accessible

Archiwum

2011/2012

 

Zakończenie roku szkolnego


W piękny, słoneczny poranek 29 czerwca 2012r. o godz. 9.00 uczniowie, nauczyciele i przedstawiciele rodziców spotkali się na płycie boiska, by pożegnać kolejny rok szkolny. Tradycyjnie uroczystość rozpoczęto wprowadzeniem sztandaru szkoły i odśpiewaniem hymnu państwowego. Dyrektor Bożena Krzyżanowska wręczyła uczniom świadectwa z wyróżnieniem i listy pochwalne, przypominając zebranym osiągnięcia i zasługi młodzieży. Wkrótce potem, pani dyrektor podziękowała za wieloletnią pracę odchodzącym na emeryturę nauczycielom Mariannie Fleks,Tadeuszowi Nazarewiczowi, Wandzie Oreszczuk, Romanowi Panasiukowi i Grażynie Sidorczuk-Uszyńskiej.  Następnie dyrektor podziękowała wszystkim za całoroczną pracę oraz życzyła słonecznych, pełnych pozytywnych wrażeń i bezpiecznych wakacji. Po zakończeniu uroczystości uczniowie udali się do klas, gdzie wszyscy otrzymali świadectwa z rąk swoich wychowawców.

 

Master of English

Dnia 19 czerwca 2012 r. odbył się w naszej szkole konkurs języka angielskiego „Master of English”. Wzięło w nim udział 21 uczniów z klas pierwszych oraz drugich. Zadania konkursowe testowały wiedzę leksykalną oraz gramatyczną uczniów. Uczniowie biorący udział w konkursie musieli wykazać się umiejętnością doboru odpowiedniego słownictwa, transformacji i tłumaczenia zdań oraz znajomością zasad słowotwórstwa.

 

Spotkanie z posłem

W dniu 29 maja w naszej szkole gościł Robert Tyszkiewicz – poseł na sejm VII kadencji. Pan poseł opowiadał uczniom o swojej działalności opozycyjnej, zasadach pracy sejmu i uchwalania ustaw.  Młodzież obecna na spotkaniu z zaciekawieniem wysłuchała wystąpienia pana Tyszkiewicza. Po krótkiej prezentacji pan poseł odpowiadał na liczne pytania uczniów. W spotkaniu uczestniczyli uczniowie klas drugich.

 

Konkurs "Moja przedsiębiorcza firma"


11 maja 2012 r. odbył się drugi etap konkursu "Moja przedsiębiorcza firma" organizowanego przez Fundację Narodowego Banku Polskiego w roku szkolnym 2011/2012. Uczestniczyło w nim pięć zespołów zakwalifikowanych przez Komitet Konkursowy na podstawie analizy projektów nadesłanych w ramach I etapu konkursu.Zadaniem zespołów było przygotowanie prezentacji z wykorzystaniem programu Smart na tablicę interaktywną.Miejscem zmagań uczestników II etapu była sala im . Władysława Grabskiego w siedzibie Centrali Narodowego Banku Polskiego w Warszawie.Zespół z naszej szkoły w składzie: Angelika Panasiuk, Katarzyna Tarasiuk, Michał Mudel, Sebastian Dawid Turczuk pracujący pod kierunkiem Pani Bożeny Krzyżanowskiej otrzymał wyróżnienie.Uczestnikom przekazano cenne nagrody i wyróżnienia ufundowane przez firmy SMART TECHNOLOGIES i ACER, reprezentowane przez spółkę IRS.

 

Jak zostać młodym naukowcemDnia 24 kwietnia 2012r. uczniowie klas z biologicznych IIA i IA wraz z opiekunami p. Krystyną Leszczak-Boczarow i p. Wojciechem Zieleniewskim uczestniczyli w Dniach Otwartych Instytutu Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk w Białowieży. Profesor dr hab. Bogumiła Jędrzejewska, koordynator projektu BIOCONSUS, zapoznała młodzież z funkcjonowaniem Instytutu oraz z możliwościami przyszłej pracy naukowej w placówce PAN w Białowieży. Wykłady połączone z prezentacjami multimedialnymi zaciekawiły uczniów, a dotyczyły badania genów, różnorodności łasicowatych zamieszkujących Puszczę Białowieską, metod badań oraz historii Puszczy Białowieskiej. Ugoszczeni obiadem a w przerwach ciastkami i napojami wszyscy z werwą wzięli udział w terenowych zajęciach warsztatowych, których tematem była telemetria oraz systemy fotopułapek jako metod badań przyrodniczych. Uczniowie sami mogli wyznaczyć azymut, na jakim znajdowało się zwierzę z nadajnikiem, oraz obejrzeć zdjęcia wykonane przez fotopułapkę. Na zakończenie pobytu obejrzeli kolekcję szkieletów zwierząt, a pod binokularem mogli rozpoznać czaszki najmniejszych ssaków żyjących między innymi w Puszczy Białowieskiej. Instytut Biologii Ssaków PAN to bardzo okazały budynek, w którym pracują naukowcy prawie z całego świata a wszystkich łączy wspólna pasja - poznawanie bioróżnorodności świata żywego. Dzięki takim zajęciom uczniowie zdobyli wiele nowych informacji dotyczących unikalności Białowieskiego Parku Narodowego - bijącego serca natury, którego tajemnice poznawane są wciąż na nowo.

 

MATURA 2012


4 maja o godz. 9.00 do obowiązkowego pisemnego egzaminu maturalnego z języka polskiego na poziomie podstawowym przystąpiło 179 uczniów Liceum Ogólnoksztalcącego i 17 Technikum w Siemiatyczach. Na rozwiązanie zadań abiturienci mieli 170 minut. "Dziady" Adama Mickiewicza, "Lalka" Bolesława Prusa i "Ludzie bezdomni" Stefana Żeromskiego, a także analiza artykułu z "Tygodnika Powszechnego" dotyczącego Wikipedii - to tematy tegorocznej matury z języka polskiego. Po krótkiej weekendowej przerwie, w poniedziałek 7 maja, o godzinie 9:00 odbył się egzamin z języka polskiego na poziome rozszerzonym. Dwa kolejne dni przeznaczone są na matematykę. 8 maja abiturienci pisali test z matematyki na poziomie podstawowym, a 9 maja – na poziomie rozszerzonym. 10 maja odbył się z kolei test z najpopularniejszego wśród zdających nowożytnego języka obcego, czyli języka angielskiego.

3 Maja

30 kwietnia na 3 godzinie lekcyjnej w naszej szkole odbyła się akademia poświęcona 221. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja 1791 roku. Uczniowie z klasy IIB (pod kierunkiem wychowawczyni pani profesor Ewy Magdaleny Iwaniak) przygotowali montaż słowny, który uzupełniony oryginalnymi piosenkami wykonanymi przez chór (pod przewodnictwem pana profesora Lechosława Ryszczuka) przypomniał o faktycznym znaczeniu tego wydarzenia dla współczesnego państwa i narodu polskiego.

