju finałowego, który rozstrzyga o kolejności miejsc. Pierwszy mecz rozegraliśmy z ZSOiZ Mońki, który był liderem rozgrywek i gospodarzem turnieju. W rozgrywkach ligowych byliśmy jedyna drużyna z którą Mońki przegrały. W meczu finałowym sytuacja się powtórzyła. Świetna dyspozycja naszych dziewcząt i mecz zakończył się zwycięstwem Siemiatycz w setach 2:1.Tym sposobem mieliśmy już zagwarantowane III miejsce. Kolejny mecz z IV LO Białystok dawał nam szansę powalczenia o II miejsce. Początek był rewelacyjny wygraliśmy seta 25:12, przeciwnik zupełnie się pogubił. Drugi set początkowo był pod naszą kontrolą, ale w końcówce dziewczęta zaczęły odczuwać trudy pierwszego spotkania i brakowało świeżości z pierwszego meczu. Przeciwnik grał pierwszy mecz i białostoczanki rozkręciły się i w końcówce wygrały seta 25:23. Trzeci set był bardzo wyrównany, ale górą były dziewczęta z IV LO wygrywając seta 15:13 i cały mecz. Przeskakując w punktacji końcowej zespół z Moniek dziewczęta z Białegostoku zajęły I miejsce. Nam zabrakło trochę punktów do drugiego miejsca i zdobyliśmy ostatecznie III miejsce w województwie podlaskim.

 

 

 

Let’s go outside

 

W dniu 5 czerwca 2019r. Uczniowie klasy Id z inicjatywy nauczyciela języka angielskiego Pani Agnieszki Stypułkowskiej postanowili po raz kolejny przyłączyć się do międzynarodowej akcji – Dzień Pustej Klasy, opuścić mury szkoły i uczestniczyć w zajęciach języka angielskiego w terenie.

 

Tym razem tegoroczne mat-fizy uczestniczyły w rozmaitych anglojęzycznych grach i zabawach nad doskonale znanym wszystkim zalewem, gdzie ambitna i wysportowana grupa dostała się na rowerach. Innowacyjna lekcja poprowadzona przez Panią Stypułkowską została zwieńczona pysznym grillem, którego smak wszyscy cenią na równi z nauka!

 

 

 

 

Wizyta ks. biskupa Tadeusza Pikusa

 

21 maja 2019r. mieliśmy zaszczyt gościć w murach naszej szkoły Jego Ekscelencję Księdza Biskupa Tadeusza Pikusa.

 

Cieszyliśmy się również z obecności wśród nas księdza proboszcza Henryka Polaka, sekretarza Ks. Biskupa Tomasza Szmurło (naszego absolwenta) oraz pana starosty Jana Zalewskiego. Wyjątkowych gości powitała pani Dyrektor Bożena Krzyżanowska oraz przedstawiciel samorządu uczniowskiego Mateusz Sidorowicz. Młodzież przedstawiła zebranym krótki program artystyczny zatytułowany „W mocy Bożego Ducha”. Spotkanie uświetnił znakomity występ chóru szkolnego. Ksiądz Biskup podziękował za miłe i serdeczne przyjęcie oraz udzielił wszystkim zgromadzonym pasterskiego błogosławieństwa na dalsze lata pracy i nauki.

 

Po zakończeniu części artystycznej nasz Gość zwiedził muzeum, wpisał się do kroniki szkolnej oraz spotkał z dyrekcją i gronem pedagogicznym.

 

75 Rocznica Bitwy pod Monte Cassino

 

18 maja 2019r. w Siemiatyczach Mszą Świętą w kościele p.w. Wniebowzięcia NMP oraz przy pomniku Żołnierzy Walczących w Polskich Siłach Zbrojnych na Zachodzie w latach 1940-1945 odbyło się spotkanie upamiętniające 75 rocznicę Bitwy pod Monte Cassino.

 

Podczas uroczystości przedstawiono krótki rys historyczny bitwy o Monte Cassino, odmówiono modlitwy za zmarłych polskich żołnierzy. Program artystyczny, nawiązujący do tamtych tragicznych, a zarazem bohaterskich dni zaprezentowali siemiatyccy harcerze z 33 Drużyny Harcerskiej. Delegacje złożyły wiązanki kwiatów.

 

 

 

 

 

 

SUKCES NATALII W FINALE XLV OLIMPIADY GEOGRAFICZNEJ

 

W dniach od 11 do 14 kwietnia 2019 roku Natalia Terebun, uczennica klasy IB Liceum Ogólnokształcącego im. KEN w Siemiatyczach, wzięła udział w zawodach finałowych XLV Olimpiady Geograficznej w Kołobrzegu.

 Spośród około 1800 uczniów, startujących w olimpiadzie, do etapu centralnego zakwalifikowano tylko 120.

W eliminacjach finałowych Natalia zmierzyła się z trzyczęściowym testem z różnych dziedzin geografii polegającym m.in. na analizowaniu map, danych statystycznych oraz zdjęć satelitarnych. W czasie pobytu w Kołobrzegu wszyscy zawodnicy uczestniczyli także w wielu wykładach, poznawali miasto w czasie rywalizacji zespołowej, a trzeciego dnia udali się na zajęcia terenowe odbywające się w wielu miejscach wzdłuż wybrzeża bałtyckiego województwa zachodniopomorskiego, m.in. w Trzęsaczu, Niechorzu i na wyspie Wolin.

W ostatecznej klasyfikacji Natalia uzyskała tytuł finalisty XLV Olimpiady Geograficznej, który za dwa lata zwolni ją z egzaminu maturalnego z geografii z wynikiem 100 procent wpisanym na świadectwie dojrzałości.

Opiekunem naukowym Natalii jest p. Elżbieta Sielicka.

 

 

 

Trzymamy kciuki za maturzystów!!!

 

W poniedziałek, 6 maja, po długim weekendzie majowym, egzaminem z języka polskiego rozpoczęły się tegoroczne matury. W całym kraju do egzaminu dojrzałości przystąpiło blisko 270 tys. uczniów szkół średnich, w naszej szkole wszyscy absolwenci czyli 90 uczniów.

Maturzysta – zgodnie z obecnymi zasadami – musi przystąpić do trzech obowiązkowych pisemnych egzaminów: z języka polskiego, z języka obcego i z matematyki na poziomie podstawowym. Musi też przystąpić do co najmniej jednego pisemnego egzaminu z przedmiotów do wyboru; maksymalnie do sześciu. Abiturienci muszą przystąpić także do dwóch egzaminów ustnych: z języka polskiego i z języka obcego. Aby uzyskać maturę, abiturient musi uzyskać minimum 30 proc. punktów z egzaminów obowiązkowych. Wynik egzaminu z przedmiotu do wyboru nie wpływa na uzyskanie świadectwa maturalnego (nie ma progu zaliczeniowego), służy tylko przy rekrutacji na studia. Maraton maturalny potrwa do 25 maja. Wyniki egzaminu dojrzałości zostaną podane 4 lipca. Trzymamy kciuki za naszych maturzystów!!!

 

 

 

Obchody Święta Konstytucji 3 Maja

 

3 maja 2019r. w piątek, mimo niesprzyjającej pogody przedstawiciele władz samorządowych, duchowieństwa, poczty sztandarowym, delegacje wielu urzędów, instytucji, placówek, stowarzyszeń i organizacji oraz mieszkańcy miasta przybyli pod pomnik Kościuszki przy Starostwie Powiatowym, by tam wziąć udział w miejskich obchodach 228. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. W uroczystości uczestniczyli również przedstawiciele naszej szkoły. Okolicznościowe przemówienie wygłosił burmistrz miasta Piotr Siniakowicz. Następnie delegacje złożyły kwiaty i wieńce pod pomnikiem Tadeusza Kościuszki.

 

 

Uroczyste pożegnanie absolwentów

 

W piątek, 26 kwietnia uczniowie klas maturalnych uroczyście zakończyli rok szkolny. Przedstawiciele klas drugich Katarzyna Michnowska i Bartosz Bobienko w imieniu całej społeczności szkolnej pożegnali uczniów klas trzecich. Głos zabrali również przedstawiciele Rady Rodziców. Następnie dyrektor szkoły Bożena Krzyżanowska wręczyła listy gratulacyjne rodzicom najlepszych uczniów oraz uczniom świadectwa ukończenia szkoły z wyróżnieniem.

Uczniowie otrzymali dyplomy i drobne upominki. Były również nagrody dla sportowców, osób reprezentujących szkołę w poczcie sztandarowym, Młodzieżowej Radzie Miasta, śpiewających w chórze i biorących udział w konkursach. Rozstrzygnięto też konkurs organizowany przez Policję. Następnie odchodzący uczniowie przekazali sztandar szkoły najstarszemu rocznikowi w szkole.
Nie obyło się bez łez i wzruszeń. Dyrektor życzyła wszystkim absolwentom powodzenia na maturze. W trakcie imprezy wystąpił chór szkolny pod kierownictwem Łukasza Kraujutowicza.
Tradycyjnie po zakończeniu uroczystości uczniowie wykonali pamiątkowe fotografie na schodach przed szkołą i udali się do klas na ostanie spotkania z wychowawcami.

 

 

 

Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja - szkolne uroczystości

 

Dnia 25 kwietnia odbyła się akademia z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Imprezę uświetnił chór szkolny pod kierownictwem Łukasza Kraujutowicza. Całość przygotowała klasa 2 A z wych. Małgorzatą Sawczuk.

 

 

MARSZ BIAŁO-CZERWONY

 

25 kwietnia w Siemiatyczach już po raz czwarty odbył się „Siemiatycki Marsz Biało - Czerwony". Po godzinie dziewiątej uczniowie wraz z nauczycielami naszej szkoły ubrani na biało czerwono wyruszyli w kierunku Starostwa Powiatowego. Wśród zaproszonych gości byli m.in. przedstawiciele szkół podstawowych, gimnazjów, a także Zespołu Szkół Specjalnych, lokalni samorządowcy oraz przedstawiciele PSP, KPP w Siemiatyczach oraz wszyscy mieszkańcy Siemiatycz.

 

Około godziny 9:30 wszystkich zebranych na ulicy Pałacowej przywitała Bożena Krzyżanowska dyrektor Zespołu Szkół w Siemiatyczach, oraz Marek Bobel wicestarosta siemiatycki. Szczególną rolę w tym wydarzeniu odegrali tancerze z ZPiT „Małe Podlasie”, którzy najpierw zatańczyli Poloneza, a potem z dumą szli w pochodzie w strojach narodowych.

 

 Marsz zakończył się przy Urzędzie Miasta. W tym roku pogoda dopisała i cała ulica Pałacowa była pięknie wypełniona kolorami narodowymi.

Marsz taki zorganizowano po raz pierwszy w roku 2016 kiedy siemiatyckie LO realizowało projekt „W barwach biało-czerwonych”. Inicjatywa została wówczas dobrze przyjęta i po raz kolejny szkolna społeczność chciała w ten sposób dać wyraz przywiązania do barw oraz symboli narodowych. Czwarty Marsz Biało - Czerwony został objęty honorowym patronatem Starosty Powiatu Siemiatyckiego oraz Burmistrza Miasta Siemiatycze. Organizatorem marszu tradycyjnie jest nasza szkoła.

 

 

Lekcja podstaw przedsiębiorczości
Uczniowie klas IA, IC, ID LO w dniach od 2 do 4 kwietnia 2019 r. na podstawach przedsiębiorczości podsumowali swoją pracę w grupach. Przez kilka kolejnych lekcji pracowali metodą projektu, przygotowując biznes plan firmy „Smakosz”.

 

 Uczniowie opracowali również prezentację i promocję swojej firmy. Pomysłów było wiele:

 

 

ciekawe ulotki,

 

 super filmy reklamowe,

 

degustacja smakołyków z chorągiewkami reklamowymi,

 

wierszyki, rymowanki oraz piosenki reklamujące firmę


Plakaty z biznesplanami to „małe dzieła sztuki” wykorzystujące talenty plastyczne młodzieży.