 

Zakończenie roku szkolnego w klasach maturalnych


27 kwietnia 2012r. to dzień, na który tegoroczni maturzyści czekali z niecierpliwością. Punktualnie w samo południe na sali gimnastycznej spotkali się: uczniowie, nauczyciele oraz grupa rodziców. Pożegnanie maturzystów rozpoczęto wprowadzeniem sztandaru szkoły i odśpiewaniem hymnu. Tradycyjnie kolejnym punktem uroczystości było przemówienie dyrektor szkoły mgr Bożeny Krzyżanowskiejm, przekazanie sztandaru klasom drugim oraz rozdanie abiturientom listów pochwalnych, wraz z nagrodami książkowymi i rzeczowymi, za osiągnięcia w nauce, sporcie, działalność społeczną na rzecz szkoły i środowiska lokalnego. Rodzice najbardziej zasłużonych dla szkoły uczniów otrzymali z rąk dyrektor Bożeny Krzyżanowskiej listy gratulacyjne. Na zakończenie maturzyści otrzymali pamiątkowe birety z nowym logo szkoły.

 

Jan Paweł II - pierwsza rocznica beatyfikacji


27 kwietnia 2012 roku odbyła się w naszej szkole uroczysta akademia z okazji I rocznicy beatyfikacji błogosławionego Jana Pawła II. W rok po wyniesieniu na ołtarze Wielkiego Rodaka młodzież Zespołu Szkół w Siemiatyczach przypomniała najważniejsze przesłania Ojca Świętego. Można było usłyszeć wspaniałe recytacje tekstów literackich przeplatane pięknymi utworami muzycznymi. Szczególnie wzruszający był występ tegorocznej maturzystki – Pauliny Kryńskiej,  która pieśnią „Zostań z nami” pożegnała się ze społecznością szkolną.

 

Podlaskie Mistrzostwa w Ortografii


W tegorocznych Podlaskich Mistrzostwach w Ortografii, które odbyły się po raz XIII, tradycyjnie w V LO w Białymstoku, 21 marca, udział wzięło 45 uczestników. Blisko 40 z nich to uczniowie podlaskich szkół ponadgimnazjalnych, którzy zostali wyłonieni w drodze Szkolnych Konkursów Ortograficznych. Naszą szkołę w zmaganiach z polską ortografią reprezentowała uczennica klasy IA, Michalina Iga Boguszewska, w ostatecznej klasyfikacji zajmując 13 miejsce. Autorką tekstu dyktanda, które ortograficznymi pułapkami nafaszerowano jak przysłowiową „dobrą kaszę skwarkami”, była profesor Urszula Sokólska, nauczyciel akademicki Uniwersytetu w Białymstoku.Warto przypomnieć, że w ubiegłym roku naszą szkołę w tych mistrzostwach reprezentowała Dominika Homanowska, tegoroczna maturzystka.

 

Konkurs recytatorski - eliminacje powiatowe

Pod koniec marca w Siemiatyckim Ośrodku Kultury odbyły się powiatowe eliminacje 57. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego. Naszą szkołę w tym konkursie reprezentowały dwie uczestniczki – Paulina Chwojko (uczennica klasy IF) oraz Michalina Iga Boguszewska (uczennica klasy IA). Obie zostały zakwalifikowane do następnego etapu, wojewódzkiego, który odbędzie 28 kwietnia w Białymstoku. Paulina będzie próbowała swoich sił w turnieju recytatorskim, zaś Michalina w turnieju poezji śpiewanej.

 


Rok 2012 rokiem księdza Piotra Skargi

28 marca 2012r. uczniowie naszej szkoły - klasy pierwsze i drugie liceum oraz klasa pierwsza ZSZ i technikum - mieli niebywałą okazję wziąć udział w wykładzie Waldemara Smaszcza, historyka literatury, krytyka, tłumacza, eseisty oraz przyjaciela księdza Twardowskiego. Spotkanie odbyło się na sali gimnastycznej, a związane było z postacią księdza Piotra Skargi. Pan Waldemar Smaszcz  odwołując się do różnych przykładów prosto z literatury wziętych w barwny i przekonujący sposób opowiedział o tym, czym i w jaki sposób twórczość Piotra Skargi odbierana była przez wielkich twórców tego świata, np. naszego wieszcza - Adama Mickiewicza. Prelekcja wzbudziła duże zainteresowanie oraz nagrodzona została gromkimi brawami.

 

Międzynarodowy Dzień Teatru


27 marca przypadał Międzynarodowy Dzień Teatru. W ramach obchodów tego dnia, w Siemiatyckim Ośrodku Kultury odbyło się spotkanie uczniów naszej szkoły z Dariuszem Skibińskim, aktorem i reżyserem od niedawna mieszkającym na Podlasiu. Uczniowie trzech klas humanistycznych  IB, IIB, IIIB oraz ID wysłuchali blisko dwugodzinnego wykładu na temat teatru jako dziedziny sztuki oraz zachodzących w nim zmian. Spora dawka wiedzy na temat sztuki teatralnej była tym solidniejsza, że ilustrowana fragmentami wielu różnych widowisk najbardziej znanych scen w Polsce i na świecie, które doskonale obrazowały przeobrażenia zachodzące w obrębie teatru.

 

VII Dzień Otwarty


Dnia 21 marca 2012r odbył się VII Dzień Otwarty w Zespole Szkół w Siemiatyczach. Około godziny 11.00 na sali gimnastycznej zgromadzili się gimnazjaliści z Siemiatycz i okolic. Spotkanie ogólne rozpoczął występ chóru szkolnego. Następnie przybyłych gości powitała pani dyrektor Bożena Krzyżanowska. Po zakończeniu części artystycznej młodzież gimnazjalna została zaproszona do wycieczki po szkole. Nasi goście mieli okazję zwiedzić całą szkołę oraz spotkać się z nauczycielami i młodzieżą w poszczególnych pracowniach. Nauczyciele wraz z uczniami przygotowali  eksperymenty i prezentacje multimedialne dotyczące swoich przedmiotów. Wszyscy odwiedzający otrzymali informatory o szkole.

 

Konkurs recytatorskiW poniedziałek, 19 marca, w naszej szkole odbyły się środowiskowe eliminacje 57 Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego. Niestety, w tym roku do udziału w zmaganiach z żywym słowem zgłosiły się tylko 4 uczestniczki, 3 uczennice z klas pierwszych i jedna z klasy drugiej. Wobec tak małego zainteresowania tym bardziej należy wyróżnić i docenić dziewczęta, które się zgłosiły. Recytacje oceniało jury w składzie: pani prof. Monika Basista, pani prof. Aneta Gumieniak-Zduniuk, Angelika Panasiuk. I tak jury zadecydowało o przyznaniu pierwszego miejsca dwóm uczestniczkom, co wiąże się też z udziałem tych dziewcząt w następnym etapie konkursu. Naszą szkołę w eliminacjach powiatowych (29 marca) reprezentować będą: w turnieju recytatorskim - Paulina Chwojko z klasy IF oraz w turnieju poezji śpiewanej Michalina Iga Boguszewska również z klasy IF. W konkursie także wzięły udział: Magda Kochańska z klasy IE oraz Patrycja Tomaszewicz z klasy IIB. Wszystkim uczestniczkom konkursu nagrody książkowe wręczyła pani wicedyrektor, Bożena Czerkas.

Drugie miejsce w województwie w "rękę"

 


14 marca 2012r. Licealiada Województwa Podlaskiego w piłce ręcznej dziewcząt w Łomży. Drużyna naszej szkoły - II miejsce w województwie podlaskim. Gratulujemy!

Szkoła Nowych Technologii


2 marca 2012r. w piątek w naszej szkole odbyło się szkolenie w ramach projektu Szkoła Nowych Technologii zorganizowane przez Microsoft oraz ekspertów w dziedzinie wykorzystywania technologii informacyjno - komunikacyjnych w nauczaniu. Projekt Szkoła Nowych Technologii jest częścią międzynarodowego programu Microsoft Partners in Learning, znanego w Polsce pod lokalną nazwą Partnerstwo dla przyszłości.Celem programu jest przekazanie uczniom najnowszej wiedzy z zakresu nowoczesnych technologii oraz bezpłatnego dostępu do legalnego oprogramowania.

 

Czuwanie maturzystów na Jasnej Górze

„Jak trwoga to do Boga” – mówi polskie porzekadło. Największą trwogą uczniów ostatnich klas liceów i techników jest chyba matura. Poszczególne osoby różnie się do niej przygotowują się. Jedni skrupulatnie powtarzają materiał, aby na majowych egzaminach zabłysnąć wiedzą. Inni zwlekają, licząc na traf czy szczęście. Są też tacy, którzy całą nadzieję pokładają w Bożej mocy, nie robiąc nic, co mogłoby ich przybliżyć do  skarbnicy wiedzy szkolnej. Zarówno tych pierwszych, drugich jak i trzecich połączyła myśl: warto ten trudny, przedmaturalny czas oddać komuś, kto  „zna się na rzeczy”, kto nie pozwoli im tego czasu zmarnować – Panu Bogu.

To przesłanie około stuosobowa grupa uczniów klas maturalnych postanowiła ukoronować pielgrzymką do sanktuarium najlepszej orędowniczki polskiego narodu – Matki Bożej Częstochowskiej. Spotkanie młodych całej diecezji odbyło się w dniach  23-24.02 pod hasłem „Kościół naszym domem”.

Pielgrzymka rozpoczęła się o godz. 17.00 w Sali o. Kordeckiego uwielbieniem Boga w śpiewie, które poprowadził piosenkarz Bartek Jaskot.  Następnie ok. godz . 19.00 młodzież udała się na wały jasnogórskie, by tam spotkać się z Jezusem w Drodze Krzyżowej. Zgodnie z wielowiekową tradycją tego sanktuarium o 21.00 wszyscy zgromadzili się w kaplicy Matki Bożej na uroczysty apel. Tej części przewodniczył pasterz naszej diecezji ks. bp Antoni Dydycz.

Młodzi zgromadzeni u stóp Pani Jasnogórskiej pozostali w modlitewnej zadumie na czuwaniu, które prowadzili maturzyści z naszej szkoły przygotowani pod czujnym okiem ks. Marka Laszuka – wikariusza par. Wniebowzięcia NMP w Siemiatyczach. W imieniu wszystkich trzecio i czwartoklasistów grupa młodzieży  prosiła o dary Ducha Świętego, zawierzała swe życie Bogu w modlitwie psalmami, a na różańcu prosiła Matkę Najświętszą o pomoc w pomyślnym zdaniu matury, o dobry wybór studiów i drogi życiowej.  Obraz  Jasnogórskiej Pani  zrobił na wielu uczniach wielkie wrażenie – niektórzy wpatrywali się w matczyne oczy Pani Częstochowskiej po raz pierwszy.

zdjęcia: ks. Artur Płachno - www.drohiczyn.opoka.org.pl

Ostatnim, a zarazem najważniejszym punktem czwartkowego spotkania była Eucharystia o godz.  24.00, której również przewodniczył ks. bp Antoni. Pasterz przypomniał zgromadzonym o miłości Bożej rozlanej na każdego, nawet największego grzesznika.

Czuwanie maturzystów na Jasnej Górze było nie tylko modlitwą, ale przede wszystkim niezwykłym przeżyciem bliskości Boga, Jego autentycznego spotkania z młodym, niejednokrotnie szukającym Go człowiekiem. Myślę, że ten dzień  zapadnie uczniom w pamięci na długo i głęboko ufam, iż owoce z tego spotkania będzie można zbierać w ich dorosłym życiu.

K.P

 

Maturzyści w Jabłecznej

24 lutego br. grupa maturzystów wyznania prawosławnego  uczestniczyła w pielgrzymce do Cerkwi i Monasteru św. Onufrego w Jabłecznej. Opiekunami wyjazdu byli ks. Janusz Awksietijuk, prof. Joanna Juchnowska i prof. Małgorzata Sawczuk.

Tegoroczna pielgrzymka tradycyjnie rozpoczęła się od wizyty w cerkwi św. Ap. Jana Teologa w Terespolu. W cerkwi terespolskiej maturzyści modlili się przed cudotwórczą ikoną Matki Bożej „Szybko Spełniającej Prośby” o pomyślnie zdany egzamin maturalny.

Kolejnym punktem pielgrzymki była wizyta u ojca Ambrożego w Kostomłotach, gdzie znajduje się Dom Zakonny i parafia prawosławna św. Serafina z Sarowa. Ojciec Ambroży przybliżył maturzystom historię parafii i żywot św. Serafina oraz udzielił wielu  porad, przede wszystkim duchowych, które wydają się niezbędne w codziennym życiu.

Głównym celem podróży pielgrzymów był męski monaster św. Onufrego w Jabłecznej.  W cerkwi św. Onufrego maturzyści postawili świeczki i wspólnie z opiekunami modlili się przed ikoną patrona cerkwi w intencji matury. Potem o. Marek, jeden z mnichów zapoznał wszystkich z historią klasztoru i prawosławnych z pobliskich terenów. Po modlitwie i krótkiej lekcji historii pielgrzymi spożyli posiłek przygotowany przez mnichów w przepięknym refektarzu klasztornym. Po posiłku każdy miał okazję odetchnąć od codzienności zwiedzając budynek i ogrody monasteru.