 Praca metodą projektu pokazała, że kreatywność i pomysłowość uczniów jest bardzo duża. Każda grupa pracowała z zaangażowaniem i poświęceniem, poznając tajniki założenia i prowadzenia własnej firmy. BK

 

„Czytanie jest the best!” - laureatki konkursu plastycznego

 

Wiktoria Mulewska i Aleksandra Krajewska z kl. IA wzięły udział w wojewódzkim konkursie plastycznym „Czytanie jest the best!”. Zadaniem uczestników było wykonanie plakatu promującego czytelnictwo oraz Międzynarodowe Targi Książki w Białymstoku i/lub Festiwal literacki „Na pograniczu kultur”. Za swój plakat Wiktoria otrzymała jedną z czterech równorzędnych głównych nagród, natomiast praca Oli została wyróżniona. GRATULUJEMY!

12 kwietnia 2019 r. w Operze i Filharmonii Podlaskiej w Białymstoku rozpoczęły się VIII Międzynarodowe Targi Książki, podczas których miało miejsce wręczenie nagród laureatom konkursu plastycznego.

 Organizatorzy konkursu to: TNBSP Oddział w Białymstoku, Fundacja Sąsiedzi oraz SP nr 43 im. Simony Kossak. Celem konkursu jest promowanie czytelnictwa, zachęcanie do podejmowania twórczych działań i umożliwienie prezentacji własnej twórczości. Nagrodzone prace zostały wyeksponowane w Operze i Filharmonii Podlaskiej podczas Targów, następnie w wybranych filiach Książnicy Podlaskiej (Filie nr 7 i 8). Prace wyróżnione wyeksponowano w ,,Galerii na Złotej” w budynku CEN oraz w wersji elektronicznej na stronie Bibservisu Bibliotek Szkolnych Podlasia.

 

 

 

Dzień Otwarty 2019

 

Tradycyjnie 21 marca Zespół Szkół w Siemiatyczach otworzył szeroko drzwi szkoły, by powitać uczniów ostatnich klas szkół podstawowych i gimnazjum. Na zaproszenie odpowiedziało wielu uczniów, którzy tłumnie zgromadzili się na sali gimnastycznej. Gości powitała pani dyrektor Bożena Krzyżanowska.

Na spotkanie przybył też Burmistrz Miasta Siemiatycze Piotr Siniakowicz, absolwent naszej szkoły, który przygotował krótki konkurs sprawdzający wiedzę o szkole oraz pan Mariusz Radziszewski - Naczelnik Wydziału Oświaty w Starostwie Powiatowym.

 

W czasie spotkania ogólnego wręczone zostały nagrody IV edycji Powiatowego Konkursu Nauk Przyrodniczych, który organizowany jest przez Dyrekcję i nauczycieli przedmiotów przyrodniczych Zespołu Szkół, a odbywa się pod patronatem Starosty Powiatu Siemiatyckiego pana Jana Zalewskiego. Fundatorami nagród w konkursie są Starosta Powiatu Siemiatyckiego Jan Zalewski oraz Burmistrz Miasta Siemiatycze Piotr Siniakowicz. Po części oficjalnej przyszedł czas na krótkie przedstawienie szkoły. W czasie pokazu sportowego na wesoło uczennice zaprezentowały świetną sprawność fizyczną, a całość uświetnił występ chóru szkolnego pod opieką pana Łukasza Kraujutowicza.

Tego dnia szkołę „odwiedzili” też znani absolwenci Zespołu szkół, m. in. aktor Dariusz Kowalski, dziennikarka Joanna Kryńska, czy podróżnik Tomasz Jakimiuk – co prawda nie osobiście.

 

Po części ogólnej uczniowie ostatnich klas szkoły podstawowej i gimnazjum wyruszyli, by zwiedzić szkołę. Czekało tam na nich wiele atrakcji: prezentacje, krótkie lekcje, konkursy i doświadczenia.

 

 

 Był też poczęstunek przygotowany przez uczniów szkoły Branżowej i Zawodowej odbywających praktyki w Restauracji „Leśny Zakątek” i „Kresowiak”.

 

 

 

 

 

 

Sukces w Konkursie „Stop Smog”
II Miejsce uczennicy klasy IIA Martyny Zajkowskiej w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym „Stop Smog”

 

 Celem konkursu jest upowszechnienie wiedzy w zakresie zanieczyszczeń powietrza, smogu. Pokazanie, że powietrze determinuje życie na Ziemi oraz uświadomienie, iż każdy z nas indywidualnie odpowiada za stan środowiska w którym żyjemy.

Zadaniem konkursowym było wykonanie pracy plastycznej dowolną techniką płaską z hasłem promującym troskę o czyste powietrze i walkę ze smogiem.

 

 

OGÓLNOPOLSKI KONKURS WIEDZY GEOLOGICZNEJ

Uczennice klasy 2c: Natalia Jaszczołt, Kamila Małyszczuk, Gabriela Twarowska wzięły udział w Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy Geologicznej ,,OKAWANGO”, zorganizowanym przez Wydział Geologii Uniwersytetu Warszawskiego.

W pierwszym etapie tego konkursu należało wykonać projekt badawczy dotyczący geologii regionu.Oto tematy prac wykonanych przez uczennice: „Surowce skalne w gminie Siemiatycze”, „Projekt jednodniowej wycieczki geoturystycznej na terenie gminy Siemiatycze”, „Surowce skalne w gminie Mielnik”.
Do etapu finałowego, który odbył się w dniach 25 – 27 marca br. w Europejskim Centrum Edukacji Geologicznej w Chęcinach, eksperci z zakresu geologii zakwalifikowali 59 uczniów, spośród autorów kilkuset nadesłanych prac. Wśród nich znalazły się: Natalia, Kamila i Gabriela.
Finał konkursu odbywał się w dwóch etapach: pierwszy to część pisemna – testowa, przeprowadzona pierwszego dnia zmagań. W drugim natomiast dniu ocenie podlegały przedstawiane przez uczestników prezentacje z hasłem przewodnim: „Dlaczego wybrany przeze mnie obiekt geologiczny uważam za najciekawszy w mojej gminie?”
Podczas etapu finałowego odbyły się także liczne zajęcia terenowe i wycieczki krajoznawczo – geologiczne przeprowadzone na terenie Chęcin i okolic.
Natalia, Kamila i Gabrysia dzielnie walczyły w geologicznej rywalizacji uzyskując dość wysokie wyniki. Tytuł Finalisty Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Geologicznej „Okawango” gwarantuje uczennicom maksymalną ilość punktów z geografii podczas rekrutacji na Wydział Geologii UW. Opiekunem naukowym uczennic jest p. Elżbieta Sielicka.

 

Ogłoszenie
Szanowni Rodzice i Uczniowie

 Informuję, że komitet strajkowy podjął decyzję o zakończeniu strajku nauczycieli w związku z powyższym od dnia 15.04.2019 r. (poniedziałek) odbędą się zajęcia dydaktyczno – wychowawcze

 Bożena Krzyżanowska

Dyrektor szkoły

 

 

Szkolny Konkurs Ortograficzny
 ortograficzny2019

Zbliża się 21 marca, a wraz z nim kolejne Podlaskie Mistrzostwa w Ortografii w Białymstoku. Od lat udział w tych zmaganiach biorą również przedstawiciele naszej społeczności. Wybór reprezentanta zwyczajowo odbywa się w drodze szkolnych eliminacji. 12 marca odbył się Szkolny Konkurs Ortograficzny, do którego przystąpiło 11 uczniów. Tekst dyktanda mocno naszpikowany był niecodziennym słownictwem (np. Dolnołużyczanin z Chociebuża, eks-Afganka, niby-hażanin, bosch czy husqvarna), dlatego nikomu nie udało się napisać go bezbłędnie. Najlepiej poradziła sobie z nim, popełniając jednocześnie najmniejszą liczbę błędów, uczennica klasy IA – Aleksandra Oleksiuk. To ona 21 marca zmierzy się z dyktandem w jubileuszowych, bo XX Podlaskich Mistrzostwach w Ortografii.

Miejsce drugie w Szkolnym Konkursie Ortograficznym zajął Bartłomiej Pociecha z kl. IA, zaś miejsce trzecie Natalia Duda z klasy IIB. Zwycięzcom gratulujemy, a wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział. Do kolejnych zmagań z językiem polskim zapraszamy w przyszłym roku.

 

Etap diecezjalny Olimpiady Teologii Katolickiej

 

27 lutego 2019 r. w gmachu Wyższego Seminarium Duchownego w Drohiczynie odbył się etap diecezjalny XXIX Olimpiady Teologii Katolickiej, która w tym roku odbywa się pod hasłem „Święty Jacek – wzór ewangelizacji”. W Drohiczynie stawiło się 21 najlepszych teologów z pośród uczniów szkół średnich naszej diecezji wraz ze swoimi opiekunami. Pierwsze miejsce z dużą przewagą nad resztą stawki zajęła Aleksandra Oleksiuk z Liceum Ogólnokształcącego im. Komisji Edukacji Narodowej w Siemiatyczach. Na drugiej lokacie uplasowała się Daniela Zburzycka, która reprezentowała również naszą szkołę.

 

Pierwszą trójkę uzupełniła Weronika Wąsak z Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Rotmistrza Witolda Pileckiego w Ciechanowcu. Dziewczyny będą reprezentować naszą diecezję na finale ogólnopolskim, który odbędzie się w Opolu w dniach 28 – 30 marca.
Finał diecezjalny poprzedzony był etapem szkolnym, w którym wystartowało 215 uczniów z 10 szkół średnich. Wygrani z pierwszego etapu, nie mieli łatwego zadania, gdyż w ciągu zaledwie 45 minut, musieli zmierzyć się z testem jednokrotnego i wielokrotnego wyboru, a także pytaniami otwartym z zakresu wybranych fragmentów Pisma Świętego, niektórych dokumentów Magisterium Kościoła, a także opracowaniami na temat świętego Jacka i dzieła ewangelizacji w Kościele. Prace były wnikliwie sprawdzane przez profesorów WSD Drohiczyn. Po uroczystym ogłoszeniu wyników, wszystkim uczestnikom nagrody wręczył ks. bp Tadeusz Pikus. W krótkim wystąpieniu przypomniał on również uczestnikom, jak ważne jest dzieło Nowej Ewangelizacji, w czasach, gdy rośnie liczba osób, które mimo, iż niegdyś przyjęły chrzest, stały się powtórnie niewierzącymi.
Wzorem ewangelizacji może być, jak głosi temat tegorocznej edycji, św. Jacek Odrowąż. On i jego towarzysze byli pierwszymi polskimi dominikanami. Habit zakonnym przyjął w Rzymie z rąk samego św. Dominika, a następnie przez kilkadziesiąt lat przemierzał Polskę, Ruś i Prusy szerząc Ewangelię i tworząc w naszej ojczyźnie struktury Zakonu Kaznodziejskiego.
tekst – al. Rafał Oleksiuk
zdjęcia – ks. Marcin Gołębiewski

ŚWIĘTO MATEMATYKI


14 marca, po raz kolejny, świętowaliśmy w naszej szkole Międzynarodowy Dzień Liczby π. Święto tej popularnej stałej matematycznej uczciliśmy turniejem „Kocham Cię, Matmo!”.

W zmaganiach rywalizowały dwie drużyny: żółta – dziewcząt i niebieska – chłopców. Zespół dziewcząt reprezentowały: Zuzanna Rogucka z klasy IA, Iza Melaniuk z I C, Julia Górska z II A, Justyna Daniluk z II C, Wiktoria Czeczuk z III B oraz szefowa Karolina Krysińska z III D.