 

Prezentacje - Uczelnie w Powiecie


Dziesiąta edycja Prezentacji Edukacyjno-Doradczych „Uczelnie w Powiecie” odbyła się 21 lutego 2012r. w Zespole Szkół w Siemiatyczach przy ul. Kościuszki 43 w godz. 10.30-13.00.  W ramach prezentacji komisja konkursowa oceniła stoiska i oferty edukacyjne uczelni oraz przyznała nagrody w kategoriach: najbogatsza oferta edukacyjna i najciekawsze stoisko wystawiennicze. Organizatorem imprezy jest redakcja dwutygodnika "Wieści Podlaskie" wspólnie z Podlaskim Oddziałem Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód. W prezentacjach udział wzięła młodzież ze szkół ponadgimnazjalnych wraz z opiekunami. Patronat nad siemiatycką edycja prezentacji objął Burmistrz Miasta Siemiatycze Piotr Siniakowicz. Program prezentacji:  godz. 10.30 – rozpoczęcie, godz. 11.00 - 11.30 - ocena stoisk przez komisje konkursową (przedstawiciele burmistrza, starosty i redakcji), godz. 13.00 - zakończenie - wręczenie pucharów.

 

Tłusty czwartek


W Tłusty Czwartek, 16 lutego 2012r., już po raz czwarty, w naszej szkole zorganizowana została akcja sprzedaży pączków. Dnia poprzedniego pracownicy szkoły - nauczyciele, administracja oraz panie z kuchni - z wielkim zaangażowaniem wzięli udział w procesie przygotowywania, formowania oraz pieczenia pączków. Długa oraz solidna praca zaowocowała „wyprodukowaniem” ogromnej ilości pączków, które niemalże bezpośrednio po usmażeniu kupowane były przez osoby pracujące przy ich produkcji. Następnego dnia wszyscy wielbiciele pączkowego szaleństwa mogli zakupić okrągłe smakołyki  na holu w nowej części szkoły. W sprzedaż zaangażowana była klasa II E z wychowawczynią prof. Urszulą Koc. Pieniądze uzyskane ze sprzedaży zostaną wykorzystane na remonty w szkole.

 

Studenci z zagranicy


W dniach 20 - 24 lutego przebywali w szkole zagraniczni goście. Byli to studenci z Kirgistanu, Kolumbii i Japonii - Aizhan, Lina i Yuta. Nasza szkoła wzięła udział w Projekcie PEACE Cross-Cultural Understanding organizowanym przez studentów z AIESEC. Celem projektu jest łamanie barier kulturowych i szerzenie tolerancji. W ramach projektu przyjeżdżają do Polski studenci z różnych krajów świata i prowadzą zajęcia z uczniami, odbywając w ten sposób praktyki studenckie. Zajęcia dotyczą kultury, obyczajów i tradycji krajów, z których pochodzą obcokrajowcy, jednocześnie nawiązując do tematu przewodniego projektu, czyli tolerancji i przeciwstawiania się wszelkim formom dyskryminacji. Podczas zajęć studenci uczą również podstawowych słów i zwrotów w swoich językach. Projekt PEACE otwiera przed naszymi uczniami wiele nowych, cennych możliwości, takich jak poznanie innych kultur, zawiązanie przyjaźni i, co równie istotne, pozbycie się uprzedzeń związanych z odmiennością kulturową. Uczestniczenie w projekcie PEACE i spotkania ze studentami z różnych stron świata dają naszym uczniom możliwość bezpośredniego kontaktu ze światem istniejącym poza granicami naszego państwa.  Oprócz zajęć z uczniami w szkole, na studentów czekały też atrakcje, takie jak spotkania z uczniami po zajęciach, zajęcia sportowe, taneczne, wycieczki do Drohiczyna, Mielnika, Grabarki oraz zwiedzanie naszego miasta.

Studniówki 2012

Pierwsza w tym roku szkolnym studniówka odbyła się 14 stycznia w restauracji „Kresowiak” w Siemiatyczach. W balu  udział wzięli tegoroczni maturzyści z klas III A, III F, III G, IV Technikum, grono pedagogiczne, osoby towarzyszące oraz rodzice. Tradycyjnie uroczystość rozpoczęta została polonezem przygotowanym przez instruktora tańca Krzysztofa Szyszko, a zaprezentowanym przez uczniów klas III. Drugi bal studniówkowy  odbył się 21 stycznia, również w restauracji „Kresowiak”. Tym razem gospodarzami byli uczniowie klas III B, III D, III E oraz III G. Zgodnie z tradycją polonez rozpoczął studniówkę. Piękne maturzystki oraz piękni maturzyści z niezwykłą powagą, ale też i radością zaprezentowali efekt pracy swojej oraz Krzysztofa Szyszko. Podziękowania ze strony uczniów i rodziców kierowane do nauczycieli, a także najlepsze życzenia powodzenia ze strony rodziców i nauczycieli składane maturzystom stanowiły następny, bardzo miły i wzruszający element części oficjalnej obu studniówek. I w tym roku nie zabrakło ciepłych słów oraz kwiatów wręczonych dyrekcji - pani dyrektor Bożenie Krzyżanowskiej, pani dyrektor Teresie Urbańskiej oraz pani dyrektor Bożenie Czerkas oraz wszystkim wychowawcom klas maturalnych. (III A LO - wych. Alicja Smoktunowicz; III B LO - wych. Monika Basista); III C LO - wych. Monika Kosk; III D LO - wych. Małgorzata Sawczuk, wych. Teresa Urbańska; IIIE LO - wych. Jolanta Kalinowska; III F LO - wych. Edyta Niewińska , wych. Bożena Czerkas; IIIG LO - wych. Irena Łuba; IV Technikum - wych. Alina Wolszczuk). Wychowawcy otrzymali również, w trakcie obu studniówek, muzyczne upominki w postaci specjalnie dla nich zadedykowanych piosenek. Podczas pierwszej studniówki grał zespół „Time”, podczas drugiej do tańca porywał zespół „Ostrowscy Band”. W trakcie balu młodzież każdej z klas miała okazję zrobić grupowe zdjęcia z wychowawcami oraz osobami towarzyszącymi. Będą one pamiątką na długie lata. Tradycją stał się już polonez tańczony o północy przez uczestników studniówki – maturzystów, nauczycieli oraz osoby towarzyszące. Dzięki doskonałej oprawie muzycznej oraz wspaniałej atmosferze zabawa trwała do białego rana.

 

Świąteczne spotkanie

 


22 grudnia 2011r. na sali gimnastycznej odbyło się ogólnoszkolne spotkanie z okazji Świąt Bożego Narodzenia, w którym uczestniczyła dyrekcja, nauczyciele, pracownicy i uczniowie szkoły. Świąteczny charakter spotkania podkreśliły śpiewane przez chór szkolny kolędy. Księża uczący w naszej szkole wprowadzili uczestników spotkania w atmosferę Świąt Bożego Narodzenia.  Z okazji Świąt i Nowego Roku dyrektor Bożena Krzyżanowska życzyła wszystkim zdrowia, wielu radosnych chwil, szczęścia i spokoju.  Uroczystość przygotowali: prof. Joanna Juchnowska, prof. Lechosław Ryszczuk z chórem oraz księża pracujący w szkole.

 

 

Zespół Szkół w Siemiatyczach w XXI wieku !!!


Po staraniach oraz pomocy, wielu życzliwych i przyjacielskich dla naszego liceum ludzi, na przełomie listopada i grudnia 2011 r. udało się wykonać przyłączenie szkoły do miejskiej kanalizacji. Jest to dzieło, które stało się realne, pomimo że wcześniej było niemożliwe do wykonania. Prace tak ważne z punktu widzenia wizerunkowego, estetycznego i higienicznego zostały wykonane - odnotujemy to w historii szkoły.Bardzo gorąco dziękujemy Panu Mikołajowi Manturowi Staroście Powiatu Siemiatyckiego, Panu Piotrowi Siniakowiczowi Burmistrzowi Miasta oraz Panu Januszowi Żochowi Prezesowi Przedsiębiorstwa Komunalnego, za życzliwość i zrozumienie konieczności zadbania o higienę i wizerunek naszej szkoły. Dziękujemy również Panu Franciszkowi Żero Kierownikowi Zakładu Wodociągów i Kanalizacji, Panu Piotrowi Sitkiewiczowi, brygadziście  oraz  pracownikom wykonującym prace przyłączeniowe. Dziękujemy wszystkim, którzy pomagają i sponsorują naszą szkołę.

Bożena Krzyżanowska

Dyrektor szkoły

Nawiązanie współpracy z ukraińską szkołą


W dniu 10 grudnia 2011 r.  odbyło się spotkanie naszej dyrekcji ze szkołą  partnerską  na Ukrainie,  na którym zawarto porozumienie o współpracy między szkołami. Celem podpisanej umowy jest wzajemna wymiana doświadczeń edukacyjnych i wychowawczych pomiędzy kadrami dydaktycznymi i administracyjnymi obu szkół, poprzez organizowanie wspólnych zebrań, konferencji i szkoleń. Bardzo ważnym punktem umowy jest także organizacja wspólnych i wzajemnych pobytów młodzieży szkolnej w Polsce i na Ukrainie.


Szkoła z którą nawiązaliśmy współpracę to Berezeńskie Gimnazjum w  miejscowości Berezne, w obwodzie rówieńskim. W szkole przyjął nas bardzo życzliwie  dyrektor Stepan  Vasyl`ovycz Delidon ze swoimi zastępczyniami Olgą  Kljuko, Ludmiłą Nikitjuk oraz nauczycielką języka polskiego Ludmiłą Czernisz. Dyrektor  Bożena Krzyżanowska oraz wicedyrektor Bożena Czerkas zwiedziły szkołę, klasy lekcyjne oraz pracownie przedmiotowe. Wizyta przebiegła w bardzo miłej i sympatycznej atmosferze. Liczymy na to, że już na wiosnę uda się pozyskać środki finansowe i nasza młodzież będzie mogła wyjechać na Ukrainę, a my z radością ugościmy naszych przyjaciół z Ukrainy.


Zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej naszej partnerskiej szkoły w Berezne  www.bergimn.org.ua

 

Konkurs Młodych Poetów

(Na zdj. Aurelia Okoczuk)

Konkurs Młodych Poetów organizowany jest od trzynastu lat przez prof. Alinę Wolszczuk i nauczycieli bibliotekarzy. W tym roku zadaniem uczestników było  napisanie wiersza związanego z pasją i zainteresowaniami. Temat okazał się trudny, gdyż swoje wiersze zgłosiło tylko siedmiu uczniów.

(Na zdj. Tomasz Szawkało)

Uroczyste podsumowanie konkursu miało miejsce 19 grudnia 2011 r. w czytelni szkolnej, a wzięła w nim udział młodzież z klasy II B LO, dziewczęta z Koła Przyjaciół Biblioteki oraz zainteresowani nauczyciele i uczniowie. Wiersze zgłoszone do konkursu czytali:  Angelika Panasiuk i Michał Szeweluk z klasy II D LO; oceniało je jury w składzie: prof. Monika Basista, prof. Ewa Iwaniak, Justyna Sawoniuk - przedstawicielka Samorządu Uczniowskiego.

Po wysłuchaniu wierszy i obejrzeniu pokazu slajdów, ilustrującego nasze pasje, nadszedł moment ogłoszenia wyników. Najwyżej oceniony został wiersz „Mój jazz” autorstwa Aurelii Okoczuk (IV T), II miejsce zajął „Sen” Tomasza Szawkało (III D LO), a trzecie „Radość pisania” Weroniki Fiłoc (II A LO). Po ogłoszeniu wyników najlepsze utwory zostały odczytane jeszcze raz.

(Na zdj. Weronika Fiłoc)

Dyplomy oraz nagrody książkowe, ufundowane przez Radę Rodziców, zwycięzcom i uczestnikom wręczyła wicedyrektor Bożena Czerkas.

 

KIERMASZ KARTEK BOŻONARODZENIOWYCH


12 grudnia odbył się w Zespole Szkół w Siemiatyczach kiermasz kartek BOŻONARODZENIOWYCH. Kartki zostały wykonane przez uczennice klas III E oraz II A, a nad przedsięwzięciem czuwała Jolanta Kalinowska. Już tradycją naszej szkoły stało się przygotowywanie kartek świątecznych. Uczennice z klasy II skorzystały z trzyletniego już doświadczenia licealistek z klasy III w zakresie tworzenia przepięknych pocztówek. Pomocnym okazał się też Internet, własne pomysły oraz ogromna chęć stworzenia czegoś niepowtarzalnego. Celem akcji było nie tylko zapoznanie młodzieży ze sztuką robienia kartek, chodziło o coś więcej – o podtrzymanie pięknej tradycji świątecznej, zwyczaju wysyłania kartek do bliskich osób. W dobie współczesnej cywilizacji często zapominamy o dobrych zwyczajach, a telefon komórkowy zastępuje wszelkie formy komunikacji.

 

WIELKI KIERMASZ CIASTA

6 grudnia w naszej szkole odbył się Mikołajkowy Kiermasz Ciasta, którego organizatorami były klasy IIB i IIIB wraz z wychowawczyniami, p. Ewą Iwaniak i Moniką Basistą. Przez cały dzień za niewielką cenę można było próbować domowych wypieków, które własnoręcznie przygotowały uczennice z klas organizujących akcję (no, może czasem z niewielką pomocą swoich mam :). Znikające w ekspresowym tempie kolejne kawałki ciasta były dowodem na to, że naszym uczniom smakowały zarówno tradycyjne szarlotki, serniki czy zebry, jak i słodkości o bardziej wyrafinowanych, niecodziennie brzmiących nazwach, jak łabędzi puch czy aniołek. Kiermasz cieszył się zainteresowaniem szkolnej społeczności także ze względu na jego charytatywny cel. Pieniądze zebrane ze sprzedaży ciasta zostaną przekazane 3-letniej dziewczynce, Julce, chorej na białaczkę. Podczas kiermaszu zebrano ponad 750 zł.