 

Przedstawicielami chłopców byli: Kacper Jabczyk z klasy I B, Jakub Tyc z I D, Łukasz Kubicki z II B, Filip Solaniuk z III A, Michał Jaroszewicz z III C oraz kapitan Sylwek Kałucki z II C.

 

Turniej składał się z czterech konkurencji. Podczas pierwszej z nich – matematycznych skojarzeń, zespoły układały czteroliterowe hasła. Szczęście dopisało drużynie żeńskiej, dziewczyny wykręciły „100” na kole fortuny, zaś panom pomimo dobrej odpowiedzi koło podarowało punkty ujemne.

 

Druga runda, czyli matematyczne zmagania, polegała na jak najszybszym poprawnym rozwiązaniu zadań. Nawet delikatne problemy techniczne nie przeszkodziły uczniom w pracy nad zadaniami. Koło zaczęło sprzyjać chłopcom i na ich koncie pojawiły się punkty dodatnie.

W trzeciej konkurencji zawodnicy mieli do odgadnięcia 4 hasła rodem z „koła fortuny”. Zespoły wskazywały litery i w miarę ich odkrywania starały się podać prawidłowe hasło, wśród których królowało „Matematyka jest drzwiami i kluczem do nauki”.

Konkurencją finałową była statystyka matematyczna związana z naszą szkołą, miastem i powiatem. Dowiedzieliśmy się, że po szkolnych korytarzach przechadza się 14 uczniów o imieniu Jakub, w mieście jest zameldowanych 15584 osób, a jeździmy po 549 km dróg powiatowych.

 

Walka była wyrównana. Każda z drużyn do ostatniego pytania miała szansę na zwycięstwo, które to na swą szalę przechylili panowie. Nagrodą były piątki z matematyki dla wszystkich chłopców biorących udział w konkursie. Turniej pokazał, że matematyka nie jest straszna i trudna, może dać wiele satysfakcji, wyzwala emocje i uśmiech.

Rywalizację konkursową uprzyjemnił występ Bartka Bobienki z klasy II C wcielającego się w rolę Mariolki z kabaretu „Paranienormalni” oraz chóru szkolnego.

 

Za pomysł oraz organizację turnieju odpowiadały panie uczące matematyki: Teresa Urbańska, Małgorzata Kościaniuk i Barbara Łuba.

Fot. Kamila Komoń, p. Ewa Boguszewska, p. Krzysztof Jermakowicz

 

Wycieczka do Warszawy

 

Przedostatni dzień lutego upłynął klasie II A i II B pod znakiem wycieczki do Warszawy. Jednodniowa wycieczka do stolicy rozpoczęła się od zwiedzania Muzeum Powstania Warszawskiego.

 

Sala Małego Powstańca.

 

Wejście i wyjście z murowanego kanału przełazowego w podziemiach sali pod Liberatorem

 

Około godziny jedenastej dwie grupy, przez dwie godziny z przewodnikiem uczestniczyły w muzealnej lekcji historii, w której dowiedziały się więcej o powstaniu, niż jest napisane w szkolnych podręcznikach. Ogromne wrażenia wywołała wędrujaca wystawa „Body Worlds & The Cycle of Life”, której tematem jest ludzkie ciało i jego funkcjonowanie. Tytułowy „cykl życia” jest ukazany za pomocą plastynatów, czyli zakonserwowanych ludzkich ciał. Wystawa, której przedostatni dzień trwania, odwiedziliśmy w gmachu Pałacu Kultury i Nauki, zachwyciła wszystkich, nie tylko uczniów profili biologicznych, ale i profilu humanistycznego. Przyczynił się do tego sam pomysł na wystawę, ale również przewodnicy, którzy z pasją i z ogromną wiedzą, tłumaczyli funkcjonowanie ludzkiego ciała. Po przerwie na posiłek udaliśmy się do Teatru „Kwadrat”, gdzie obejrzeliśmy komedię „Medium”, w trakcie której przenieśliśmy się w lata trzydzieste ubiegłego wieku, aby tam wraz z Państwem Ossowieckimi przeżywać nawiedzenia duchów. Do Siemiatycz wróciliśmy chwilę po północy, zmęczeni, ale bardzo zadowoleni. Autor tekstu: Łukasz Kubicki

 

 

Konkurs Młodych Poetów

 

11 marca 2019 r. w bibliotece szkolnej odbyło się podsumowanie szkolnego Konkursu Młodych Poetów. Po raz dwudziesty zorganizowała go pani Alina Wolszczuk przy współpracy z nauczycielami bibliotekarzami. Zadaniem młodzieży było napisanie tekstu poetyckiego tematycznie związanego z naszą szkołą.

 

Z takim samym tematem zmierzyli się uczniowie dwadzieścia lat wcześniej. Tegoroczna uroczystość stała się okazją do jubileuszowych podsumowań i planowania zmian. Przez lata trwania konkursu młodzież napisała 180 wierszy na różne tematy- wszystkie „tomiki” z poprzednich edycji dostępne są w bibliotece szkolnej. W bieżącym roku swoje prace zgłosiły tylko 3 osoby,w związku z czym organizatorzy zdecydowali nie przyznawać miejsc w konkursie. Autorzy poezji otrzymali z rąk pani dyrektor Bożeny Krzyżanowskiej pamiątkowe dyplomy i upominki książkowe. Wiersze konkursowe oraz kilka tekstów z pierwszej edycji zaprezentowała publiczności młodzież z klasy I A. Podsumowanie poprowadziły: Monika Mudel i Hanna Trasiuk, a zdjęcia robiła Kamila Komoń. Uroczystość zakończył występ Natalii Krajewskiej, która przy wtórze gitary zaśpiewała piosenkę Wojciecha Młynarskiego „Jeszcze w zielone gramy”.

 

 

Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych

 

3 marca 2019 r. po raz drugi uczniowie z Zespołu Szkół w Siemiatyczach wzięli udział w Biegu Pamięci Żołnierzy Wyklętych- „Tropem Wilczym”. W tym roku biegi odbywały się na trasie Perlejewo-Granne na dwóch dystansach:
• 1963 metrów- bieg pamięci symbolizujący rok, w którym poległ ostatni żołnierz wyklęty, Józef Franczak ps. Lalek;
• 5000 metrów- bieg główny.

Na mecie uczestnicy otrzymali pamiątkowe medale oraz raczyli się pysznymi kiełbaskami i grochówką z kuchni polowej. Udziałem w biegu młodzież oddała hołd żołnierzom podziemia antykomunistycznego, którzy w latach 1944-1963 walczyli z obcą władzą zainstalowaną w Polsce pod koniec II wojny światowej. W tym roku w Polsce i na świecie w biegu „Tropem Wilczym” uczestniczyło 75 tysięcy biegaczy z 360 miast.
Naszą szkołę reprezentowali uczniowie: Hanna Tarasiuk, Angelika Boruc, Magda Siwerska, Natalia Kłopotowska, Natalia Krajewska, Aleksandra Krajewska, Aleksandra Oleksiuk, Wiktoria Mulewska, Daniela Zubrzycka, Michał Kondraciuk, Aleksandra Żabiuk, Natalia Ekonomiuk, Paweł Solaniuk, Hubert Łazowski, Filip Kłopotowski, Łukasz Ryżyk, Tomasz Ryżyk, Marcin Leoniuk, Jakub Plichta, Jakub Tyc, Filip Kryński, Monika Mudel, Kamila Komoń, Dominika Moczulska, Weronika Stypułkowska, Patrycja Szyszko, Natalia Koleśnik, Marta Siemieniuk, Aleksandra Łuba, Oliwia Łukasiuk, Edyta Rusidova, Magdalena Stolarczuk, Martyna Osowska, Małgorzata Bobrowicz, Michał Bujno, Krystian Jarocki, Mateusz Kochański, Patrycja Oksztul, Emil Poniatowski. Organizatorami, opiekunami oraz uczestnikami biegu byli nauczyciele: Wojciech Zieleniewski, Iwona Hapanowicz-Charko, Iwona Kuczewska, Cezary Kudelski. Zdjęcia: Kamila Komoń.

 

 

Tłusty czwartek

Paczki2019
Paczki2019

Kolejny tłusty czwartek za nami

228.550 – tyle kalorii zjedli uczniowie naszej szkoły podczas tegorocznej pączkowej akcji z okazji tłustego czwartku J. To oczywiście liczba w przybliżeniu, ale i tak robi wrażenie. Kto by tam jednak w tłusty czwartek liczył kalorie? Grunt, że przez większą część dnia w zasięgu ręki mieliśmy pyszne, domowe pączki, które doskonale współgrały z kawką z naszego szkolnego automatu. Bardziej wybredni tego dnia w plecaku nosili butelkę mleka, bo nie wyobrażali sobie innego towarzystwa dla tych drożdżowych ciastek. A przypomnijmy, że wielkie smażenie pączków w ostatnią środę karnawału powoli staje się naszą szkolną tradycją. Nauczyciele i pracownicy do godzin nocnych uwijali się, by usmażyć, bagatela, blisko 2700. Dziękujemy za ich czas i pracę.

paczki20191

paczki20193

paczki20194

paczki20195

paczki20196

paczki20197

paczki20198

Akcją promocyjną oraz sprzedażą pączków zajęła się klasa IIC wraz z wychowawcą, a zebrane fundusze będą przeznaczone na pomoce naukowe do naszej szkoły.

 

 

Tłusty czwartek w ZPO

 

Wolontariusze z Zespołu Szkół w Siemiatyczach 28.02.2019 r. gościli w Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczym. Z okazji tłustego czwartku młodzież przygotowała szereg atrakcji, między innymi 2 kosze smakowitych pączków upieczonych przez pracowników naszej szkoły.

W tym wyjątkowym dniu nasi podopieczni mogli najeść się pączków do syta i wspólnie z nami śpiewali piosenki Mieczysława Fogga, Ryszarda Rynkowskiego i zespołu Dżem. Spotkanie przebiegało w miłej, radosnej i serdecznej atmosferze. W imieniu wszystkich pensjonariuszy Pani Maria podziękowała za spotkanie i przepyszne pączki oraz poczęstowała nas jabłkami i mandarynkami.
Imprezę zorganizowała pani Iwona Hapanowicz-Charko oraz grupa wolontariuszy w składzie:
Zuzia Rogucka IA, Iza Melaniuk IC, Angelika Boruc IA, Martyna Osowska IC, Julia Jermakowicz IC, Marcin Leoniuk ID, Małgorzata Bobrowicz IC, Wiktoria Mulewska IA, Ola Oleksiuk IA,Edyta Rusidowa IA, Kamila Komoń IA, Paulina Kuczabska IA. Zdjęcia: Kamila Komoń IA, Sponsor: ksiądz Mikołaj Mielniczuk.

KARNAWAŁOWE FRYZURY

 

Dnia 26.02.2019r. młodzież z siemiatyckiego Zespołu Szkół, kształcąca się w zawodzie fryzjera strzygła i czesała podopiecznych z Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Siemiatyczach. Chętnych do skorzystania z usług Pawła Poletyło, Adriana Charytoniuka z III ZSZ i Alicji Kryńskiej z I BS nie brakowało. Młodzież mogła sprawdzić swoje umiejętności i zrobić coś dobrego innym. Uczniowie spotkali się z ciepłym przyjęciem ze strony podopiecznych. Radości i łez nie było końca. Tą niecodzienną akcję zorganizowała pani Iwona Hapanowicz-Charko

IV Powiatowy Konkurs Nauk Przyrodniczych
 przyrodniczy2019

19 lutego 2019 r. w Zespole Szkół w Siemiatyczach odbył się finałowy etap Powiatowego Konkursu Nauk Przyrodniczych pod patronatem Starosty Powiatu Siemiatyckiego Jana Zalewskiego. Uczestnikami konkursu byli uczniowie klas gimnazjalnych i szkół podstawowych z powiatu siemiatyckiego. Spośród 50 uczestników etapu szkolnego wyłoniono 21 uczniów, którzy wzięli udział w etapie finałowym. Wyniki konkursu i uroczyste wręczenie nagród, odbędzie się podczas Dnia Otwartego Szkoły. Uczniowie zmierzyli się z zadaniami z biologii, chemii, fizyki i geografii. Organizatorami konkursu była dyrekcja i nauczyciele Zespołu Szkół w Siemiatyczach.

 

Festiwal talentów

 

Walentynki 2019 obchodziliśmy w naszej szkole podwójnie. Klasa I C zajęła się walentynkową pocztą i dekoracjami, a nauczyciele bibliotekarze z grupą uczniów przygotowali siódmy już szkolny Festiwal Talentów.

 

Wydarzenia miały miejsce oczywiście 14 lutego. Młodzież mogła obdarować się nawzajem drobnymi upominkami i ciepłymi słowami oraz pokazać innym własne pasje. Festiwal Talentów z dużym profesjonalizmem poprowadzili: Angelika Boruc z kl. I A i Hubert Łazowski z kl. I D. Swoje zainteresowania muzyką, tańcem, aktorstwem i fotografią zaprezentowało sześć osób.
• Ola Łempicka (kl. IB) zaśpiewała przy wtórze gitary piosenkę Sylwii Grzeszczak „Flirt”,
a w wykonaniu Filipa Kłopotowskiego (kl. ID) usłyszeliśmy „Nieznajomego” Dawida Podsiadło.
• Dominika Klimaszewska (kl. IIA) swoją pasję „wytańczyła”, a Bartek Bobienko (kl. IIC) „odegrał” w przezabawnym skeczu „Poidełko”.
• Efekty fotograficznych pasji Kamili Komoń (kl. IA) oraz Oli Granatowskiej (kl. IIIB) publiczność mogła docenić oglądając prezentacje zdjęć, które naprawdę robiły wrażenie!
Imprezę zakończyło wystąpienie pani Dyrektor Bożeny Krzyżanowskiej, która podziękowała uczestnikom i organizatorom walentynkowych wydarzeń, życzyła wszystkim rozwijania i odkrywania swoich pasji, a bohaterom VII Festiwalu Talentów wręczyła drobne upominki ufundowane przez Radę Rodziców.

 

 

List Głównego Inspektora Sanitarnego i Komendanta Głównego Policji do rodziców

 

 

Ogłoszenie
Informujemy, iż od dnia 01.02.2019r. wzrastają ceny obiadów w stołówce szkolnej. Cena obiadu dla ucznia wynosi 3,50zł.

 

 

Studniówka 2019

 

W sobotni wieczór, 19 stycznia 2019r., uczniowie klas maturalnych naszego liceum bawili się na swoim balu studniówkowym w Hotelu Kresowiak w Siemiatyczach. Przed oficjalnym rozpoczęciem imprezy młodzież zatańczyła poloneza dla swoich rodziców, aby i oni mogli wspólnie ze swoimi dziećmi przeżyć część tego wyjątkowego wieczoru. Uroczyste przywitanie wszystkich zebranych, podziękowania nauczycielom oraz ponowne odtańczenie poloneza miało miejsce o godz.18.00. Oficjalnego otwarcia studniówki dokonała dyrektor szkoły Bożena Krzyżanowska.

 Wśród zaproszonych gości byli m.in. wychowawcy klas trzecich: Krzysztof Derehajło – III A, Barbara Łuba – III B, Jolanta Kalinowska – III C, Agnieszka Stypułkowska - IIID, nauczyciele i rodzice. Po raz kolejny do poloneza młodzież przygotowywał Krzysztof Szyszko założyciel, kierownik artystyczny oraz choreograf Zespołu Pieśni i Tańca „Małe Podlasie”. Oprócz dyrektor szkoły głos zabrała przedstawicielka Rady Rodziców, Jolanta Sidorowicz. Następnie trzecioklasiści podziękowali i obdarowali kwiatami swoich wychowawców. DJ przez całą noc porywał wszystkich do tańca, a najwytrwalsi bawili się do samego końca. Zabawa była szampańska, kreacje piękne a przeżycia niezapomniane. Ta wyjątkowa noc zapadnie wszystkim w pamięci na długo. Teraz czas na naukę! Za 100 dni matura. Maturzystom życzymy powodzenia w maju! Zdjęcia ze studniówki można obejrzeć w galerii na stronie szkoły.

 

 

POMAGANIE JEST DZIECINNIE PROSTE

 

 

Spotkanie świąteczne

 

Zgodnie z naszą tradycją, ostatniego dnia nauki przed Świętami Bożego Narodzenia, czyli 21 grudnia, na holu szkolnym odbyło się spotkanie świąteczne.

Tegoroczne jasełka przygotowali uczniowie klasy ID pod przewodnictwem ks. Bartosza Margańskiego oraz chór szkolny pod batutą p. Łukasza Kraujutowicza. Przedstawienie odbyło się na wesoło, ale nie zabrakło także treści religijnych. Raz jeszcze przypomnieliśmy sobie na czym tak naprawdę polegają święta.

Niecodzienny charakter spotkania podkreśliły śpiewane kolędy, pastorałki i piosenki świąteczne. Na zakończenie pani dyrektor złożyła świąteczne życzenia zgromadzonym i w radosnych nastrojach wszyscy rozeszli się do sal, w których odbyły się klasowe spotkania wigilijne.

 

 

Świąteczne spotkanie w ZPO

20 grudnia 2018 r. już po raz czwarty wolontariusze z Zespołu Szkół w Siemiatyczach przygotowali świąteczne spotkanie z podopiecznymi w ZPO.

Wśród wielu przygotowanych atrakcji było wspólne śpiewanie kolęd przy akordeonowym akompaniamencie Gabrysi Nowaszewskiej, dzielenie się opłatkiem, zdjęcia z Mikołajem oraz wręczenie prezentów zakupionych z funduszy zebranych podczas Mikołajkowego Kiermaszu Ciasta, zorganizowanego przez klasy IB i IIC wraz z wychowawczyniami, Moniką Basistą i Ewą M. Iwaniak.
W spotkaniu wziął również udział dyrektor ZOZ w Siemiatyczach Pan Andrzej Szewczuk, który złożył wszystkim serdeczne życzenia świąteczne, a młodzieży wręczył słodkości oraz podziękował za pracę i serce okazywane pensjonariuszom.

Organizator - Iwona Hapanowicz - Charko
Zdjęcia - Karolina Krysińska

Szkolny Konkurs Fotograficzny

 

20 grudnia 2018 r. w czytelni szkolnej miało miejsce wręczenie nagród i dyplomów uczestniczkom trzynastej edycji Konkursu Fotograficznego. 

Kolejna wygrana siatkarek

 

Kolejna wygrana siatkarek w I Lidze Licealiady Województwa Podlaskiego. Kolejna wygrana siatkarek w I Lidze Licealiady Województwa Podlaskiego. Dnia 13.12.2018r. rozegrana została III tura rozgrywek szkół ponadgimnazjalnych w ramach I Ligi Licealiady Województwa Podlaskiego.

 

Kolejny turniej został rozegrany w Bielsku Podlaskim. Naszymi przeciwnikami były zespoły z I LO Suwałki i I LO Augustów. Tym razem byliśmy trochę w niekomfortowej sytuacji, ponieważ musieliśmy grać dwa mecze po kolei. W pierwszym meczu na początku dziewczęta z Suwałk zaskoczyły nas dobrą skutecznością, a nasze dziewczęta popełniły trochę błędów. Z każdą minutą meczu licealistki z Siemiatycz rozkręcały się i wygraliśmy seta 25:21, a drugiego 25:16. W drugim meczu z Augustowem liczyliśmy na słabszego przeciwnika. Okazało się w trakcie meczu, że nasze przeciwniczki w tym dniu mają dyspozycję dnia i wszystko im wychodzi. Siemiatyczanki grając drugi mecz po kolei popełniały błędy i długo nie mogliśmy uzyskać prowadzenia. Końcówka seta okazała się szczęśliwa, przeciwnik popełnił cztery błędy i wygraliśmy seta 25:23. Drugi set miał być lepszy, ale początek okazał się fatalny przegrywaliśmy 7:1. Dalej pomimo momentów dobrej gry nie zdołaliśmy dogonić przeciwniczek i przegraliśmy 25:21. Porażka w drugim secie zmobilizowała drużynę i trzeciego seta od początku kontrolowaliśmy prowadząc 8:2. Rywalki podejmowały rozpaczliwe próby zmiany wyniku, ale to Siemiatycze wygrały seta 15:11 i cały mecz 2:1. Po dwóch rundach zajmowaliśmy drugie miejsce w Lidze razem z zespołami z IV LO Białystok oraz ZSR CKP Białystok. Następny turniej rozgrywamy dopiero po feriach zimowych w lutym i to właśnie te szkoły będą naszymi przeciwnikami. Czekaja nas dwa najtrudniejsze mecze. W zespołach tych występują zawodniczki z najlepszych klubów siatkarskich naszego województwa.

 Skład drużyny od lewej: trener Wojciech Zieleniewski, Julia Żebrowska, Marta Weremijewicz, Katarzyna Michnowska, Aleksandra Łuba, Gabriela Poniatowska, Katarzyna Lachowicz, Weronika Sobecka, Julia Jermakowicz, Oliwia Łukasiuk

 

 

Mikołajki

 

6 grudnia, z okazji MIKOŁAJEK, do każdej klasy zawitał Święty Mikołaj wraz ze Śnieżynkami, aby przeprowadzić minikonkurs oraz rozdać prezenty i cukierki. Uczniowie mieli również okazję do zrobienia wspólnego zdjęcia z solenizantem. Akcją zajęła się klasa I A, natomiast klasy I B i II C zorganizowały kiermasz ciasta, z którego dochody zostaną przekazane na prezenty świąteczne dla podopiecznych Zakładu Opiekuńczo – Pielęgnacyjnego w Siemiatyczach.

 

Stypendium Prezesa Rady Ministrów

 

Uczennica klasy IIC Natalia Jaszczołt otrzymała stypendium Prezesa Rady Ministrów.

 

W tym roku w sumie 116 uczniom szkół ponadgimnazjalnych z województwa podlaskiego przyznano to stypendium. Nie jest łatwo spełnić ktyteria tego stypendium, nagrodzeni uczniowie często mają średnią ocen powyżej 5,0. Uroczyste wręczenie potwierdzenia przyznania stypendium odbyło się w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim w Białymstoku w dniu 12.12.2018r. Potwierdzenia wręczyli uczniom Wojewoda Podlaski Bohdan Paszkowski i Kurator Oświaty Beata Pietruszka. Na poczatku uroczystości Pani Kurator wręczyła zasłużonym nauczycielom krzyże zasługi przyznane przez Prezydenta Polski i medale Komisji Edukacji Narodowej przyznane przez Minister Oświaty, które nie zostały odebrane w czasie Święta Edukacji Narodowej. Z naszej szkoły w tym dniu medale odebrali nauczyciele wychowania fizycznego Wojciech Zieleniewski i Cezary Kudelski.

 

 

Mikołajkowy Kiermasz Ciasta

 

Kolejny Mikołajkowy Kiermasz Ciasta za nami. W tym roku na wysokości zadania stanęli uczniowie klasy IB oraz klasy IIC, pod opieką wychowawczyń: pani Moniki Basisty oraz pani Ewy M. Iwaniak, którzy zadbali o 14 rodzajów słodkich wypieków.

Stoisko dla łasuchów rozstawione zostało na holu naszej szkoły i już od pierwszej przerwy cieszyło się ogromnym zainteresowaniem szkolnej społeczności. Z naszego zaproszenia do wzięcia udziału w tej corocznej charytatywnej akcji skorzystało również kilkoro rodziców, którzy tego dnia pofatygowali się do szkoły, by zakupić trochę słodkości i wesprzeć naszą zbiórkę. W tym roku zebraliśmy blisko 600 zł. Fundusze te, podobnie jak w poprzednich latach, w całości zostaną przeznaczone na zakup świątecznych upominków dla podopiecznych Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Siemiatyczach.