 

XV JESIENNE TRELE

W piątkowe popołudnie, 18 listopada, odbyła się tegoroczna, jubileuszowa edycja festiwalu piosenki „Jesienne Trele”. Po raz XV młodzi ludzie, uzdolnieni muzycznie, mogli zaprezentować swoje możliwości wokalne dość licznie zgromadzonej w Siemiatyckim Ośrodku Kultury publiczności i kilkuosobowemu jury, które jak zwykle miało trudny orzech do zgryzienia, by wyłonić najlepszych. Spośród 24 wykonawców jury wyłoniło 7 zwycięzców, którzy odebrali równorzędne nagrody główne.  I tak następujący laureaci otrzymali: zespół Desert Rose - nagrodę Starosty Powiatu Siemiatyckiego, Paulina Kryńska - nagrodę Burmistrza Siemiatycz, Marcin Fiedoryszyn - nagrodę Przewodniczącego Rady Powiatu Siemiatyckiego, duet w składzie Anna Maria Michaluk i Wiktoria Tryniszewska - nagrodę Przewodniczącego Rady Miasta Siemiatycze, Marcin Kłosowski - nagrodę dyrektora SOK-u, zespół „Czasami 5” - nagrodę Nadleśnictwa Nurzec i Anna Moczulska - nagrodę Rady Rodziców i dyrektora Zespołu Szkół w Siemiatyczach. Natalia Jańczak, Robert Filipek i Ewelina Trochimowicz otrzymali drobne upominki Katolickiego Radia Podlasie.

Podczas trwającego festiwalu, przy wejściu do sali Siemiatyckiego Ośrodka Kultury, równolegle odbywał się kiermasz słodkości, organizowany przez siemiatycki oddział Caritas. Po przesłuchaniach i ogłoszeniu wyników z koncertem wystąpił zespół Blue Cactus z Warszawy.

Organizatorem festiwalu, trwającego nieprzerwanie od 15 lat, jest Samorząd Uczniowski Zespołu Szkół w Siemiatyczach. W tym roku organizację powierzono klasie II D, której pracami nadzorowały: wychowawczyni Barbara Łuba oraz wicedyrektor Bożena Czerkas.

Zdjęcia z imprezy znajdują się w galerii.

 Bo wolność krzyżami się mierzy


Dnia 10 listopada 2011 r. odbyła się w naszej szkole uroczysta akademia z okazji Święta Niepodległości. Uroczystość została przygotowana przez uczniów klasy II E LO pod kierownictwem pani prof. Urszuli Koc wspieranej przez panią prof. Grażynę Sidorczuk-Uszyńską, panią prof. Stanisławę Olędzką oraz pana prof. Lechosława Ryszczuka, który wspaniale przygotował nasz szkolny chór. Akademia została rozpoczęta słowami: ”Spotykamy się dzisiaj na akademii szkolnej – uroczystości poświęconej ojczyźnie i wolności. 11 Listopada to symbol miłości ojczyzny, walki o wolność, symbol wiary i symbol zwycięstwa” Następnie został wprowadzony sztandar szkoły oraz odśpiewany hymn narodowy. Narratorzy przypomnieli słuchaczom o tym ,że w historię każdego narodu wpisane są okresy chwały i niepowodzeń, zwycięstw i klęsk. Przypomnieli również o tym, że Rzeczpospolita w XV i XVI w. była potęgą europejską, ale w wieku XVIII przyszły lata kryzysu wewnętrznego i niekorzystnego układu sił politycznych w Europie i Polska zniknęła z mapy na ponad 120 lat. Podkreślali znaczenie siły solidarności, chęci dążenia do wspólnego dobra oraz moc sprawczą tych, którzy wolność i niepodległość kochali ponad życie. Życie, które oddali, abyśmy my mogli żyć w Polsce niepodległej, wolnej od represji, szalonych podwyżek żywności oraz cenzury. Uczniowie prowadzący akademię podkreślili znaczenie wyboru Kardynała Karola Wojtyły na papieża i pierwszą pielgrzymkę Ojca Św. Jana Pawła II do ojczyzny w drodze do wolności. Jego słowa: „Nie lękajcie się” oraz „Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi”, wlały w serca Polaków nadzieję na zmiany, odwagę w dalszym postępowaniu. Akademia złożona z pięknie recytowanych utworów, przeplatana pieśniami, takimi jak: ”Rota”, ”Wolność”, „Czerwone maki na Monte Cassino” oraz ”Biały Krzyż” przypomniała odbiorcom o dniach klęski i chwały, zmuszając ich do przemyśleń i wzruszeń.
Powrót do szkoły


W związku ze sprawowanym przez Polskę przewodnictwem w Radzie Unii Europejskiej Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce, Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Ministerstwo Spraw Zagranicznych współorganizują unijny program „Powrót do szkoły” („Back to school”). Program ten umożliwia urzędnikom instytucji unijnych jednodniową wizytę w szkole - w miarę możliwości tej, do której sami uczęszczali. Projekt ma przybliżyć młodym ludziom instytucje europejskie. Daje on uczniom niepowtarzalną szansę zadania pytań na temat UE i uczenia się bezpośrednio od ludzi zaangażowanych w realizację projektu integracji europejskiej. Pomaga im lepiej zrozumieć, jak działa UE, poznać różne obszary polityki europejskiej oraz odkryć programy edukacyjne, w których mogą wziąć udział, takie jak Comenius, Leonardo Da Vinci czy Erasmus.W ramach tej inicjatywy naszą szkołę odwiedziła urzędniczka Komisji Europejskiej Marta Bielenica - absolwentka naszego liceum, przybliżając uczniom ideę UE. Spotkanie miało miejsce 8 listopada 2011r. Wzięli w nim udział wszyscy uczniowie klas trzecich naszego liceum oraz klasa czwarta technikum. Marta Bielenica przygotowała ciekawą prezentację związana z zagadnieniami dotyczącymi Unii Europejskiej. Podzieliła się  doświadczeniami związanymi z pracą w Brukseli. Poinformowała o możliwości zatrudnienia w instytucjach unijnych, znaczeniu członkostwa Polski w UE oraz funkcjonowaniu unijnych instytucji, w kontekście oferowanych możliwości przyszłej kariery zawodowej. Bielenica podkreślała znaczenie wszechstronnego wykształcenia i zasadność oraz potrzebę uczenia się języków obcych. Nasi uczniowie mogli usłyszeć z ust młodej, ambitnej osoby o tym, jak ważna jest determinacja, konsekwencja oraz ciężka praca jeśli chcemy zrealizować swoje marzenia i plany. Uczniowie chętnie zadawali pytania dotyczące funkcjonowania Unii Europejskiej. Spotkanie  zostało zakończone projekcją fragmentu filmu prezentującego mechanizm działania komórek UE.