 

Wyjazd do Białegostoku

5 grudnia 2018r. uczniowie z klasy IA i IB wraz z wychowawczyniami panią Urszulą Jermakowicz i panią Moniką Basistą uczestniczyli w wycieczce do Białegostoku.

Wybraliśmy się na zajęcia edukacyjne do Uniwersytetu, gdzie na początku zwiedziliśmy Instytut Chemii. Obejrzeliśmy tam nowoczesne laboratoria chemiczne z ich unikalną aparaturą. Szczególnym zainteresowaniem cieszyła się wystawa akwarystyczna w Instytucie Biologii. Punktem kulminacyjnym wycieczki był wykład "Chemia truje? Fakty i mity" - dr hab. S. Witkowskiego. Po wykładzie udaliśmy się do Uniwersyteckiego Centrum Przyrodniczego im. Profesora Andrzeja Myrchy. W klimatycznym wnętrzu mogliśmy zobaczyć i usłyszeć wiele ciekawych informacji na temat m.in. przyrody północno-wschodniej Polski, rozpoznać skamieniałości z osadów polodowcowych, przypomnieć gatunki roślin chronionych i charakterystycznych Podlasia, poznać faunę mórz podzwrotnikowych, minerały, skały i wiele innych.

 

ĆWICZYMY INACZEJ

 

5 grudnia 2018 r. klasa I Branżowej Szkoły I Stopnia uczestniczyła w zajęciach wychowania fizycznego w Parku Trampolin w Białymstoku.

Uczniowie doskonalili elementy gimnastyki akrobatycznej, koszykówki, siatkówki, gimnastki przyrządowej oraz ćwiczenia na taśmach podwieszonych do sufitu. Drugą lekcją były zajęcia na ściance wspinaczkowej. Tego rodzaju ćwiczenia wpływają oczywiście na rozwój fizyczny, ale też na kreatywność, większą odwagę w podejmowaniu decyzji, chęć dokonywania zmian, nabieranie zaufania do siebie i własnej intuicji. Zmęczeni, ale szczęśliwi i gotowi do nowych wyzwań wróciliśmy do Siemiatycz. Organizator- Iwona Hapanowicz-Charko

 

Akcja „Razem na Święta”

 

Nasza szkoła bierze udział w akcji #RazemNaŚwięta.
Poradniki o wolontariacie (Poradnik Wolontariat szkolny,
WOLONTARIAT SZKOLNY - Poradnik dla nauczycieli, dyrektorów i rodziców).

 

Finał Olimpiady Wiedzy o HIV/AIDS

 

30 listopada 2018r. w sali konferencyjnej Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku odbył się już ostatni etap Wojewódzkiej Olimpiady Wiedzy o HIV/AIDS. Wśród nagrodzonych znalazły się trzy nasze uczennice, które uzyskały tytuł finalistek tej olimpiady: Hanna Tarasiuk z klasy IA, Natalia Terebun z klasy IB i Natalia Tomczuk z IIB. GRATULUJEMY!

 

ANDRZEJKI W ZPO

 

30 listopada 2018r. wolontariusze z Zespołu Szkół w Siemiatyczach odwiedzili swoich podopiecznych w Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczym. Uczniowie przygotowali szereg atrakcji między innymi: wróżby, zabawy andrzejkowe oraz koncert piosenek Mieczysława Fogga. Bartek Bobienko brawurowo wcielił się w rolę wodzireja Andrzeja czym zaskarbił sobie sympatię i wzruszenie starszych Pań. ❤ Organizator imprezy oraz opiekun grupy wolontariuszy Iwona Hapanowicz-Charko

 

Kolejny sukces siatkarek

Dnia 03.12.2018 r. dziewczęta z naszej szkoły rozegrały mecze II rundy I Ligi Licealiady Województwa Podlaskiego. Tym razem musieliśmy zmierzyć się z II LO i VI LO z Białegostoku. Szczególnie pierwszy mecz z najlepszym w rankingach ogólniakiem w naszym województwie okazał się małym horrorem.

 

Część dziewcząt dzień wcześniej grała w meczu klubowym i w pierwszym secie brakowało trochę świeżości. Chociaż na początku seta po trzech atakach Weroniki Sobeckiej i kilku asach serwisowych Marty Weremijewicz zdobyliśmy przewagę, to jednak w końcówce seta popełniliśmy sporo błędów własnych i przegraliśmy 25:21. W drugim secie dalej gra nie układała się po naszej myśli, przeciwnik odskoczył na kilka punktów. Szczególnie kłopoty sprawiały nam zagrywki kapitan drużyny przeciwnej pochodzącej z Siemiatycz Marii Mudel. Jednak w drugim secie kolejne asy serwisowe Marty Weremijewicz i Weroniki Sobeckiej zbliżyły nas do remisu. Dalej udane akcje naszych atakujących Gabrieli Poniatowskiej, Katarzyny Lachowicz i Aleksandry Łuby, oraz bardzo dobra gra w polu doprowadziły do wygranej seta 25:23. W trzecim secie kontrolowaliśmy grę i wygraliśmy decydującego seta 15:13. Przeciwnik z VI LO okazał się dużo słabszy. Dziewczęta podbudowane wygrana łatwo wygrały 2:0 w setach 25:7 i 25:9. Po dwóch rundach pozostajemy bez porażki. Kolejny turniej musimy rozegrać w Bielsku Podlaskim do 14.12.2018r. z zespołami ILO Suwałki i I LO Augustów.

 

Skład drużyny:
od lewej; Aleksandra Łuba, Julia Żebrowska, Oliwia Łukasiuk, Katarzyna Michnowska, w siadzie: Weronika Sobecka, Katarzyna Lachowicz ,Gabriela Poniatowska, Marta Weremijewicz,

 

Zdrowy styl życia

28 i 29 listopada 2018r. w naszej szkole odbyły się warsztaty edukacyjne "Projekt AWF Biała Podlaska". W warsztatach wzięły udział kasy trzecie.

 

W środę 28.11.2018 r. dr Artur Litwiniuk wygłosił wykład pt. "Prozdrowotny styl życia - Nowy TREND czy MODA". W czwartek 29.11.2018r. mgr Marta Nogal ze studentkami poprowadziła zajęcia praktyczne pt. "Ćwiczenia doskonalące umysł".

 

 

Zajęcia cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród młodzieży. Uczniowie zapoznali się z najnowszymi trendami prozdrowotym oraz poznali ćwiczenia doskonalące pracę umysłu.

 

Koordynator Iwona Kuczewska i nauczyciele wychowania fizycznego: Iwona Hapanowicz-Charko, Wojciech Zieleniewski, Cezary Kudelski.

 

XXII Festiwal Piosenki "Jesienne Trele"

W piątkowe popołudnie, 23 listopada 2018r., w Siemiatyckim Ośrodku Kultury odbyła się XXII edycja Festiwalu Piosenki „Jesienne Trele”. Imprezę przygotował Samorząd Uczniowski Zespołu Szkół w Siemiatyczach przy wsparciu dyrekcji i Siemiatyckiego Ośrodka Kultury. Przygotowania i organizację nadzorowały pani wicedyrektor Bożena Czerkas i pani Barbara Łuba.

 

Imprezę prowadzili: Mateusz Sidorowicz (III B), Aleksandra Łuba (I C), Katarzyna Michnowska (II C) i Bartosz Bobienko (II C).
W tym roku zdolności wokalne i instrumentalne zaprezentowało 13 wykonawców.

 

Nagrody otrzymali:
Maria Zaręba – nagroda Starosty Powiatu Siemiatyckiego,
Agata Wawrzyniak – nagroda Przewodniczącego Rady Powiatu,
Filip Kłopotowski – nagroda Burmistrza Miasta Siemiatycze,
Mateusz Borzym –nagroda Przewodniczącej Rady Miasta,
zespół „Five Band” – nagroda Dyrektora Oddziału Banku BNP BGŻ Paribas S.A. w Siemiatyczach,
Aleksandra Łempicka – nagroda Dyrektora Siemiatyckiego Ośrodka Kultury,
Martyna Zajkowska – nagroda Rady Rodziców i Dyrektora Zespołu Szkół w Siemiatyczach,
Damian Stefaniuk – nagroda Młodzieżowej Rady Miasta.
Wszyscy wykonawcy otrzymali upominki książkowe od Kuriera Podlaskiego – Głosu Siemiatycz.

Podczas festiwalu zaprezentowali się też: duet KIK – Dominika Klimaszewska i Natalia Duda, Natalia Krajewska, Dominika Klimaszewska, Krystian Jarocki i Majkel.

Gratulujemy odwagi i talentu wszystkim wykonawcom i życzymy dalszych sukcesów scenicznych.

Serdecznie dziękujemy wszystkim fundatorom nagród i patronom medialnym.
Patroni medialni: KURIER PODLASKI – GŁOS SIEMIATYCZ, KATOLICKIE RADIO PODLASIE, PODLASIE 24.

 

 

 

Podlaskie Spotkania z Pisarzami

 

22 listopada 2018 r. w Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku miało miejsce podsumowanie 9. edycji projektu „Podlaskie Spotkania z Pisarzami”. Wśród laureatów i wyróżnionych w konkursach organizowanych w ramach projektu znalazły się nasze uczennice - wszystkie z klasy IA.

23 listopada otrzymały one nagrody i dyplomy z rąk dyrektor Bożeny Krzyżanowskiej. W konkursie czytelniczym I miejsce w województwie zajęła Aleksandra Oleksiuk. W konkursie plastycznym najlepszy okazał się plakat Natalii Krajewskiej, drugie miejsce „wymalowała” Aleksandra Oleksiuk, a Wiktoria Mulewska i Aleksandra Krajewska otrzymały wyróżnienia. GRATULUJEMY!

 

Debiut siatkarek w I Lidze szkolnej zakończony zwycięstwem

 

Dnia 21.11.2018r. dziewczęta z naszej szkoły rozegrały pierwszy mecz w ramach I Ligi Licealiady Województwa Podlaskiego.

 Naszym przeciwnikiem była drużyna z Zespołu Szkół nr 4 w Bielsku Podlaskim, z którą będziemy w parze jeździć na turnieje rozgrywane w ramach ligi. Na początku rozgrywek drużyny które są w parach muszą ze sobą rozegrać mecz i właśnie w pierwszym meczu rozegranym w Bielsku Podlaskim licealistki z Siemiatycz wygrały 2:0 w setach 25:14 i 25:17. Tym sposobem nasza drużyna zdobyła pierwsze trzy punkty w lidze. Następne dwa mecze w formie już turnieju rozegramy w Białymstoku z drużynami II LO i VI LO.

Skład drużyny:

od lewej stoją: Aleksandra Łuba, Oliwia Łukasiuk, Julia Żebrowska, Katarzyna Michowska,

siedzą: Katarzyna Lachowicz, Weronika Sobecka, Marta Weremijewicz

 

List Minister Anny Zalewskiej i Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie szczepień ochronnych


Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska i Jarosław Pinkas Główny Inspektor Sanitarny skierowali do dyrektorów szkół, przedszkoli i placówek oświatowych oraz rodziców specjalny list dotyczący zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom przed skutkami chorób zakaźnych. https://www.lo-siemiatycze.edu.pl/pliki/aktualnosci/2018-2019/listszczep.pdf

  

PROMOCJA ZDROWIA

Dnia 15.11.2018 r. odbyła się w naszej szkole impreza promująca zdrowy styl życia.

W tym roku dzień ten jest także Światowym Dniem Rzucania Palenia Tytoniu. Z tej okazji gościliśmy Panie z Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Siemiatyczach, oraz pełnomocnika burmistrza ds. przeciwdziałania uzależnieniom. Panie z Sanepidu przygotowały szereg atrakcji. Można było sprawdzić pojemność płuc, zbadać wiek metaboliczny, ciśnienie krwi, oraz sprawdzić jak wygląda świat przez alkogogle. Główna część akcji profilaktycznej poświęcona była klasom pierwszym, które na piątej godzinie lekcyjnej wzięły udział w licznych konkursach. Reszta szkoły mogła skorzystać z atrakcji w czasie długiej przerwy. Całość imprezy poprowadziła uczennica klasy III D Gabriela Nowaszewska. Na początku swojego wystąpienia przedstawiła definicję zdrowia wg. WHO i czynniki wpływające na stan zdrowia, z których najważniejszy stanowiący aż 53% jest zdrowy styl życia. Przedstawiła także dziesięć zasad, których przestrzeganie gwarantuje nam utrzymanie dobrego stanu zdrowia. Następnie uczniowie pierwszych klas przystąpili do rywalizacji w ośmiu konkurencjach.

 

1. Należało rozpoznać wiek osób znajdujących się na fotografii.
Na młody wygląd oprócz genów wpływa też aktywność fizyczna, prawidłowe odżywianie, zabiegi pielęgnacyjne, brak nałogów i higieniczny tryb życia.

 

2. Ocena wiedzy na temat wpływu wysiłku fizycznego na organizm człowieka.
Uczniowie na przygotowanych plakatach wpisywali jak wysiłek fizyczny wpływa na poszczególne układy w ciele człowieka.

 

3. Krzyżówka z zagadnieniami zdrowotnymi.
Uczniowie odgadywali piętnaście haseł dotyczących profilaktyki badań okresowych i ich nazw, których pojedyncze litery pionowo tworzyły główne hasło krzyżówki ,,zdrowy styl życia”.

 

4. Należało rozpoznać produkty: warzywa, owoce, zioła, przyprawy i orzechy.

Wszystkie te produkty są bardzo ważne w diecie człowieka, a warzyw i owoców należy spożywać pięć porcji dziennie.

 

5. Należało połączyć ze sobą zdania dotyczące wpływu produktów zwierzęcych i roślinnych na zdrowie człowieka, oraz na wysoki poziom cholesterolu HDL, LDL i związanych z tym problemów zdrowotnych.

 

6. Slalom w alkogoglach.

Uczniowie mieli do pokonania slalom między tyczkami na czas zakończony trzema rzutami piłeczek do kosza. Alkogogle w których pokonywali tor imitują doznania jakie ma człowiek po wypiciu alkoholu, gdzie poziom jego we krwi wynosi 1,5 promila.

 

7. Zdrowe przekąski.

 

Uczniowie mieli do przygotowania stoiska ze zdrową żywnością w postaci sałatek warzywnych, owoców, ciastek, szaszłyków warzywnych, świeżo wyciskanych soków itp. Oprócz prezentacji stoiska, należało zaprezentować jury przygotowane przekąski, przedstawić ich zdrowotne właściwości i przepisy.

 

8. Plakaty antynikotynowe.
Klasy przygotowywały plakaty antynikotynowe, które dzień wcześniej zostały zawieszone na holu szkoły.
Po zakończeniu rywalizacji klas pierwszych klasa I A przedstawiła sugestywne i dobitne przedstawienie osądzające uzależnienia i promujące zdrowy styl życia. Przedstawienie wyreżyserowała Pani Alina Wolszczuk. Przewodnicząca jury Pani Dyrektor Bożena Krzyżanowska przedstawiła wyniki rywalizacji.

 

Pierwsze miejsce zajęła klasa I D, drugie klasa I A, trzecie klasa I C, czwarte klasa I B. Rywalizację o II miejsce roztrzygnęła zabawa "Krzesełko". Nagrodami były produkty z gospodarstwa ekologicznego: 10 litrów soku świeżo wyciskanego z jabłek, skrzynka jabłek, skrzynka orzechów włoskich i skrzynka pomarańczy.

 

Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy organizatorzy: Iwona Hapanowicz-Charko, Wojciech Zieleniewski, Iwona Kuczewska.

 

 

Punktacja klas za poszczególne konkurencje:

 

 

 

XI Zjazd Absolwentów

zjazd2019

 

 

 

Włączamy się do akcji „Rekord dla Niepodległej”!

 

Czy znasz twórczość Anny Kamińskiej?

 

29 października w bibliotece szkolnej odbyło się wręczenie dyplomów i nagród książkowych uczestniczkom konkursu "Czy znasz twórczość Anny Kamińskiej? "

 

Olimpiada Wiedzy o HIV/AIDS

24 października 2018r. odbył się powiatowy etap Wojewódzkiej Olimpiady Wiedzy o HIV/AIDS, który przeprowadziły pracownice Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Siemiatyczach.

Zakwalifikowało się do niego piętnastu uczniów z powiatu siemiatyckiego, którzy zdobyli największą liczbę punktów z testu w eliminacjach szkolnych. Byli to uczniowie naszej szkoły oraz z Zespołu Szkół Technicznych w Czartajewie i Zespołu Szkół Rolniczych w Ostrożanach. W wyniku eliminacji powiatowych wyłoniono pięciu laureatów, którymi zostały uczennice naszej szkoły: Natalia Tomczuk, Hanna Tarasiuk, Natalia Terebun, Natalia Krajewska i Julia Żebrowska. Przed nimi jeszcze ostatni etap wojewódzki 30. listopada b.r., który odbędzie się w Urzędzie Marszałkowskim w Białymstoku. Opiekunem uczennic jest pani Małgorzata Sawczuk. TRZYMAMY KCIUKI!

 

 

Spotkanie z Anną Kamińską

W piątek 19 października 2018 r. młodzież biorąca udział w konkursie czytelniczo - plastycznym "Czy znasz twórczość ... ?" uczestniczyła w spotkaniu z Anną Kamińską, której twórczość jest przedmiotem tegorocznego konkursu adresowanego do uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Konkurs odbywa się w ramach 9 edycji projektu czytelniczego "Podlaskie Spotkania z Pisarzami" i jest organizowany przez Towarzystwo Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich Radę Oddziału w Białymstoku.

 

Wydawca w bibliotece - Anna Sekielska

18 października 2018 r. gościliśmy w bibliotece szkolnej Annę Sekielską - szefową Wydawnictwa Tomasza Sekielskiego „Od Deski Do Deski”.

 

Spotkanie przebiegało pod hasłem tegorocznego Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych „Książka to przyszłość”. Zorganizowali je nauczyciele bibliotekarze, a uczestnikami byli uczniowie klasy IC, IIA i IIIB wraz z nauczycielami.

 

Dzień Edukacji Narodowej i symboliczne otwarcie szkoły po przeprowadzonej termomodernizacji

 

W tym roku Dzień Edukacji Narodowej w naszej szkole obchodziliśmy 15 października. Tradycyjnie, akademia rozpoczęła się od wprowadzenia sztandaru szkoły oraz odśpiewania hymnu państwowego. Następnie młodzież serdecznie powitała wszystkich zaproszonych gości. Jak każdego roku szkołę odwiedziła liczna grupa emerytowanych nauczycieli i pracowników obsługi, których z imienia i nazwiska powitała Bożena Krzyżanowska, dyrektor szkoły.

 

Lista gości była jednak dłuższa niż zazwyczaj, bowiem tegoroczny Dzień Nauczyciela zbiegł się z jeszcze jedną okazją do świętowania. W związku z zakończonymi remontami oraz symbolicznym otwarciem szkoły po przeprowadzonej termomodernizacji swoją obecnością zaszczyciło nas wiele osób, które były zaangażowane w tę inwestycję, czy to poprzez wkład finansowy, czy przez jej nadzorowanie i wykonanie. 

 

Na uroczystości obecni byli m.in.: Starosta Powiatu Siemiatyckiego - Jan Zalewski, jego zastępca Marek Bobel, Marszałek Województwa Podlaskiego – Jerzy Leszczyński, przedstawiciele firmy „Majka”, realizującej inwestycję, przedstawiciele duchowieństwa, dyrektorzy siemiatyckich szkół itp. Zgodnie z wieloletnią tradycją szkoły Dzień Edukacji Narodowej jest ważnym momentem w życiu najmłodszych uczniów, pierwszoklasistów. Tego dnia złożyli oni uroczyste ślubowanie i oficjalnie zobowiązali się do godnego reprezentowania szkoły, stając się jednocześnie pełnoprawnymi członkami Zespołu Szkół w Siemiatyczach.

 

Święto Edukacji Narodowej to również okazja do nagrodzenia nauczycieli i pracowników szkoły, w podziękowaniu za ich trud i poświęcenie. Nagrodę starosty otrzymała dyrektor szkoły, Bożena Krzyżanowska oraz nauczyciel wychowania fizycznego, Cezary Kudelski. Wybranym nauczycielom i pracownikom obsługi przyznano nagrodę dyrektora. Kolejna część akademii z okazji Dnia Nauczyciela związana była z symbolicznym otwarciem szkoły.

 

Nie zabrakło tradycyjnego przecięcia wstęgi, poprzedzonego modlitwą i wyświęceniem odremontowanych obiektów. Największą metamorfozę przeszła sala gimnastyczna, która została docieplona (podobnie jak cały budynek starej części szkoły), zyskała nowe okna, a na podłodze położono specjalną wykładzinę. Zarówno sala sportowa, jak i cały przedwojenny budynek szkoły zyskały nową elewację. Wewnątrz wymieniona została instalacja grzewcza. Inwestycja kosztowała ponad 2 mln zł.

Całość uroczystości zakończyła się częścią artystyczną. Uczniowie Bartek Bobienko i Michał Wojtulewicz odegrali skecz, w którym lekarz spotyka po latach swojego dawnego profesora z liceum.

Oprawę muzyczną uroczystości zapewnił chór szkolny (kierowany przez Łukasza Kraujutowicza), zaś na zakończenie z muzyczną niespodzianką wystąpił niecodzienny duet.

 

Uczeń klasy IIIIB, Mateusz Sidorowicz i nauczycielka języka polskiego, Ewa M. Iwaniak, zaśpiewali polską wersję nieśmiertelnego przeboju Franka Sinatry – „My way”. W roli konferansjerów prowadzących całą uroczystość doskonale sprawdzili się Katarzyna Michnowska, Wioleta Wasilewska oraz Bartek Bobienko, uczniowie klasy IIC. Ta klasa, wspólnie z wychowawcą, Ewą Magdaleną Iwaniak przygotowała całość tegorocznych obchodów Dnia Edukacji Narodowej.

 

Śladami bohaterów - śladami walk o niepodległą

Od 17 do 22 września 2018 odwiedziliśmy trzy kraje - Litwę, Łotwę i Białoruś, kilkanaście miejscowości, przejechaliśmy półtora tysiąca kilometrów, przez tydzień poznawaliśmy miejsca pamięci związane z odzyskaniem przez Polskę niepodległości.

Szlak wyjazdu edukacyjnego wiódł przez cmentarze żołnierzy poległych w pierwszej i drugiej wojnie światowej, wojnie polsko - bolszewickiej, miejsca urodzenia wielkich Polaków i ślady potęgi Rzeczpospolitej Obojga Narodów. Z naszego powiatu uczestniczyli uczniowie Liceum Ogólnokształcącego w Siemiatyczach – Gabriela Boguszewska i Mateusz Sidorowicz, z Technikum w Ostrożanach – Kamil Czarkowski, z Technikum w Czartajewie - Patryk Toczyński oraz opiekun Pani Bożena Krzyżanowska.