 

Targi edukacyjne 2011


19 października, po raz kolejny odbyły się „Targi edukacyjne”. Na targach obecni byli m.in. WSAP w Białymstoku, COLLEGIUM MAZOVIA,  Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku,  Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie. Podczas targów uczelnie wyższe zaprezentowały swoją ofertę edukacyjną. Szkoły nie tylko przygotowały pokazy, prezentacje, katalogi i ulotki reklamowe ale również gadżety i konkursy. w spotkaniu uczestniczyli uczniowie klas maturalnych naszej szkoły.

Dzień Komisji Edukacji Narodowej


13 października 2011 r. cała społeczność szkoły spotkała się na sali gimnastycznej by uczestniczyć w uroczystej akademii z okazji Dnia Komisji Edukacji Narodowej. Zgodnie z tradycją uroczystość, której gospodarzami byli w tym roku uczniowie klasy II G LO, z wych. mgr Cezarym Kudelskim, rozpoczęto wprowadzeniem sztandaru szkoły i odśpiewaniem hymnu państwowego. Po przywitaniu zgromadzonych głos zabrała dyrektor szkoły Bożena Krzyżanowska, która skierowała ciepłe słowa do wszystkich obecnych szczególnie podkreślając radość z przybycia gości – emerytowanych nauczycieli i pracowników szkoły oraz rodziców. Przedstawiciele Rady Rodziców podziękowali pedagogom za trud wkładany w nauczanie i wychowanie młodzieży. Wyrazem wdzięczności były kwiaty. Kolejny punkt uroczystości to ślubowanie klas pierwszych składane na sztandar szkoły. Tradycyjnie w Dniu Komisji Edukacji Narodowej wręczone zostały nagrody uczniom - zwycięzcom Konkursu Wiedzy o KEN i szkolnych konkursów językowych oraz nauczycielom – nagrody dyrektora szkoły. Po zakończeniu części oficjalnej uroczystości i odprowadzeniu sztandaru szkoły uczniowie klasy II G przedstawili przygotowaną przez siebie część artystyczno-rozrywkową.

OTRZĘSINY KLAS PIERWSZYCH

Otrzęsiny klas pierwszych to wydarzenie od dawna wpisane w kalendarz uroczystości szkolnych. Wszyscy uczniowie klas pierwszych czekają na ten dzień z niecierpliwością, ponieważ jest to doskonała okazja do świetnej zabawy oraz możliwość zaprezentowania swoich umiejętności w licznych konkurencjach przygotowanych przez uczniów klasy drugiej. W tym roku imprezę, która odbyła się 12 października, przygotowała i prowadziła klasa IIC z wychowawcą Wojciechem Zieleniewskim na czele. Drugoklasiści zaproponowali pierwszakom wzięcie udziału w wielu interesujących konkurencjach.

Pierwsza z nich miała charakter rozgrzewki, podczas której uczniowie reprezentowali wybraną przez siebie subkulturę oraz wykonywali proste ćwiczenia, np. pajacyki. Kolejne zadanie polegało na zaprezentowaniu układu tanecznego i muzyki charakterystycznej dla danego nurtu. Następnie uczniowie losowali przedmioty, które mieli za zadanie zareklamować. Wśród tych przedmiotów znalazła się zielona kaczuszka do kąpieli, maska gazowa, rękawica z trzema palcami oraz czerpak. Ostatnia konkurencja sprawdzała umiejętność szybkiego spożywania produktów żywnościowych. Na stołach porozkładane były różne produkty spożywcze  (czosnek, kefir, kwasek cytrynowy, chleb, jabłko). 5 wybranych osób z każdej klasy rywalizowało z pozostałymi uczniami mając za zadanie jak najszybciej zjeść podany produkt. Zmagania pierwszaków oceniane było przez jury w składzie: Pani Dyrektor Bożena Krzyżanowska, Pani Profesor Urszula Koc oraz uczeń klasy II D Michał Selewońko. Punkty przyznawane były w ramach szkolnej oceny od 1 do 6.Uczniowie wszystkich klas wykazali się dużym zaangażowaniem, poczuciem humoru oraz  wolą walki. Rywalizacja była zacięta, a zaszczytne pierwsze miejsce zdobyła klasa I A z wychowawczynią Panią Profesor Krystyną Leszczak - Boczarow. Uroczystość zakończyła dyskoteka, podczas której wszyscy bardzo dobrze się bawili.

 

KONKURS O PATRONIE SZKOŁY


Już IX edycja konkursu „Komisja Edukacji Narodowej -  założenia, przedstawiciele, działalność, osiągnięcia” odbyła się 10 października 2011r. Uczestnicy mieli za zadanie rozwiązać test ułożony przez organizatorki konkursu – panie Bożenę Czerkas oraz Monikę Basistę.  W sprawdzianie wiedzy o patronie szkoły wzięli udział dwaj przedstawiciele każdej klasy drugiej Liceum Ogólnokształcącego oraz Technikum (łącznie 14 osób). Po sprawdzeniu prac ustalono następującą kolejność miejsc: I miejsce – Eleni Kryńska (kl. IIB), II miejsce –Marcin Kryński (kl.IID), III miejsce –Angelika Panasiuk (kl.IID), Michał Siduniak (kl.IIE)Zdobywcom I i II miejsca 13 października 2011r. podczas uroczystej akademii z okazji Dnia Nauczyciela zostaną wręczone nagrody książkowe oraz dyplomy.

 

 

Spotkanie z teatrem

Na początku października uczniowie naszej szkoły po raz kolejny mogli spotkać się z aktorami Narodowego Teatru Edukacji z Wrocławia, którzy znowu odwiedzili Siemiatycze. Tym razem ekipa teatralna  zaprezentowała sceniczną, dość wierną, adaptację jednej z najbardziej znanych komedii Moliera, pt. „Skąpiec”. Sztuki Moliera są na tyle uniwersalne, że bez problemu pasują do każdych czasów i epok. Świadczy o tym także reakcja młodej widowni, która co chwila wybuchała głośnym śmiechem.

Krwiodawstwo


20 września 2011 r. pełnoletni uczniowie naszej szkoły wzięli udział w akcji oddawania krwi. Już z samego rana przy ambulansie, który przyjechał do nas z Białegostoku, ustawiła się kolejka chętnych. Wszyscy musieli najpierw wypełnić ankietę i poddać się badaniom krwi. Jeżeli nic nie stało na przeszkodzie można było ułożyć się wygodnie w specjalnym fotelu, wyciągnąć rękę i… krew zaczynała płynąć do potrzebujących.Jak co roku akcja cieszyła się ogromną popularnością wśród młodzieży naszej szkoły. Dla wielu uczniów ambulans przy szkole to początek „drogi zawodowej” honorowego dawcy krwi.