W pierwszym dniu wyjazdu mieliśmy możliwość oddać hołd poległym żołnierzom AK w bitwie pod Krawczunami, odwiedzić cmentarz wileńską Rossę, zapalić znicze na grobach poległych żołnierzy walk 1918-1920r., wojny obronnej 1939r. i Operacji Ostra Brama 1944r. Oddaliśmy hołd Marszałkowi Józefowi Piłsudskiemu, gdzie na wileńskiej Rosie spoczywa jego serce razem z ciałem ukochanej matki. Odbyliśmy uroczą wycieczkę po Wilnie. Wykład Przemysława Czyżewskiego z białostockiego Oddziału IPN przybliżył nam obraz stosunków polsko–litewskich w latach 1918-1922.

Dzień drugi rozpoczął się od stacji kolejowej w Bezdanach. W miejscu tym 26 września 1908 r. Józef Piłsudski wraz z szesnastoma innymi członkami Organizacji Bojowej PPS przeprowadził udany napad na pociąg przewożący pieniądze z podatków zebranych z ziemi polskich z terenu zaboru rosyjskiego. Zdobyto wówczas ok. 200 tys. rubli, które wykorzystano na dalszą działalność niepodległościową.

W urokliwym, drewnianym kościółku, w miejscowości Powiewiórka, gdzie w 1867 r. został ochrzczony Józef Piłsudski, ks. Adam Szot odprawił uroczystą Mszę Świętą, w której udział wzięli wszyscy uczestnicy wyjazdu.

Następnie przejechaliśmy do Zułowa, miejsca urodzenia Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego.

W Dyneburgu odbyło się spotkanie z mieszkającymi tam Polakami. Pan Ryszard Stankiewicz przybliżył nam historie walk polskich legionistów o Dyneburg, opowiedział o znajdującej się tam mogile poległych żołnierzy, która zniszczona została w drugiej połowie lat 50-tych XX w. przez władzę sowiecką. Zapalono znicze przy pomniku symbolizującym dawny cmentarz legionistów.

Młodzież odwiedziła cmentarz w Ławkiesach na Łotwie, na którym znajdują się groby kilkudziesięciu żołnierzy z 1 Pułku Piechoty Legionów poległych we wrześniu 1919 r. w czasie tzw. Kampanii Łatgalskiej. Wówczas to wojsko polskie pod dowództwem gen. Edwarda Rydza-Śmigłego wyzwoliło terytorium Łatgalii z rąk bolszewików.

Kolejne cztery dni spędziliśmy na Białorusi

Odwiedziliśmy Brasław, główne miasto pojezierza Brasławskiego zobaczyliśmy Górę Zamkową, kościół katolicki oraz Muzeum Krajoznawcze. Głębokie - zespół klasztoru karmelitów, kościół katolicki, klasztor bazylianów w Berezweczu oraz w miejscowości Dołhinów odwiedziliśmy cmentarz wojenny z maja 1920 r. gdzie spoczywają żołnierze 8 Pułku Piechoty Legionów walczący z wojskami bolszewickimi.

Kolejne miejsce, które zrobiło na nas niesamowite wrażenie to CHATYŃ – memoriał upamiętniający (spalenie) pacyfikację 618 wsi na terenie dzisiejszej Białorusi podczas II wojny światowej przez Niemców, ustanowiony na miejscu polskiej wsi Chatyń spalonej 22 marca 1943r. Symboliczne piece oraz kolumny z dzwonami, które biją co 30 sekund upamiętniają, że co 30 sekund podczas II wojny światowej ginął człowiek. Nazwa nieprzypadkowa, gdyż sowieci chcieli pokazać opinii międzynarodowej, że to Niemcy zgładzili ludność podczas II wojny światowej w Chatyniu, a nie Rosjanie w Katyniu. Oficjalnie kłamstwo zbrodni Katyńskiej ujawniono dopiero po upadku Związku Radzieckiego.

W godzinach popołudniowych odwiedziliśmy kolejne miejsce, które wywarło na nas ogromne wrażenie, bo też rozmiar zbrodni ogromny - to KUROPATY – las na obrzeżach Mińska. Miejsce śmierci i pochówku ok. 200 tysięcy ofiar stalinowskiego terroru, gdzie leżą ofiary ludności polskiej, białoruskiej, litewskiej, żydowskiej jak również wiele ofiar nieznanych. Ksiądz Adam Szot poprowadził modlitwę, zapaliliśmy biało-czerwone znicze, wysłuchaliśmy krótkiego wykładu pani Magdy Dzienis-Todorczuk

Po zakwaterowaniu nocą zwiedzaliśmy pięknie oświetlony Mińsk

Czwartego dnia zwiedzaliśmy Mińsk następnie Galerię Januszkiewiczów (Walery Januszkiewicz jest twórcą pomnika Adama Mickiewicza w Nowogródku i wielu innych rzeźb na Białorusi) w miejscowości Raków, którą opisał Sergiusz Piaseckiego m.in. „Kochanku Wielkiej Niedźwiedzicy”. Następnie widzieliśmy MIR – zamek z XVI w., wpisany na listę światowego dziedzictwa UNESCO i zespół pałacowo – parkowy, dawna rezydencja i ośrodek dóbr Radziwiłłów w Nieświeżu. Nocowaliśmy w Baranowiczach w Domu Pielgrzyma SVD, gdzie wieczorem wielu wzruszeń dostarczyła nam wieczornica przygotowana przez uczniów wszystkich szkół.

21.09 2018 zwiedziliśmy Nowogródek - Góra Zamkowa z ruinami zamku Mendoga, kopiec Mickiewicza, kościół farny z cudownym obrazem Matki Boskiej Nowogródzkiej, cerkiew prawosławna (XVIIw.).

Następnie przejechaliśmy do Brzozówki – w miejscowej hucie w 1935r w maju wykonana była urna na serce Józefa Piłsudskiego, w której zostało złożone serce Marszałka na wileńskiej Rossie. Lida – zamek, kościół parafialny i Krwawy Bór– miejsc bitwy stoczonej w dniach 27 i 28 września 1020r. w lasach na ziemi lidzkiej; pomnik.

Odwiedziliśmy również Wasiliszki – Dom-muzeum Czesława Niemena, kościół Św. Piotra i Pawła

Odwiedziliśmy Szczuczyn - kościół katolicki pw. Serca Jezusowego i św. Teresy, wewnątrz tablica upamiętniająca poległych żołnierzy Szczuczyńskiego Obwodu AK oraz nauczycieli i uczniów gimnazjum, którzy zginęli w więzieniach i łagrach;

GRODNO – spojrzenie na Stary i Nowy Zamek; stary cmentarz katolicki z kwaterą żołnierzy polskich poległych w latach 1919-1920 oraz symbolicznym grobem Tadzia Jasińskiego, 14-letniego obrońcy Grodna we wrześniu 1939r.
W Wołkowysku odwiedziliśmy szkolę polską w której uczą się polskie dzieci od klasy I szkoły podstawowej do matury.

Ostatniego dnia naszego pobytu na Białorusi zwiedziliśmy kościół św. Trójcy, malownicze ruiny zamku Sapiehów w Różanej. Następnie dawny pałac Pusłowskich, u podnóża dawny folwark Mereczowszczyzna: zrekonstruowany dworek – miejsce urodzenia Tadeusza Kościuszki, obecnie muzeum – zwiedzanie oraz kościół św. Trójcy – miejsce chrztu Kościuszki w Kosowie Poleskim.

Następnie przejechaliśmy do Brześcia zwiedziliśmy Twierdzę Brzeską, polski cmentarz wojskowy. Udaliśmy się do miejscowości Skoki, zwiedziliśmy Muzeum gdzie urodził się Julian Ursyn Niemcewicz. Następnie zespół pałacowo-parkowy Potockich; kościół św. Trójcy, stary cmentarz w Wysokie Litewskie.

W godzinach wieczornych wróciliśmy do Siemiatycz zmęczeni, ale pełni niezapomnianych wrażeń. Wyjazd ten pozostanie w naszej pamięci jako wspaniała lekcja „żywej historii” Polski i jej tragicznych losów w drodze do Niepodległości.
„Aby człowiek wiedział dokąd zmierza, musi wiedzieć, skąd pochodzi.
Naród bez historii błądzi jak człowiek bez pamięci…”
Uczestnicy

Podsumowanie projektu odbędzie się 22 października 2018 roku w IPN Białystok.

Zapraszamy do wysłuchania reportażu Pani Agnieszki Czarkowskiej, dziennikarki Radia Białystok, która uczestniczyła w tym wyjeździe.

http://www.radio.bialystok.pl/reportaz/index/id/160060

 

 

KLASA II C WYGRYWA XVI EDYCJĘ KONKURSU WIEDZY O PATRONIE SZKOŁY

Drugiego dnia po otrzęsinach klas pierwszych rozpoczęliśmy w naszej szkole obchody dnia patrona. 11 października 2018 r. odbyła się XVI już edycja Ogólnoszkolnego Konkursu „Komisja Edukacji Narodowej – założenia, przedstawiciele, działalność, osiągnięcia”.

Wzięli w niej udział uczniowie klas drugich. Ich występy oceniała komisja, w której skład weszły: pani Bożena Krzyżanowska – dyrektor szkoły, pani Teresa Urbańska – wicedyrektor szkoły oraz Gabriela Boguszewska – przedstawicielka społeczności uczniowskiej.

Uczniowie zmagali się w 3 konkurencjach. Dwuosobowe zespoły złożone z przedstawicieli wszystkich klas drugich odpowiadały na pytania dotyczące Komisji Edukacji Narodowej. Druga konkurencja polegała na przedstawieniu stylizacji kobiecej lub męskiej z epoki oświecenia. Oceniane były strój, makijaż, fryzura i komentarz. W tej konkurencji wszystkie klasy wypadły rewelacyjnie, a zachwycone jury dwie stylizacje nagrodziło dodatkowymi punktami. Jak się dowiedzieliśmy, uczniowie pozyskali kreacje z różnych źródeł. Niektóre z nich zostały wypożyczone od uczestniczek spaceru historycznego zorganizowanego przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Siemiatyczach z okazji urodzin księżnej Anny Jabłonowskiej, inne - od zespołu „Małe Podlasie”. Dużą pomysłowością wykazała się tu klasa IIA, która skompletowała trzy kreacje samodzielnie, nie korzystając z gotowych strojów. Ostatnia konkurencja konkursowa polegała na wykonaniu dowolną techniką i zaprezentowaniu portretu wybranej postaci związanej z Komisją Edukacji Narodowej.

Po trzech seriach pytań dotyczących patrona naszej szkoły i dwóch konkurencjach okazało się, że klasy IIA i IIC mają taką samą liczbę punktów, konieczna więc była dogrywka. Ostatecznie zwyciężyła klasa IIC, która w nagrodę otrzymała tort.

Konkurs, jak co roku, przygotowały panie Bożena Czerkas i Monika Basista, a z wdziękiem i swobodą prowadzili Karina Kuźmik i Mateusz Sidorowicz z klasy IIIB.

Ogłoszenie
Wojewódzka Olimpiada Wiedzy o HIV/AIDS
Celem olimpiady jest poszerzenie wiedzy młodzieży na temat zapobiegania zakażeniom HIV, chorobom przenoszonym drogą płciową oraz kształtowanie pozytywnych postaw wobec ludzi żyjących z HIV i chorych na AIDS.Etap szkolny 16. października 2018r. (wtorek). Sala 205, na 5 godzinie lekcyjnej. Etap powiatowy 24. października 2018r.(środa). Etap wojewódzki 30. listopada 2018r.(piątek)
Zapraszamy serdecznie do udziału w olimpiadzie. Zgłoszenia do 15.października 2018r. Szczegóły u Małgorzaty Sawczuk.

 

Otrzęsiny

9 października 2018r. zgodnie z wieloletnią tradycją naszej szkoły odbyły się OTRZĘSINY uczniów klas pierwszych. Po otrzęsinach uczniowie bawili się na dyskotece na późnych godzin wieczornych.

 

 

 

 

Spotkanie ze Zdzisławem Raczyńskim

„Lepiej jechać, nie wiedząc, dokąd się jedzie,

niż pozostawać na miejscu, nic nie robiąc”

Z. Raczyński „Harib”
Z okazji Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych w poniedziałek 8 października z młodzieżą naszej szkoły spotkał się Zdzisław Raczyński- dyplomata, ambasador, dziennikarz, autor powieści „Harib” i absolwent siemiatyckiego liceum (!).

 

W pierwszych słowach Pan Raczyński podkreślił, jak ważne jest dla młodych ludzi to, by wyznaczać sobie cele, nie bać się iść za marzeniami, być otwartym i aktywnym, nie tracić dziecięcej ciekawości świata. W życiu człowieka wszystko jest możliwe, wystarczy tylko... chcieć.

Jako że istotnym pretekstem do zorganizowania spotkania stała się książka, to o niej właśnie dużo mówił nasz gość. „Harib” jest powieścią wielowarstwową, której jednoznacznie nie można zaklasyfikować do żadnego gatunku literackiego. Jej akcja toczy się w doskonale znanym Autorowi z doświadczenia świecie polityki i mediów. Fikcyjne (sensacyjne i romantyczne) perypetie bohaterów mają miejsce w autentycznej, przedstawionej z reportażową dokładnością rzeczywistości politycznej (2010 i 2011 rok- początek Arabskiej Wiosny, rewolucje w Tunezji i Libii).

Nasz gość w ciekawy sposób opowiadał nie tylko o swojej książce, ale również o krajach, w których przyszło mu pracować oraz o specyfice pracy urzędników placówek dyplomatycznych i dziennikarzy. Ogromne doświadczenie zawodowe, wiedza, elokwencja, poczucie humoru i ujmujący sposób bycia sprawiły, że młodzież z zainteresowaniem słuchała swojego „starszego kolegi”. Nawiązany na ogólnym spotkaniu dialog miał swój ciąg dalszy w bibliotece, gdzie uczniowie klasy IIIB jeszcze długo rozmawiali z naszym absolwentem o pracy korespondenta wojennego, literaturze, filozofii i życiu:)

Panu Zdzisławowi Raczyńskiemu serdecznie dziękujemy za inspirujące spotkanie, za poświęcenie swojego wolnego czasu, za życzliwość....

 

Koncert „100 LAT POLSKI NIEPODLEGŁEJ”

4 paździenika 2018r. wysłuchaliśmy audycji muzucznej pt. „100 LAT POLSKI NIEPODLEGŁEJ”. 100 lat temu, po wielu latach zaborów, Polska znów była niepodległa. Tak ważnym wydarzeniom zawsze towarzyszyła pieśń, jako „świadectwo” historii.

Tak też było w przypadku odzyskania niepodległości w 1918r. Idea przybliżenia tego czasu poprzez muzykę ma uzmysłowić słuchaczom doniosłość tego faktu, jak również pokazać jak ważną rolę odegrała pieśń w umacnianiu tożsamości naszego narodu. Pieśni patriotyczne w czasach zaborów były ważnym nośnikiem niepodległościowych idei, a za ich śpiewanie można było nawet stracić życie lub trafić do więzienia. Podczas audycji muzycy zaprezentowali treści patriotyczne zawarte w takich utworach jak: „O mój rozmarynie”, „My pierwsza brygada”, i inne.

Marcin Panasiuk ponownie w murach naszego LO

W piątek 28 września szkołę odwiedził nasz absolwent Marcin Panasiuk. Marcin jest współwłaścicielem studia Deep Blue Production, zajmującego się produkcją grafiki 3D na potrzeby branży filmowej, telewizyjnej oraz gier wideo.

Swoje doświadczenie w tworzeniu animacji oraz grafiki 3D zdobywał w Dabarti CGI oraz Platige Image, gdzie pełnił funkcje grafika i artysty.

Marcin spotkał się z młodzieżą klas pierwszych i trzecich liceum. Na spotkaniu opowiedział czym się zajmuje, gdzie wykorzystuje się grafikę komputerową (m.in. gry komputerowe, reklama, ebooki) i zaprezentował kilka swoich prac. Wspominał również lata szkolne spędzone w liceum. Będąc uczniem tworzył swoje pierwsze prace za które wielokrotnie był nagradzany. Z przyjemnością przypomniał sobie te chwile. Marcin jest przykładem, że można łączyć swoją pasję z pracą dającą satysfakcję i dochód.

 

Projekt PEACE Cross-Cultural Understanding

Od 24 do 28 września 2018r., w ramach projektu PEACE Cross-Cultural Understanding, przebywali u nas studenci z zagranicy: Briam z Peru oraz Theo z Brazylii.

Nasza szkoła uczestniczy w tym projekcie po raz kolejny. Ten projekt jest niepowtarzalną okazją do poznania młodych ludzi z całego świata oraz ich odmiennych zwyczajów kulturowych. Studenci na lekcjach angielskiego opowiedzieli o tradycjach, kulturze i sytuacji, jaka obecnie panuje w ich ojczyznach, zapoznali uczniów z muzyką i tańcami narodowymi a także pokazali tradycyjne potrawy regionalne.

Po lekcjach zwiedzali miasto, Drohiczyn, Koryciny, Białowieżę, Mielnik i Grabarkę. Nasi goście przebywali również w szkołach podstawowych i gimnazjach w Siemiatyczach, wzięli udział w meczu siatkarskim UKS Danex oraz uczestniczyli w warsztatach tanecznych zorganizowanych przez Małe Podlasie.

Studenci mieszkali w domach naszych uczniów Filipa i Karoliny, tegorocznych maturzystów. Nasz projekt organizowany jest przez AIESEC Warszawa SGH.

 

EUROPEJSKI DZIEŃ JĘZYKÓW

26 września 2018r., jak co roku obchodzimy EUROPEJSKI DZIEŃ JĘZYKÓW. Z tej okazji bawiliśmy się w szukanie kodów QR.

Jak? – Uczniowie szukali w różnych miejscach w szkole kodów QR. Następnie skanowali smartfonem ze specjalną aplikacją znaleziony kod. Zapisane hasła wraz z wyjaśnieniami przekazywali nauczycielom języków obcych. Kody QR były w czterech językach. Białe kartki – język angielski, niebieskie kartki – język francuski, żółte kartki – język niemiecki a czerwone kartki – język rosyjski.    

 

Próbna ewakuacja

17 września 2018r. w Zespole Szkół w Siemiatyczach odbyła się próbna ewakuacja. Głównym celem ćwiczeń było zapoznanie uczniów i pracowników szkoły z praktycznym zastosowaniem procedur dotyczących zachowania się w przypadku powstania zagrożenia.

Po usłyszeniu sygnału alarmowego nauczyciele wraz z uczniami przedostali się drogami ewakuacyjnymi do punków zbiórki. Nauczyciele złożyli meldunek prowadzącej ewakuację wicedyrektor Bożenie Czerkas. Meldunek wskazał, że wszyscy bezpiecznie opuścili szkołę. W akcji brali udział: dyrekcja, nauczyciele, uczniowie pracownicy obsługi, strażacy z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Siemiatyczach oraz Policja.

 

Dzień Sybiraka

16 września 2018r. obchodzony był Dzień Sybiraka, po raz drugi uroczystości te miały charakter diecezjalny. Pierwsza część uroczystości odbyła się w kościele pw. św. Andrzeja Boboli.

Wierni obejrzeli montaż pod hasłem „Wolność krzyżami się mierzy". Mszy św. w intencji Sybiraków przewodniczył biskup Tadeusz Pikus. Dalsza część uroczystości odbyła się przy Krzyżu Sybiraka Ziemi Siemiatyckiej. Z podziękowaniami za pamięć o Sybirakach wystąpił burmistrz Siemiatycz, przedstawiciel Związku Sybiraków, prezes siemiatyckiego Koła Związku i diecezjalny duszpasterz Sybiraków. Pod pomnikiem Sybiraków złożono kwiaty i zapalono znicze.W uroczystościach wzięły udział poczty sztandarowe, delegacje urzędów, firm, instytucji, stowarzyszeń i szkół i przedstawiciele służb mundurowych. 

 

Konkurs czytelniczy

konkurs kaminska2018

XVIII Międzynarodowy Marsz Pamięci Zesłańców Sybiru
Dnia 7 września 2018 r. w Białymstoku odbył się XVIII Międzynarodowy Marsz Pamięci Zesłańców Sybiru, na którym nie mogło zabraknąć licealistów z siemiatyckiej placówki.

 

Młodzież – jak co roku - pod wodzą Pani prof. Alicji Smoktunowicz tłumnie ruszyła, aby upamiętnić losy tych, którzy prawdziwe piekło ujrzeli na Ziemi. Tym razem nasze liceum reprezentowali uczniowie klasy I „A” (wych. Pani prof. Urszula Jermakowicz), I „C” (Pani prof. Alicja Smoktunowicz) oraz weterani z klasy III „D”, którzy wraz z wychowawczynią, Panią prof. Agnieszką Stypułkowską na marszu zagościli już po raz trzeci. Po zarówno pięknym, jak i wzruszającym akcie błogosławieństwa, zebrani skierowali się w stronę Kościoła pw. Ducha Świętego, napawając ulice Świętojańską, Branickiego i Piastowską werwą polskości i duchem prawdziwego patrioty. Przepasani biało – czerwonymi wstęgami, nie zważali na niesprzyjające warunki pogodowe, z dumą prezentując na banerach wspaniałe hasła. Około godziny 12 rozpoczęła się msza święta, którą osobiście celebrował JE abp prof. dr hab. Edward Ozorowski. Niespełna godzinę później nastąpiło uroczyste odśpiewanie hymnu Związku Sybiraków oraz modlitwa za poległych w obrzędzie katolickim, prawosławnym, a także ewangelicko-augsburskim, zakończona jakże widowiskową salwą honorową. Uwieńczeniem uroczystości było złożenie pięknych bukietów oraz zapalenie pamiątkowych zniczy. Po wzruszającym zakończeniu, młodzież z naszego liceum wróciła w rodzinne strony, aby podzielić się z nami tymi niesamowitymi wrażeniami.

 

 

Rozpoczęcie nowego roku szkolnego

3 września na boisku szkolnym miała miejsce inauguracja nowego roku szkolnego 2018/2019. Uroczystość rozpoczęła się wprowadzeniem sztandaru szkoły i wspólnym odśpiewaniem hymnu państwowego.

Następnie głos zabrała dyrektor Bożena Krzyżanowska oraz Jolanta Sidorowicz przedstawicielka Rady Rodziców. Pani dyrektor bardzo serdecznie przywitała uczniów, rodziców i nauczycieli. Szczególnie ciepło tych wszystkich, którzy w tym roku rozpoczynają naukę i pracę w naszej szkole. Po odprowadzeniu sztandaru szkoły uczniowie udali się na spotkania z wychowawcami.

Maturzyści zgodnie z wieloletnią tradycją szkoły, upamiętnili rocznicę wybuchu II wojny światowej udając się w pochodzie na cmentarz, gdzie złożyli wieńce na grobach żołnierzy poległych podczas działań wojennych oraz Ignacego Gilewskiego – założyciela naszego liceum.

Klasy pierwsze, przedmioty rozszerzone i wychowawcy:


KLASA 1 A - BIOLOGIA, CHEMIA, JĘZYK ANGIELSKI - wych. mgr Uszula Jermakowicz
KLASA 1 B - BIOLOGIA, GEOGRAFIA, JĘZYK ANGIELSKI - wych. mgr Monika Basista
KLASA 1 C - MATEMATYKA, GEOGRAFIA, JĘZYK ANGIELSKI - wych. mgr Alicja Smoktunowicz
KLASA 1 D - MATEMATYKA, FIZYKA, JĘZYK ANGIELSKI - wych. mgr Edyta Niewińska
KLASA 1 BS - wych. mgr Iwona Hapanowicz-Charko