 

SPRZĄTANIE ŚWIATA

Każdego roku uczniowie naszej szkoły włączają się w akcję sprzątania świata. Tegoroczna, XIII edycja tej akcji, odbyła się pod hasłem „Lasy to życie – chrońmy je”. 16 września nasi uczniowie wraz ze swoimi nauczycielami na godzinach wychowawczych, lekcjach wychowania fizycznego i religii udali się do pobliskiego lasu, by zebrać część zalegających w nim śmieci. Zebrano łącznie 38 worków nieczystości. Celem głównym takiej kampanii nie jest jednak samo zbieranie śmieci, ale przede wszystkim promowanie zachowań proekologicznych wśród młodzieży. Podsumowaniem tej akcji w naszej szkole będzie przeprowadzana na godzinach wychowawczych ankieta dotycząca ochrony środowiska ze szczególnym uwzględnieniem funkcji i ochrony lasów, zbiórka nakrętek (organizowana przez klasę IID wraz z wychowawcą) z przeznaczeniem na zakup sprzętu rehabilitacyjnego dla małego Huberta.

Szkolną akcję sprzątania świata zorganizowała klasa IA wraz z wychowawczynią – Krystyną Leszczak-Boczarow.

 

SERPELICE 2011

Dnia 14 września w święto Podwyższenia Krzyża Świętego młodzież naszej szkoły wzięła udział w Diecezjalnym Dniu Młodzieży w Serpelicach. Na „kalwarię podlaską” w udało się 70 osób.

Hasłem tego dnia były słowa błogosławionego Jana Pawła II „Każdy ma swoje Westerplatte”. Było to nasze dziękczynienie za Jego beatyfikację. Pierwszy etap tego spotkania to katecheza, której wysłuchaliśmy w kościele parafialnym w Sarnakach. Następnie udaliśmy się do Serpelic aby tam wysłuchać koncertu ewangelizacyjnego zespołu Testimonium z Katowic.

Najważniejszym momentem była Eucharystia sprawowana przez J. E. Ks. Bpa Antoniego Dydycza. Homilię wygłosił J. E. Ks. Abp Tarragony z Hiszpanii. Każdy z uczestników otrzymał poświęcony medalion z wizerunkiem Jana Pawła II. Dziękujemy dyrektorom szkół i nauczycielom za pomoc w organizacji wyjazdu oraz wszystkim uczestnikom. Ufamy, że zasiane Słowo Boże w sercach naszej młodzieży wyda stokrotny plon.

Księża Katecheci

 

 

 

XI Międzynarodowy Marsz Żywej Pamięci Polskiego Sybiru9 września 2011 młodzież naszej szkoły, wspólnie z  13 tysiącami innych osób, wzięła udział w uroczystościach związanych z  70. rocznicą czwartej masowej deportacji Polaków na Sybir.  Wśród uczestników XI Międzynarodowego Marszu Żywej Pamięci Polskiego Sybiru byli Sybiracy, mieszkańcy miasta, młodzież szkolna, przedstawiciele władz państwowych, a także goście z zagranicy - z Łotwy, Estonii, Litwy, Białorusi, Ukrainy, Kanady, USA, Wielkiej Brytanii i Australii. Jak co roku wzięły w nim udział poczty sztandarowe ponad dwustu pięćdziesięciu różnych organizacji, stowarzyszeń, przedsiębiorstw oraz szkół, w tym również naszego liceum. 
Marsz rozpoczął się przy Pomniku Katyńskim w Parku Zwierzynieckim, następnie ulicami: Świętojańską, Warszawską i Piastowską uczestnicy przemaszerowali do kościoła Ducha Św.  Tu mszę św. odprawił biskup polowy Wojska Polskiego Józef Guzdek. Po jej zakończeniu obecni przeszli pod Pomnik - Grób Nieznanego Sybiraka, gdzie odbyła się kolejna część uroczystości. Odegrany został hymn Związku Sybiraków, a także odmówiono modlitwy za zmarłych w obrządku katolickim i prawosławnym. Po zakończeniu modlitw głos zabrali przedstawiciele władz,  przy pomniku złożono kwiaty i zapalono znicze. Tegoroczny marsz zakończył apel poległych z salwą honorową żołnierzy 18. Białostockiego Pułku Rozpoznawczego.

 

 

Inauguracja nowego roku szkolnego

1 września – uroczyste inauguracja nowego roku szkolnego 2011/2012. Około godziny 9.00 młodzież szkolna, nauczyciele i dyrekcja zebrała się na boisku za szkołą aby uroczyście rozpocząć nowy rok szkolny. Na wstępie pani dyrektor Bożena Krzyżanowska podziękowała za wieloletnią pracę odchodzącym na emeryturę nauczycielom, pani Stanisławie Olędzkiej, pani Lubie Hodun,  pani Barbarze Bortniczuk-Purze, oraz księżom Jarosławowi Rosłonowi i Marcinowi Składanowskiemu, którzy zakończyli pracę w naszej szkole. Potem powitała nowych księży, księdza Marka Laszuka, księdza Mirosława Połota i nauczycieli którzy podejmą u nas pracę, panią Jadwigę Wieczorek i Helenę Tymoszewicz.

Następnie powitała wszystkich uczniów a szczególnie gorąco uczniów klas pierwszych którzy rozpoczynają u nas naukę. Pani dyrektor poprosiła uczniów starszych klas o wyrozumiałość, pomoc, życzliwość,  by nowi uczniowie czuli się w naszej szkole dobrze i bezpiecznie. Wszystkim życzyła aby ten rok szkolny dostarczył tylko pozytywnych emocji, a osiągane wyniki w nauce i sporcie przyniosły satysfakcję oraz poczucie samorealizacji. Klasom trzecim życzyła aby był to rok wytężonej pracy, rok spełnienia oczekiwań i by wyniki na maturze umożliwiły podjęcie studiów na wymarzonych uczelniach. Tradycyjnie w ten dzień odwiedziła nas spora grupa naszych absolwentów.

Po zakończeniu tej części uczniowie przeszli do szkoły na spotkania z wychowawcami w poszczególnych klasach. Natomiast klasy trzecie i czwarta technikum wraz z wychowawcami około godziny 9.30 udały się na cmentarz gdzie dla uczczenia ofiar II wojny światowej złożyły wiązanki kwiatów i zapaliły znicze na grobach żołnierzy poległych w obronie ojczyzny.

KLASY PIERWSZE, PRZEDMIOTY W ZAKRESIE ROZSZERZONYM I WYCHOWAWCY:

IA  BIOLOGIA, MATEMATYKA, CHEMIA, JĘZYK ANGIELSKI - mgr Krystyna Leszczak

IB JĘZYK POLSKI, HISTORIA, WOS - mgr Wanda Oreszczuk

IC JĘZYK ANGIELSKI, HISTORIA, GEOGRAFIA - mgr Stanisław Sieklucki

D MATEMATYKA, FIZYKA, JĘZYK ANGIELSKI - mgr Roman Panasiuk

IE  MATEMATYKA, GEOGRAFIA, JĘZYK ANGIELSKI - mgr Krzysztof Derehajło

IF  MATEMATYKA, GEOGRAFIA, WOS - mgr Justyna Owczarska

ZSZ - mgr Jarosław Ryszczuk